24-03-2022 · Visie

Engagement en biodiversiteit hoofdthema's in Global Climate Survey 2022

Met het toenemende belang van actief aandeelhouderschap en biodiversiteit blijft klimaatverandering de komende jaren het centrale thema in beleggingsstrategieën. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de Global Climate Survey 2022 van Robeco over de wijze waarop beleggingsstrategieën omgaan met de opwarming van de aarde.

Download de publicatie

De antwoorden op dit tweede onderzoek van CoreData Research naar dit onderwerp werden in de maand januari 2022 verzameld. De 300 ondervraagde beleggers hebben gezamenlijk USD 23,7 biljoen aan vermogen in beheer.

De belangrijkste uitkomst was dat klimaatverandering voor 84% van de beleggers de komende twee jaar een centrale of belangrijke rol blijft spelen in het beleggingsbeleid, terwijl het op dit moment voor 75% het belangrijkste thema is.

Groeiende rol van engagement

Een opvallend resultaat was dat 80% van de respondenten zegt dat engagement de komende twee jaar een belangrijke rol speelt in hun beleggingsbeleid. Ook de bescherming van biodiversiteit heeft aan belang gewonnen: 56% zegt dat dit de komende twee jaar essentieel wordt.

Verder valt op dat er plannen zijn om vaker gebruik te maken van thematische strategieën en dat aandelen daarbij de voorkeur houden. Er is ook toenemende bereidheid om CO2-intensieve beleggingen te verkopen. Tegelijkertijd blijven klachten over gebrekkige gegevens en het ontbreken van wereldwijde klimaatafspraken beleggers dwarszitten.

De natuur spreekt tot ons

“We zijn ons inmiddels zo bewust van de fysieke impact van klimaatverandering, dat het lijkt of de natuur tot ons spreekt”, zegt Lucian Peppelenbos, klimaatstrateeg bij Robeco. “We zien duidelijk een verschuiving naar de wens om impact te maken op de echte wereld, waarbij men zich er steeds meer van bewust wordt dat échte beleggingen direct gekoppeld zijn aan échte impact, vooral als het gaat om klimaat en biodiversiteit.”

202203-robeco-global-climate-survey.png

Download de publicatie