07-05-2021 · Maandelijkse vooruitblik

Metalen – allesbehalve roestig

Grondstoffenprijzen kunnen doorstijgen op een reeks gunstige factoren, zegt strateeg Peter van der Welle.

    Auteurs

  • Peter van der Welle - Strategist Sustainable Multi Asset Solutions

    Peter van der Welle

    Strategist Sustainable Multi Asset Solutions

Grondstoffen zijn de afgelopen 12 maanden 35% gestegen in euro's. De overweging die Robeco vorig jaar rond deze tijd in deze beleggingscategorie nam binnen de multi-assetportefeuille, is dus terecht gebleken.

Nu de wereld na de pandemie terugkeert naar normaal, wordt die overweging gehandhaafd op basis van een aantal positieve factoren voor grondstoffen, aldus Peter van der Welle, strateeg binnen het multi-assetteam.

“Bezien vanuit ons allocatiekader op basis van factoren voor macro-economische ontwikkelingen, momentum, waardering en sentiment stellen we vast dat grondstoffen over het algemeen – en dan vooral metalen – allesbehalve roestig te noemen zijn”, zegt hij. “Integendeel, ze glimmen ons tegemoet en rechtvaardigen voor de korte tot middellange termijn nog steeds een overweging in de portefeuille.”

“Overal binnen het multi-assetsegment is het momentumeffect zichtbaar, het verschijnsel dat het koersrendement voorgaande koersresultaten volgt. De grondstoffenmarkten zijn daarop geen uitzondering: op dit moment zien we duidelijk een sterk en positief momentum, waarbij door het hele multi-assetuniversum de grootste koerswinst wordt geboekt op kort eenmaandsmomentum.”

“De krachtige winst op kort momentum die we nu zien in metalen zoals koper en aluminium, is een mogelijke voorbode voor verdere koerswinst op de korte termijn.”

metals-anything-but-rusty-graph.jpg

Het momentum is sterk over een breed spectrum aan grondstoffen, van lood en aluminium tot sojabonen, en van katoen tot olie. Bron: Refinitiv Datastream, Robeco.

Doorrollen maar!

De waardering van grondstoffen is gunstiger geworden, iets wat blijkt uit een cijfer dat veel wordt gebruikt voor het bepalen van de waardering, de roll yield. Dit is een van de drie componenten van het rendement op grondstoffen, naast mutaties in de spotkoers en de cost of carry. De technische definitie van roll yield is de verandering in de koers van de future minus de verandering in de spotkoers.

Roll yields hangen af van de vorm van de curve voor grondstoffenfutures. Ze zijn positief als sprake is van backwardation, wat wil zeggen dat een langerlopend contract na de looptijd convergeert met de hogere spotkoers. Voor buy-and-hold beleggers die voortdurend hun positie in grondstoffenfutures doorrollen, komt dit simpelweg neer op laag kopen en hoog verkopen.

Het omgekeerde scenario doet zich voor als de futurescurve in contango is, wat betekent dat een langerlopend contract na de looptijd convergeert met een lagere spotkoers. Dit heeft de afgelopen tien jaar een stevige rem gezet op het rendement van grondstoffen in het algemeen, en het afgelopen jaar op een aantal specifieke grondstoffen.

Groei na de pandemie

“Kijkend naar de huidige futurescurves voor grondstoffen is het een en al backwardation wat de klok slaat. Dit betekent dat we positieve roll yields mogen verwachten zolang de vorm van de curve blijft zoals die is”, zegt Van der Welle. “Dit geldt vooral voor metalen zoals koper.”

Voor zo'n beetje de helft van de futurescurve weerspiegelt de huidige backwardation de druk die aanwezig is aan de aanbodkant, iets wat slecht uitkomt bij een wereldeconomie die in de groeifase na de pandemie schreeuwt om meer grondstoffen. Backwardation impliceert dat hogere spotkoersen nodig zijn om meer kapitaalinvesteringen te stimuleren en nieuw aanbod te genereren.”

“En daarbij gaat het niet alleen om de typisch cyclische krachten die je mag verwachten in de vroege groeifase van de conjunctuur, zoals toegenomen mobiliteit, een inhaalvraag naar reizen en een hogere goederenconsumptie. Het Amerikaanse banenplan ter waarde van USD 2,25 biljoen geeft de komende jaren bijvoorbeeld een meer structurele aanzet tot grondstofintensieve investeringen in wegen, bruggen en spoorlijnen.”

Boost voor groene investeringen

De doelstelling van het Akkoord van Parijs, een netto-uitstoot van nul in 2050, is ook gunstig voor grondstoffen die gebruikt worden in de aanleg van groene infrastructuur, met name koper, aluminium en lithium, aldus Van der Welle. Lithium is de belangrijkste component van accu's voor elektrische auto's.

“Hier snijdt het mes van de decarbonisatie aan twee kanten. De aanbodzijde heeft immers ook te maken met de klimaatambitie van Parijs voor 2050”, zegt hij. “Gezien het hoge energieverbruik van aluminiumproductie en de wens van China om de piek van de uitstoot vóór 2030 te bereiken, kan het productieniveau gaan dalen precies op het moment dat meer aanbod nodig is.”

“Een ander macro-economisch element dat ons optimistisch houdt over grondstoffen, is onze tamelijk positieve kijk op de Amerikaanse dollar. De prijs van grondstoffen wordt meestal uitgedrukt in dollars en dus leidt een lagere dollar gewoonlijk tot een hogere grondstoffenprijs. Ook de heropening van de Europese economie, een netto-importeur van energie, stimuleert de vraag naar grondstoffen.”