24-06-2021 · SI Opener

SI Opener: Plannen voor klimaatactie in stemming brengen – Say on Climate!

Aandeelhouders zijn gewend om te stemmen over allerlei verschillende voorstellen. Die lopen uiteen van de benoeming van bestuursleden en resoluties over diversiteitsbeleid, tot statutenwijzigingen over de beloning van het management. In het afgelopen seizoen voor aandeelhoudersvergaderingen deed een nieuw soort voorstel zijn intrede: de ‘Say on Climate’. Dit is een duidelijk signaal dat het belang van dit onderwerp voor beleggers en bedrijven is toegenomen.

    Auteurs

  • Masja Zandbergen-Albers

    Head of sustainability Integration

Een nieuw verschijnsel

Een Say on Climate (wat we er tot nu toe van hebben gezien) is een energietransitiestrategie waarmee het management van een bedrijf laat zien hoe het wil omgaan met de uitdagingen van de klimaatverandering. Aandeelhouders kunnen stemmen over deze plannen, en daarmee aangeven of het bedrijf in hun ogen goed op weg is naar decarbonisatie of terug moet naar de tekentafel.

Meestal zet het management alleen onderwerpen op de agenda voor een aandeelhoudersvergadering die betrekking hebben op governancekwesties, zoals de benoeming van bestuursleden en hun beloning. Over het algemeen staan er dus geen milieu- en maatschappelijke kwesties op de agenda, tenzij een belegger – of een groep beleggers – met succes een aandeelhoudersvoorstel heeft ingediend. In deze voorstellen wordt vaak verzocht om een rapport over of beleid voor een specifieke ESG-kwestie, zoals het opheffen van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, het opstellen van rapporten over lobbyactiviteiten en de ontwikkeling van strategieën tegen klimaatverandering. Say on Climate is een nieuw verschijnsel, waarbij het management zelf met voorstellen over duurzaamheidsonderwerpen komt.

De Say on Climate heeft net zo veel potentie als de Say on Pay. Als aandeelhouders vaak kunnen stemmen over klimaatvoorstellen, leidt dat uiteindelijk tot best practices, en meer openheid over en controleerbaarheid van de klimaatplannen van een bedrijf. Aandeelhouders die ergens over moeten stemmen, willen graag precies weten waar ze over stemmen. Als we de parallel met de Say on Pay doortrekken, zou je kunnen zeggen dat de beloning van bestuurders door de jaren heen niet succesvol is teruggebracht. Maar de rapportage erover is in ieder geval wel verbeterd, en in veel gevallen zijn aandeelhouders erin geslaagd verbeteringen in het beloningsbeleid af te dwingen.

Dilemma's en discussie tussen beleggers

Ondanks de potentie van de Say on Climate om de controleerbaarheid van bedrijven op het gebied van klimaatverandering te verbeteren, is niet iedereen voorstander van dit nieuwe type stemmingen. Wat je soms hoort, is dat zo'n stemming het management ervan weerhoudt om verdere veranderingen door te voeren als die nodig zijn. Of zelfs dat aandeelhouders aansprakelijk worden voor klimaatverandering als ze zulke plannen goedkeuren.

Daarom is het belangrijk dat het management goed duidelijk maakt waar een aandeelhouder precies voor stemt. Willen ze weten of de aandeelhouders achter hun klimaatplannen staan, dan is een adviesstem op basis van een klimaatrapport praktischer. Voorstellen van het management gaan soms ook in tegen de klimaatvoorstellen waar aandeelhouders zelf mee komen. Het is dan aan de beleggers om te bepalen welk voorstel ze goedkeuren.

Wij keuren deze voorstellen over het algemeen goed als ze voldoen aan een aantal criteria, bijvoorbeeld of het bedrijf streeft naar een netto-uitstoot van nul en of het concrete plannen heeft opgesteld om dat te bereiken aan de hand van doelen voor de lange, middellange en korte termijn. Daarnaast moet het voorstel gebaseerd zijn op een Paris-aligned scenarioanalyse en moet over de voortgang gerapporteerd worden in lijn met het raamwerk van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Voldeed een Say on Climate-voorstel niet aan onze criteria, dan hebben we meestal gestemd voor een ander klimaatvoorstel van aandeelhouders.

