SDG-beleggen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn een blauwdruk voor duurzaam beleggen

Kernpunten

 1. Beleggingen met een positieve maatschappelijke impact en bijdrage aan de SDG's

 2. Zelfontwikkeld SDG-raamwerk op basis van meer dan 25 jaar onderzoek en duurzaamheidsgegevens

 3. Uitsluiting van negatieve SDG-bijdragen en controverses

De SDG's zijn in 2015 opgesteld door de VN en bieden een gedeelde blauwdruk voor vrede en voorspoed voor mens en planeet, nu en in de toekomst. De SDG's zijn een perfecte manier om beleggers op één lijn te brengen met bredere maatschappelijke doelstellingen. De fijnmazigheid van de SDG's helpt om duidelijk te verwoorden hoe beleggers in hun besluitvorming rekening houden met duurzaamheidsthema's en om specifiek uit te leggen hoe geld bijdraagt.

Onze aanpak

Robeco was een van de eerste vermogensbeheerders die formeel een eigen beleggingsraamwerk ontwikkelde gericht op de SDG's. Dit raamwerk is een robuuste tool die bedrijven systematisch beoordeelt op basis van hun bijdrage aan de SDG's. De prestaties van een bedrijf op de verschillende SDG's worden samengevoegd tot een algemene SDG-score voor het bedrijf. Deze scores worden vervolgens gebruikt om portefeuilles samen te stellen die positieve impact nastreven en negatieve impact proberen te vermijden, om duurzame economische, maatschappelijke en ecologische ontwikkeling te bevorderen.

We gebruiken dit raamwerk om in drie stappen te beoordelen in hoeverre een bedrijf positief of negatief bijdraagt aan iedere afzonderlijke SDG:

Stap 1: Producten

Stap 1: Producten

 • Wat produceert de onderneming?

 • Voorbeelden positieve bijdrage: medicijnen, water, gezondheidszorg

 • Voorbeelden negatieve bijdrage: schaliegas, fastfood, gokken

Stap 2: Procedure

Stap 2: Procedure

Hoe produceert de onderneming?

 • Factoren op het gebied van ondernemingsbestuur

 • Patroon van twijfelachtig gedrag?

 • Maak onderscheid tussen ondernemingen met de grootste SDG-impact

Stap 3: Controverses

Stap 3: Controverses

 • Zijn er controverses bekend?

 • Voorbeelden van controverses: lekkages, omkoping en fraude, misleidende verkoop

Hoe scoren bedrijven en landen op duurzaamheid?

Ontdek de bijdrage van bedrijven aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en hoe landen scoren op ESG-criteria.

Lees meer

Alle ondernemingen krijgen een SDG-score voor hun bijdrage aan de SDG’s (‘positive’, ‘neutral’ of ‘negative’) en voor de impact daarvan (‘high’, ‘medium’, ‘low’). Zo krijgen ondernemingen met een sterke positieve impact op de SDG's een score van +3, terwijl ondernemingen met een geringe positieve impact een score van +1 krijgen.

De SDG-strategieën van Robeco passen dit raamwerk toe om een belegbaar universum te definiëren dat bestaat uit ondernemingen die een positieve bijdrage leveren aan de SDG's. Om spreiding over sectoren en landen mogelijk te maken, kunnen ook ondernemingen met een neutrale SDG-score worden opgenomen in de portefeuille.

Het scoresysteem van het SDG-raamwerk bouwt voort op een pionierende onderzoekstraditie en op Robeco's decennialange leidende positie in duurzaam beleggen. De SDG-score helpt, samen met de macro-economische vooruitzichten, fundamentele analyses, duurzaamheidsonderzoek en aanhoudend risicobeheer, beleggingsteams om het neerwaartse risico te beperken en de meest veelbelovende aandelen en obligaties te selecteren voor hun beleggingsportefeuilles. Voor iedere SDG-portefeuille rapporteren we over de totale SDG-score ten opzichte van de index en over de afzonderlijke scores voor de 17 SDG's.

loader

Team

De kwaliteit van het SDG-raamwerk wordt beheerd door ons Sustainable Investing Center of Expertise, dat bestaat uit een speciale SDG-strateeg, een SDG-commissie en een Sustainability Investing Research-team. Het centrum omvat ook ESG-datawetenschappers en een Active Ownership-team dat een dialoog aangaat met bedrijven en overheden over de SDG's en een groot aantal financieel materiële ESG-onderwerpen. De duurzaamheidsspecialisten werken nauw samen met meer dan 200 beleggingsprofessionals, op het gebied van duurzaamheidsintegratie in beleggingsportefeuilles.

Jan Anton van Zanten - SDG Strategist

Jan Anton van Zanten
SDG Strategist

Laten we de kansen benutten die klimaatmaatregelen opleveren en het fundament leggen voor een meer voorspoedige en veiligere toekomst voor iedereen

Substrategieën

Robeco biedt SDG-strategieën in aandelen en credits en via indices:

Duurzaamheid

Onder de strategie vallen zowel strategieën geclassificeerd als Artikel 8, als strategieën geclassificeerd als Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU.

Ingrediënten

01

SDG's

Beleggingen die een kwantificeerbare bijdrage leveren aan de SDG's

02

Impact

Beleggen met als doel een positieve impact op de maatschappij of het milieu

03

Research-driven

A true understanding of the topic has been in our DNA since the start

04

Rijke geschiedenis

Dit is al tientallen jaren een belangrijk expertisegebied voor ons