18-04-2022 · Visie

Vier op de vijf beleggers vinden engagement belangrijk

Zo'n 80% van de beleggers geeft aan dat engagement de komende twee jaar een belangrijke rol gaat spelen in hun beleggingsbeleid, zo blijkt uit de Global Climate Survey van Robeco.

Vier op de vijf beleggers vinden engagement belangrijk

Uit het onderzoek komt naar voren dat 61% van de beleggers vindt dat engagement ‘behoorlijk effectief’ is voor het stimuleren van verandering en voortgang in het ESG-beleid van de bedrijven waarin ze beleggen. En ze verwachten dat hun impact in de toekomst toeneemt. Ongeveer 11% zegt engagement ‘zeer effectief’ te vinden, terwijl 25% neutraal is.

Driekwart van de beleggers denkt dat een netto-uitstoot van nul de komende drie jaar het belangrijkste engagementthema wordt, met het oog op het bereiken van CO2-neutraliteit in 2050.

Verder is actief aandeelhouderschap de favoriete benadering om omstreden sectoren aan te pakken, zoals olie en gas, waarbij vooral stemmen en engagement effectief zijn gebleken om toezeggingen voor decarbonisatie af te dwingen. Zo'n 28% zegt in de komende twee jaar een actieve aandeelhouder te zijn in olie- en gasbedrijven.

Hoe beleggers aankijken tegen engagement.

Hoe beleggers aankijken tegen engagement.

Bron: Robeco, CoreData.

Uitdaging aanvaard!

De standpunten van 300 beleggers

De resultaten zijn opgenomen in de Robeco Climate Survey 2022, waarvoor de standpunten van 300 wereldwijde beleggers over hun benaderingen voor decarbonisatie, klimaatverandering, biodiversiteit en engagement zijn verzameld. Dit was het tweede onderzoek in zijn soort, na de succesvolle editie van 2021.

Het onderzoek omvatte een uitgebreide online enquête, die in januari 2022 is uitgevoerd door CoreData Research. De ondervraagde beleggers zijn samen goed voor een beheerd vermogen van USD 23,7 biljoen, uiteenlopend van minder dan USD 1 miljard voor de kleinste tot meer dan USD 1 biljoen voor de grootste.

De beleggers werd gevraagd naar hun mening over actief aandeelhouderschap en engagement, waar niet alle beleggers zich mee bezig houden. Robeco heeft al sinds 2005 een Active Ownership- en een engagementteam. Soms stemt het of gaat het in dialoog namens andere beleggers.

Enkele belangrijke bevindingen van het onderzoek waren:

  • Actief aandeelhouderschap en engagement zijn nu voor bijna 73% van de beleggers een belangrijk onderdeel van het beleggingsbeleid, terwijl 80% aangeeft dat het belang ervan de komende twee jaar toeneemt.

  • 73% van de Europese beleggers en 61% van de beleggers wereldwijd zegt dat engagementstrategieën een behoorlijk effectief middel zijn voor het stimuleren van verandering en voortgang in het ESG-beleid van de bedrijven waarin ze beleggen.

  • 60% van de beleggers geeft aan te beschikken over zeer goede of redelijke kennis over engagement met bedrijven om CO2-uitstoot aan te pakken.

  • 66% van de beleggers zegt gemotiveerd te zijn actief aandeelhouderschap/engagement in te zetten om ervoor te zorgen dat de normen voor governance in lijn zijn met good practices.

  • Waar beleggers over het algemeen betere data willen over ESG-kwesties, maakt op dit moment slechts net iets meer dan de helft van de beleggers gebruik van gegevens over corporate governance. Een gebrek aan data wordt vaak genoemd als een van de grootste obstakels voor duurzaamheid.

Bewezen effectief

“Het is niet verrassend dat engagement zo hoog op de agenda van beleggers staat, want het levert keer op keer resultaat op, vooral op het gebied van klimaatverandering”, zegt Peter van der Werf, Senior Manager for Engagement bij Robeco.

“Grote uitstoters via een dialoog stimuleren om over te stappen op CO2-armere activiteiten is een effectieve manier om te decarboniseren, en dus om ons netto-nuldoel te realiseren. Bij Robeco voeren we engagementprogramma's uit die specifiek zijn gericht op dat doel, vaak in samenwerking met groepen als de Climate Action 100+.”

“Dat heeft al het nodige succes opgeleverd, bijvoorbeeld in het overhalen van de olie- en gasindustrie om over te stappen van fossiele brandstoffen op hernieuwbare energiebronnen. En in het stimuleren van de staal- en mijnbouwindustrie om sterkere operationele doelen voor CO2-reductie te ontwikkelen. Uit ons onderzoek blijkt dat 28% van de beleggers zegt in de komende twee jaar een actieve aandeelhouder te zijn in olie- en gasbedrijven, iets wat dit streven alleen maar meer kracht bijzet.

“Soms laten we in een engagement ook onze tanden zien. Dat doen we door bedrijven eraan te herinneren dat ze mogelijk worden uitgesloten als ze geen voortgang boeken op het gebied van de onderwerpen waarover we in dialoog zijn, zoals decarbonisatie of de algemene vermindering van emissies. Het dreigen met desinvestering, iets wat veel beleggers tegenwoordig overwegen, heeft impact en zorgt ervoor dat deze bedrijven het gesprek aangaan.”

Wat doen beleggers aan het klimaat? Wat doen beleggers aan het klimaat?