22-04-2021 · SI Opener

SI Opener: The fund manager 2.0 needs to know more than maximizing alpha

To be successful in the changing asset management environment, fund managers need to continuously reinvent themselves. In the past, they had to deal with globalization and quantification, and are currently being impacted by the use of big data and machine learning. Developments in sustainable investing are requiring the fund manager of the future to adapt yet again, most notably moving from integrating material ESG issues, to thinking about the (negative) impacts of investments on the environment and society. This requires a change in mindset for today’s portfolio manager. To be fit for the future, he or she needs to know more than just how to maximize alpha. This is making the job of a portfolio manager even more complex and challenging than it already is!

    Auteurs

  • Masja Zandbergen-Albers - Head of sustainability Integration

    Masja Zandbergen-Albers

    Head of sustainability Integration

Vaardigheden van de toekomst

Volgens het CFA-onderzoek The investment professional of the future zien leidende figuren in de beleggingswereld ‘T-vormige vaardigheden’ als de belangrijkste categorie voor de toekomst. Ongeveer 49% van de ondervraagden zette deze vaardigheden op de eerste plaats, gevolgd door leiderschapskwaliteiten (21%), soft skills (16%) en technische vaardigheden (14%)1. T-vormige personen zijn inhoudelijke experts: ze veranderen mee met hun omgeving en zijn inzetbaar in verschillende disciplines. Ze combineren diepgaande kennis over een bepaald onderwerp met bredere kennis in andere delen van het ecosysteem. Bovendien hebben ze het vermogen om al deze gebieden met elkaar te verbinden.

Wij zijn van mening dat de meeste beleggingsprofessionals al over deze T-vormige vaardigheden beschikken. Ze zijn immers experts in het analyseren van bedrijven, maar ook altijd nieuwsgierig naar en geïnteresseerd in de wereld om hen heen. Werken in meerdere disciplines is echter minder natuurlijk voor een fondsmanager. Om alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid bij te houden moeten portefeuillemanagers zich verdiepen in het werk van klimaat- en mensenrechtenexperts. Daarnaast moet de fondsmanager van de toekomst ook overweg kunnen met big data en machine learning om te profiteren van behavioral biases.

Van T-vormige personen naar T-vormige teams

Dat is ook de reden waarom consultants en klanten van vermogensbeheerders zich in onze ogen meer op diversiteit richten. De beleggingssector heeft al de overstap gemaakt van het star manager-model naar beleggingsteams. De beleggingsteams van tegenwoordig bestaan echter vooral uit mensen met een vergelijkbare achtergrond, die – nog belangrijker – grotendeels zijn opgeleid tot experts in hetzelfde onderwerp. Er is haast geen beleggingsprofessional te vinden zonder een kwalificatie van het CFA of een vergelijkbaar instituut, maar bijvoorbeeld het aantal klimaatwetenschappers of psychologen met een focus op bedrijfsethiek is zeer beperkt.

Wat betreft kunstmatige intelligentie en big data is het al vrij normaal om datawetenschappers toe te voegen aan een beleggingsteam2 om het meer T-vormig te maken. Bovendien kunnen de twee trends elkaar aanvullen: ter compensatie van het gebrek aan ESG-gegevens hebben we bij Robeco twee datawetenschappers in dienst die zich speciaal richten op het klimaat. Het spreekt voor zich dat al deze professionals ook verstand moeten hebben van de financiële wereld. Dit betekent dat een fondsmanager leiding moet geven aan een team met verschillende specialisten en karakters om tot beter onderbouwde beleggingsbeslissingen te komen.

Van ESG-integratie naar impact

Toen Robeco zo’n 10 jaar geleden begon met het integreren van ESG-factoren in zijn beleggingen, moesten de portefeuillemanagers vertrouwd raken met het onderwerp. Ze moesten gaan nadenken over de impact van duurzaamheidskwesties, zoals klimaatverandering, de stijgende kosten van de gezondheidszorg, de inzet van kinderarbeid in toeleveringsketens en de almaar groeiende berg plastic afval, op het vermogen van bedrijven om op de lange termijn waarde te creëren. En hoe deze trends de markten veranderen, de merkwaarde beïnvloeden of simpelweg het risico verhogen als ze niet (goed) worden beheerd.

De focus op financieel materiële ESG-kwesties was een goed startpunt, omdat dat dichter bij de kern ligt van wat fondsmanagers doen. Bovendien had het geen invloed op hun beleggingsuniversums. Dat bood de meeste ruimte om alpha te creëren volgens de goede oude fundamentele wet van actief beheer. Maar inmiddels zijn we tien jaar verder en zien we dat onze klanten, toezichthouders en de samenleving als geheel zich steeds meer richten op de daadwerkelijke (negatieve) impact van onze beleggingen. Dat voegt een nieuwe dimensie toe aan het analyseren van bedrijven en het opbouwen van portefeuilles: rendement, risico en de impact op maatschappij en milieu.

Hoe word je geen dinosaurus?

Wij zien de fondsmanager 2.0 dus als een professional die rekening kan houden met zowel een CO2-budget als een tracking error en alpha. Als iemand die begrijpt dat decarbonisatie
de komende jaren een gegeven is en dat er een prijskaartje moet hangen aan negatieve externe factoren, zoals afval en CO2-uitstoot. Beleidsmakers gaan namelijk aandringen op zo’n prijskaartje, terwijl gestrande activa het mijnenveld van de komende jaren worden.

De fondsmanager 2.0 weet dat de impact van onze beleggingen op de echte wereld net zo belangrijk is als het genereren van alpha – in ieder geval voor sommige producten. Rekening houden met de impact op de echte wereld is de toekomst. Het combineren van deze inspanningen is een compleet nieuwe uitdaging. Er is geen toekomst voor fondsmanagers die hier niet in mee gaan.

Voetnoten

1 CFA Institute, Investment professional of the future, mei 2019
2 https://www.robeco.com/en/insights/2019/08/applying-big-data-to-investment-processes.html