16-12-2021 · Research

Het is de hoogste tijd voor vastgoedbeleggers om klimaatrisico’s te integreren

De gebouwde omgeving stoot meer dan een derde van de wereldwijde energiegerelateerde kooldioxide (CO2) uit. Er zijn dus enorme inspanningen vereist om in de vastgoedsector CO2-neutraliteit te bereiken. Wat staat er eigenlijk op het spel? En hoe kunnen vastgoedeigenaren zelf deze enorme uitdaging te lijf gaan? Nieuw onderzoek van Robeco gaat dieper in op deze vragen.

  Auteurs

 • Folmer Pietersma - Portfolio Manager

  Folmer Pietersma

  Portfolio Manager

 • Frank Onstwedder - Portfolio Manager

  Frank Onstwedder

  Portfolio Manager

De Climate Change Conference (COP26) van de Verenigde Naties, die onlangs in Glasgow werd gehouden, heeft nogmaals duidelijk gemaakt hoe dringend het is om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te reduceren. Als we wereldwijd de temperatuurstijging ver onder de 2,0 graden Celsius willen houden, moet de uitstoot in 2030 met 55% zijn verlaagd ten opzichte van het niveau van 1990 en in 2050 uitkomen op netto nul.1

Aangezien veel sectoren hebben toegezegd hun aandeel te leveren aan de klimaattransitie, moet de vastgoedsector aanzienlijke inspanningen verrichten om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te realiseren. De pogingen die tot dusver zijn gedaan om de uitstoot te beperken zijn onvoldoende. De vastgoedsector blijft een van de grootste bijdragers aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Voor veel vastgoedondernemingen zijn decarbonisatiedoelstellingen en strategieën om de uitstoot van gebouwen te verminderen inmiddels prioriteit nummer één. Niet alleen om de maatschappelijke bewustwording te bevorderen, maar ook vanwege de strengere regelgeving en de opgelegde CO2-heffingen, die de komende jaren naar verwachting aanzienlijk zullen stijgen.

Toch roepen het trage decarbonisatieproces en de risico's die voortvloeien uit het niet behalen van de doelstellingen voor CO2-neutraliteit de vraag op wat de financiële gevolgen zijn voor de vastgoedsector als deze niet snel genoeg decarboniseert. En de volgende vraag is wat de sector kan doen om wél die doelstellingen te behalen.

Gezocht: USD 20 biljoen aan investeringen voor de sector

Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) is de gebouwde omgeving jaarlijks goed voor meer dan 38% (13,4 miljard ton CO2) van de totale energiegerelateerde uitstoot. De operationele faciliteiten van gebouwen, zoals verwarming, koeling en verlichting, zijn verantwoordelijk voor 28% van de wereldwijde uitstoot, terwijl bouwmaterialen en de bouw zelf, 'embedded carbon' ofwel opgenomen kooldioxide genoemd, verantwoordelijk zijn voor nog eens 11%.

Om de gestelde doelen te bereiken, moet de vastgoedsector de uitstoot verminderen met een decarbonisatiepercentage van 6% per jaar (85% in 2050). Voor deze uitdaging zijn omvangrijke investeringen in aanpassingsprogramma's vereist, mogelijk voor meer dan USD 20 biljoen (zie Figuur 1). Dit is het enige alternatief voor de nog hogere kosten van mogelijke CO2-heffingen of het risico van gestrande activa.

Figuur 1: Totale decarbonisatiekosten naar algemene categorie

Figuur 1: Totale decarbonisatiekosten naar algemene categorie

Bron: Morgan Stanley BluePaper (2019): Decarbonization: The Race to Net Zero, Global Alliance for Buildings and Construction, Internationaal Energieagentschap en het United Nations Environment Programme (2019): 2019 global status report for buildings and construction: Towards a zero-emission, efficient and resilient buildings and construction sector, Robeco.

Ontdek de nieuwste inzichten via onze maandelijkse e-mailupdates

Ontvang onze Robeco-nieuwsbrief en ontvang als eerste de nieuwste inzichten of bouw het groenste portfolio op.

Blijf op de hoogte

Als de vastgoedsector er niet in slaagt de vereiste decarbonisatiedoelstellingen te realiseren, komt deze mogelijk voor aanzienlijke financiële gevolgen te staan. Rekening houdend met de totale waarde van vastgoed wereldwijd (rond de USD 250 biljoen2), wijzen onze simulaties erop dat de cumulatieve kosten tussen de 7% en 19% van de waarde van de totale wereldwijde vastgoedmarkt kunnen uitkomen, ofwel tussen de USD 19 en USD 48 biljoen.

De uitstoot van opgenomen CO2 uit bouwactiviteiten levert een aanzienlijk bijdrage aan de totale uitstoot van de gebouwde omgeving sinds mensen begonnen te bouwen met beton en staal. Maar de belangrijkste bron van CO2-uitstoot is toch nog steeds de operationele kant tijdens de normale levensduur van een gebouw.

Terwijl er vooruitgang wordt geboekt in het kwantificeren en reduceren van de opgenomen CO2-gehaltes, blijft de operationele uitstoot een prioriteit voor de vastgoedsector. Op de markt zijn al technologieën beschikbaar om gebouwen zo aan te passen dat de CO2-voetafdruk kleiner wordt, terwijl hernieuwbare energie en een doeltreffend ontwerp de operationele uitstoot kunnen compenseren.

Uit ons onderzoek blijkt dat de sector de CO₂-uitstoot in 2030 naar verwachting met 43% heeft verlaagd.

Analyse van de decarbonisatiestrategie van 200 ondernemingen

Wij hebben onderzoek gedaan op basis van openbaar beschikbare publicaties van 200 beursgenoteerde ondernemingen in de vastgoedsector en hun decarbonisatiestrategie. Daaruit blijkt dat de sector de CO2-uitstoot in 2030 naar verwachting met 43% zal hebben verlaagd. Hoewel deze verlaging achterblijft bij het in het kader van COP21 vereiste niveau, reduceert dit traject de financiële impact van een mogelijke CO2-heffing aanzienlijk.

Figuur 2: Verwacht decarbonisatietraject voor de S&P Developed Property-index

Figuur 2: Verwacht decarbonisatietraject voor de S&P Developed Property-index

Bron: Robeco

Bij het huidige niveau van CO2-uitstoot kan alleen al de heffing op operationele uitstoot gemakkelijk oplopen naar 4% van de totale marktkapitalisatie van de beursgenoteerde vastgoedsector. Daarnaast toont ons onderzoek aan dat deze potentiële kosten duidelijk niet evenwichtig zijn verdeeld over de sector. Integendeel.

Ze lopen uiteen van amper merkbaar binnen sommige segmenten tot ruim 10% van de marktkapitalisatie in de zwaarst getroffen segmenten. De conclusie is dus dat bepaalde segmenten een duidelijk groter risico lopen dan andere. Beleggers in de beursgenoteerde vastgoedsector doen er daarom goed aan nu al decarbonisatiestrategieën te integreren in hun waarderingsmodellen en beleggingsbeslissingen.

Voetnoten

1Ramingen op basis van de doelstellingen vastgelegd door de Europese Unie als onderdeel van de Europese Green Deal.
2Bron: Savills World Research (2021): The total value of global real estate.

202112-the-financial-risk-of-carbon-footprint-in-the-real-estate-sector.png

Download de publicatie