Sustainable Finance Action Plan

Het Sustainable Finance Action Plan is niet zomaar een nieuwe regelgeving van de Europese Unie. Het is echt een gamechanger voor duurzaam beleggen in de 27 landen tellende unie en creëert een gelijk speelveld voor de manier waarop fondsen worden geclassificeerd. In onze artikelen en ons beleid leggen we uit hoe het de komende jaren precies gaat werken.

Introductie van het Sustainable Finance Action Plan

Het historische Sustainable Finance Action Plan van de EU, met de Sustainable Finance Disclosure Regulation als belangrijkste onderdeel, is bedoeld om biljoenen euro’s naar duurzaam beleggen te dirigeren. Het laat ook precies zien hoe duurzaam een beleggingsstrategie is, waarmee greenwashing wordt aangepakt.

De nieuwe regelgeving brengt een grote brij aan afkortingen met zich mee, zoals het SFAP en de SFDR, en allerhande nieuwe concepten, zoals de EU Taxonomy en de Europese Green Deal. In onze Begrippenlijst duurzaam beleggen leggen we de belangrijkste termen uit in begrijpelijke taal, met de nodige afbeeldingen en grafieken.

Begrippenlijst duurzaamheid

EU-classificatie weerspiegelt de duurzaamheid van Robeco-fondsen

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) dwingt vermogensbeheerders om voor hun verschillende strategieën de mate van duurzaamheidsintegratie openbaar te maken.

Bijna alle fondsen van Robeco sluiten aan bij artikel 8 of 9 van de nieuwe duurzaamheidsregelgeving van de EU.

Meer informatie over de classificaties is te vinden onder de sectie Documenten in onze Fondsselector.

Fondsselector

96% van onze fondsen zijn geclassificeerd als Artikel 8 of 9

96% van onze fondsen zijn geclassificeerd als Artikel 8 of 9

Bron: Robeco, januari 2022

Duurzaamheidsrisico en -integratie

Geen enkele belegging is zonder risico. De kunst is om dat risico te beheren door factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and governance; ESG) te integreren in het beleggingsproces. In dit hoofdstuk leggen we uit hoe de Sustainable Finance Disclosure Regulation van vermogensbeheerders vereist dat ze laten zien hoe ze duurzaamheidsrisico’s integreren in hun beleid, procedures en governancestructuren in de gehele organisatie.

Lees meer Beleid inzake duurzaamheidsrisico

De EU Taxonomy

Iedereen is het er wel over eens dat duurzaam beleggen de juiste koers voorwaarts is, omdat de wereld te kampen heeft met slinkende hulpbronnen en klimaatverandering. Maar niet iedereen definieert duurzaam beleggen op dezelfde manier. De EU Taxonomy legt de criteria vast voor wat ecologisch duurzaam is, aan de hand van zes doelen die gelden voor de hele Europese Unie. Hier leggen we uit wat vergroenen betekent en welke invloed het heeft op de beleggingen bij Robeco.

Lees meer

De tijdlijn voor implementatie

December 2019

  • Publicatie van de vereisten voor SFDR Level 1

Maart 2021

  • Categorisering van fondsen

  • Update juridische fondsdocumenten

  • Publicatie van beleid over o.a. duurzaamheidsrisico’s en verklaring over grote negatieve impact

1 januari 2022

  • Jaarlijkse rapportageverplichting

  • Rapportage over eerste beleggingen per fonds die voldoen aan de Taxonomy

  • Verwachte invoering van de vereisten voor SFDR Level 2

1 januari 2023

  • Rapportage over negatieve duurzaamheidsimpact op fondsniveau

  • Rapportage over aanvullende beleggingen per fonds die voldoen aan de Taxonomy

Bron: Robeco

Beoordeling van indicatoren voor negatieve impact

Net zoals geen enkele duurzame belegging zonder risico is, hebben ook alle ondernemingen een impact op het milieu, zowel positief als negatief. De regelgeving vereist van ondernemingen en vermogensbeheerders dat ze voor zowel de entiteit als financiële producten hun indicatoren voor grote negatieve impact ontvouwen. Bureaucratie? Of een goede stap voorwaarts? In ons artikel leggen we uit hoe dit in ieder geval de transparantie verbetert.

Lees meer Verklaring over grote negatieve impact

Beoordeling van indicatoren voor negatieve impact