19-04-2022 · Visie

Onderzoek toont aan dat beleggers biodiversiteit steeds belangrijker vinden

Meer dan de helft van de beleggers is van plan biodiversiteit een belangrijke rol te geven in het beleggingsbeleid. Dat blijkt uit de Global Climate Survey 2022 van Robeco.

    Auteurs

  • Lucian Peppelenbos - Climate & Biodiversity Strategist

    Lucian Peppelenbos

    Climate & Biodiversity Strategist

Toch gaven vier op de vijf ondervraagden aan dat er sprake is van een algemeen gebrek aan bewustzijn over de financiële gevolgen van verlies aan biodiversiteit. En dat maakt het moeilijk om een uitgesproken natuurvriendelijk beleggingsbeleid te implementeren.

Daarnaast gaf bijna driekwart aan dat beleggers niet beschikken over een manier om de impact van beleggingsbeslissingen op de biodiversiteit te meten, vooral door een gebrek aan gegevens. Dat is iets waar ook andere duurzame beleggingsstrategieën last van hebben, zoals strategieën die streven naar een netto-uitstoot van nul.

Dit zijn enkele belangrijke bevindingen van de Global Climate Survey 2022, de tweede in zijn soort, waarvoor 300 beleggers met in totaal USD 23,7 biljoen aan beheerd vermogen zijn gevraagd naar hun visie op alles van klimaatverandering en engagement tot de SDG's. Dit jaar is speciaal een gedeelte toegevoegd om de standpunten van beleggers over biodiversiteit te verzamelen.

In januari heeft Robeco een whitepaper gepubliceerd waarin het zijn benadering voor biodiversiteit belicht vanuit verschillende invalshoeken. Daarnaast is het een partnerschap aangegaan met het Wereld Natuur Fonds, de Nederlandse tak van het World Wide Fund for Nature, die gaat helpen met de verdere integratie in het beleggingsproces.

Biodiversiteit is nu een kernpunt

Misschien wel de grootste openbaring was het aantal beleggers dat biodiversiteit nu serieus neemt. Biodiversiteit is weliswaar cruciaal voor het behoud van de ecosystemen waar alle economische activiteit afhankelijk van is, maar werd voorheen toch vooral gezien als een klein probleem. Of als iets dat volgens beleggers lastig te implementeren was vanuit financieel oogpunt.

Zo'n 56% van de beleggers gaf aan dat biodiversiteit de komende twee jaar een centrale of belangrijke rol gaat spelen in hun beleggingsbeleid, terwijl dat op dit moment bij 41% het geval is. Wat de motivatie betreft zei 65% van de wholesale beleggers en 52% van het totaal de systeemrisico's voor de lange termijn te willen beperken die gepaard gaan met verlies van biodiversiteit. Denk bijvoorbeeld aan grootschalige ontbossing en overbevissing.

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek over biodiversiteit

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek over biodiversiteit

Bron: Robeco, CoreData.

Waar moet je in beleggen?

Dus waar moet je nou in beleggen? Volgens 63% zijn voedselzekerheid en voeding goede opties, terwijl 62% voor duurzame landbouw koos. En 40% gaf aan een groter aanbod van thematische beleggingen gericht op biodiversiteit te willen zien – Robeco werkt op dit moment aan de lancering van zo'n strategie later dit jaar.

Naast directe beleggingen werd engagement met bedrijven door 46% van de ondervraagden als belangrijk gezien, terwijl 37% zei dat beleggers meer moeten samenwerken met milieuorganisaties (zoals het Wereld Natuur Fonds) om impact te realiseren. Ongeveer 34% gaf aan dat voor de ergste overtreders op het gebied van biodiversiteit meer gebruikgemaakt moet worden van uitsluiting en desinvestering.a

Problemen blijven aanhouden

Er bestaat echter een kloof tussen de bereidheid om mee te doen en het vermogen om dat ook daadwerkelijk te doen. Zo'n 79% zei dat er een algemeen gebrek aan bewustzijn bestaat over de financiële gevolgen van het verlies aan biodiversiteit. Dat komt deels doordat het lastig te kwantificeren is onder de streep. Zo gaf 73% aan niet te beschikken over een manier om de impact van beleggingsbeslissingen op de biodiversiteit te beoordelen en noemde 50% een gebrek aan gegevens, rapportage en ratings over biodiversiteit als een obstakel om er rekening mee te houden in beleggingsportefeuilles.

Bovendien is de steun voor beleggingen in biodiversiteit niet zo groot als die voor klimaatverandering. Slechts 36% zei er vraag naar te zien door hun eigen stakeholders, terwijl hetzelfde percentage aangaf biodiversiteit te zien als de volgende grote trend. Wat betreft klimaatverandering gaf een ruime meerderheid aan beide relevant te vinden.

Engagement and biodiversity lead 2022 Global Climate Survey

De next big thing

“Biodiversiteit wordt vaak gezien als de next big thing en dat zien we ook terug in ons onderzoek”, zegt Lucian Peppelenbos, klimaatstrateeg bij Robeco. “Een meerderheid van de beleggers zet biodiversiteit hoog op de agenda, omdat ze goed begrijpen dat de wereldeconomie en de financiële markten zijn ingebed in en afhankelijk zijn van de biosfeer.”

“Ze hebben alleen wel moeite om het concreet en operationeel te maken in hun portefeuilles. Want hoe koppel je deze impact nou aan individuele bedrijven? En hoe voeg je die samen in je portefeuilles? Dat is de grote vraag.”

Kennis opbouwen

“Bij Robeco zagen we deze uitdaging twee jaar geleden al en daarom hebben we een routekaart gericht op biodiversiteit opgesteld. In eerste instantie richtten we ons vooral op het opbouwen van kennis en inzicht in de gegevens, via partnerschappen zoals met de Universiteit van Cambridge en meer recent met het Wereld Natuur Fonds. Op dit moment proberen we gegevensbronnen uit, ontwikkelen we beleggingsstrategieën gericht op biodiversiteit en stellen we een algemeen raamwerk op om in al onze portefeuilles rekening te houden met biodiversiteit.”

“Voortbouwend op het momentum in de sector hopen we op concrete resultaten in 2022, zodat we met onze beleggingen echt een verschil kunnen maken voor de biodiversiteit.”