06-04-2021 · SI Opener

SI Opener: Beleggen in gezondheid en voorkómen van ziekte is beter dan genezen

Covid-19 heeft het thema gezondheid in de schijnwerpers gezet. Maar onze beleggingsteams houden zich in het kader van Active Ownership al jarenlang bezig met gezondheid, gezondheidszorg en gezond voedsel. Daar zitten goede kanten aan, zoals de uitstekende beleggingskansen die zich voordoen in de preventie van ziekte, farmaceutica, fitness en gezond en plantaardig voedsel, maar ook minder goede. Juist vanwege dat laatste voeren we een actieve dialoog met ondernemingen. Wij stimuleren hen nieuwe kostenverlagende gezondheidsmodellen te ontwikkelen, voedsel te produceren waar minder vet, suiker en zout in zit, en minder antibiotica te gebruiken in de vleesketen.

  Auteurs

 • Masja Zandbergen-Albers - Head of Sustainability Integration

  Masja Zandbergen-Albers

  Head of Sustainability Integration

De toekomst van voedsel is gezond en duurzaam

In de afgelopen 50 jaar zijn de wereldwijde voedselproductie en ons eetpatroon drastisch gewijzigd. Groeiende oogsten en een betere productie hebben de levensverwachting verbeterd en honger teruggedrongen. Helaas staan tegenover deze voordelen flink wat nadelen, zoals de omvangrijke belasting van het milieu door niet-duurzame landbouwmethoden en gezondheidsproblemen, van obesitas tot hart- en vaatziekten, die ontstaan omdat het eten steeds calorierijker wordt en voedsel zwaar wordt bewerkt.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO) is het aantal mensen met overgewicht en obesitas sinds 1975 verdrievoudigd. Inmiddels heeft 39% van de volwassenen overgewicht en 13% obesitas. Tegelijkertijd heeft 9,2% van de volwassenen te maken met ondergewicht. Het naast elkaar bestaan van overgewicht en ondergewicht maakt duidelijk hoe slecht het wereldwijd is gesteld met onze voeding. We kunnen dus rustig stellen dat ondervoeding een probleem is.

Door deze problemen kiest de consument steeds vaker voor gezonder en duurzaam geproduceerd voedsel1. De beste beleggingskansen bevinden zich volgens ons in plantaardige voeding en dranken, in maaltijdboxen zoals die van HelloFresh en Marley Spoon en in software voor restaurants. Pure-play levensmiddelenbedrijven in deze segmenten worden steeds relevanter voor consumenten. Zij opereren in een zeer grote markt en hun productpenetratie is nog relatief laag. Dit verschaft hen uitstekende groeimogelijkheden. Kweekvlees ziet er vanuit milieuperspectief veelbelovend uit en de productiekosten zijn aan het dalen. Of het commercieel haalbaar is, blijft echter de vraag.

De levensmiddelengiganten staan nog steeds voor een uitdaging. Zij halen namelijk het grootste deel van hun omzet uit relatief ongezond voedsel. Maar ze doen hun best om dit te verbeteren. Voor nu vinden we de kleinere leveranciers van verpakt voedsel met een gezonder en duurzamer profiel echter beter gepositioneerd.

si-opener-investing-graph1.jpg

Hoe beleggen in een gezonde levensstijl?

Naast deze trends in voeding beschikt Robeco over een beleggingsstrategie die specifiek is gericht op beleggen in ondernemingen die een gezonde levensstijl stimuleren2. We maken daarbij onderscheid in vier aandachtsgebieden: drie hebben betrekking op preventie en één richt zich op bewerking:

 1. Bewustwording door consumenten van gezonde voeding: dit heeft alles te maken met de toekomst van voeding en met beleggen in ingrediënten, biologisch en natuurlijk voedsel, maar ook met de bedrijven die oplossingen aandragen voor de veiligheid en analyse van voeding. Hier is veel groeipotentie. Het huidige marktaandeel van biologisch voedsel in de VS bedraagt bijvoorbeeld nog maar 5%. Dit groeit echter wel gestaag.