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid

Ontvang onze Robeco-nieuwsbrief en lees als eerste de nieuwste inzichten of bouw de groenste portefeuille op.

Blijf op de hoogte

Veel steun

De eerste Say on Climate-voorstellen konden op veel steun van aandeelhouders rekenen. Een van de bedrijven met het hoogste steunpercentage voor zijn klimaatstrategie was Unilever, dat maar liefst 99% voor zijn voorstellen zag stemmen. Verschillende bedrijven in sectoren met een traditioneel hoge CO2-uitstoot kregen ook veel steun van aandeelhouders: voor Total kwam die uit op 92%, voor het energietransitieplan van Royal Dutch Shell op 88%, en voor Glencore op 94%. Canadian National Railways, een van de eerste bedrijven die een Say on Climate-voorstel voorlegden aan hun aandeelhouders, ontving 92% steun.

Wat kunnen we opmaken uit deze eerste gevallen? Dat aandeelhouders bedrijven eigenlijk gewoon hun gang laten gaan op het gebied van klimaatbeleid? Zo lijkt het misschien, maar dat is niet per se het geval. Er zijn verschillende redenen om optimistisch te zijn over het nut van deze stemmingen.

De bedrijven die met een Say on Climate-voorstel kwamen, deden dat allemaal vrijwillig. Waarschijnlijk presenteren ze hun klimaatplannen dan ook met meer vertrouwen dan concurrenten die er nog mee aan het worstelen zijn. Zouden de achterblijvers hun plannen in stemming brengen, dan stuiten ze waarschijnlijk wel op meer weerstand. Maar zolang deze stemmingen een vrijwillig karakter hebben, is de kans klein dat ze dat binnen afzienbare tijd doen.

Beleidskader is nog in ontwikkeling

Daarnaast zijn deze voorstellen ook nieuw voor veel aandeelhouders. Richtlijnen voor best practice, beleidskaders en stemprincipes zijn allemaal nog in ontwikkeling. Als die eenmaal meer vorm krijgen, gaan aandeelhouders waarschijnlijk tegen voorstellen stemmen als die in hun ogen niet gedetailleerd genoeg zijn, of als bedrijven niet voldoende voortgang boeken als de klimaatdoelen zijn opgesteld zonder een goed tijdpad, bereik of ambitie.

Hoe meer Say on Climate-stemmingen er komen, hoe makkelijker het wordt om de verschillen in kwaliteit tussen deze plannen te bepalen. Net als bij de Say on Pay is het belangrijk dat er een mogelijkheid is om feedback te geven: stemmen op Say on Climate-voorstellen moet gepaard gaan met advies van beleggers. Stemmen aandeelhouders tegen een voorstel zonder nadere toelichting hoe de plannen verbeterd kunnen worden, dan weet het management niet wat het beter moet doen.

Wat kunnen we nu verwachten?

Zijn Say on Climate-voorstellen een blijvertje? Wij verwachten dat meer bedrijven ze gaan introduceren zodra ze genoeg vertrouwen hebben in hun energietransitieplan en ervan overtuigd zijn dat ze genoeg steun krijgen. Aandeelhouders kunnen dit stimuleren door in hun engagement met bedrijven te vragen om zulke stemmingen.

Een extra impuls kan komen van verdere institutionalisering van een aandeelhouderstem, zoals we in de Verenigde Staten en Europa al zien bij stemmingen over beloningen. Wij houden deze ontwikkelingen de komende jaren nauwlettend in de gaten, want waarschijnlijk nemen ze flink wat tijd in beslag.

Het seizoen voor aandeelhoudersvergaderingen was uitzonderlijk in 2021, want alle vergaderingen vonden digitaal plaats en veel bedrijven waren zwaar getroffen door Covid-19. We hopen afscheid te kunnen nemen van de complicerende factoren als gevolg van Covid-19, maar dat de Say on Climate een blijvertje is.

Zien is geloven.