 2. Algemene bewustwording van een gezonde levensstijl: er is al een groot aantal mensen met obesitas, maar tijdens de pandemie is bijna een derde van de wereldbevolking zwaarder geworden (helaas behoor ik zelf ook tot die groep). De gemiddelde gewichtstoename is maar liefst 6,1 kg!3 De aandelen in onze strategie die verband houden met fitness en activiteit doen het hierdoor goed. Die bevinden zich hoofdzakelijk in sportkleding, maar ook in fitnessapparatuur.

 3. Hygiëne en gezondheidsproducten: nog een gebied dat niet nieuw is voor onze Healthy Living strategie, maar dat wel veel aandacht heeft gekregen tijdens de pandemie, is hygiëne en bijbehorende producten. Hiertoe behoren mond-, haar- en huidverzorgingsproducten, vitamines en voedingssupplementen.

 4. En tot slot is niet alleen preventie interessant, maar ook het bestaan van levensstijlziektes, met voorop 'diabesitas', hartaandoeningen, beroertes en kanker. Wij beleggen in preventie en diagnose, efficiënte gezondheidszorg en chronische zorg.

The health trend is truly a long-term one. The risk as measured by volatility is relatively low, and the strategy has outperformed the market since its launch in 2007.

Goed en minder goed zijn niet los van elkaar te zien

Hoewel wij deze trend naar preventie en gezond leven interessant vinden, is het bedrag dat aan preventie wordt besteed nog steeds maar een fractie van de kosten van behandeling. Deze kosten stijgen nog steeds en bedragen in de Verenigde Staten (VS) inmiddels bijna 17% van het bbp!

si-opener-investing-graph2.jpg

In onze laatste SI Opener gingen we in op de rol van de vleesketen4 als bedreiging voor de wereldgezondheid, en op de actieve dialoog die we voeren met een aantal ondernemingen waarin we beleggen en die actief zijn in die toeleveringsketen. Nu willen we ingaan op twee andere engagementthema's op dit terrein.

Het eerste engagementthema heeft te maken met het risico van suiker in voeding5 . Deze engagement werd na drie jaar in 2019 gesloten, maar bleek nog erg relevant. Onderzoek door de Britse National Health Service toonde namelijk aan dat een derde van de mensen die stierven aan Covid-19 leed aan diabetes Type 1 of Type 2, een aandoening die vaak in verband wordt gebracht met obesitas en suiker.

Afgezien van de gezondheidsvragen die het oproept, kan de negatieve invloed op het resultaat van een onderneming die suiker toevoegt in het proces aanzienlijk zijn. De kosten die in verband worden gebracht met obesitas bestaan uit toegenomen zorgkosten, verlies aan productiviteit en vroegtijdig overlijden. Daardoor staan levensmiddelenondernemingen bloot aan regelgevings-, reputatie-, juridische en marktrisico's.

Voorbeelden hiervan zijn regeringen in zowel hoge- als lagelonenlanden die een suikertaks invoeren, of een beperking leggen op reclame voor minder gezonde producten gericht op kinderen. De regelgeving voor gezondheids- en voedingsclaims op producten wordt aangescherpt en ook de voorschriften voor etiketten worden strenger. Uiteindelijk gaan ondernemingen die zich niet aanpassen aan veranderende voedselvoorkeuren marktaandeel, omzet en winst verliezen.

Gezondheidszorg op zijn kop door tele-tools

Het tweede engagementthema heeft betrekking op digitalisering en innovatie, die beide de kosten van de gezondheidszorg omlaag kunnen brengen. Daarvoor moeten we echter wel anders gaan denken. Zet dit de gezondheidszorgsector op zijn kop? Drie ontwikkelingen lijken erop te wijzen dat er veranderingen op komst zijn. Hoewel gezondheidszorg van oudsher geen sector is die snel nieuwe technologieën accepteert, lijkt het er nu toch op dat digitale innovaties sneller worden omarmd. We zien steeds meer elektronische afstemming van patiëntgegevens tussen artsen, zorginstellingen en farmaceutische bedrijven.

Ten tweede staan steeds meer bedrijven open voor uitwisseling van gegevens om maximaal gebruik te kunnen maken van de inzichten die hieruit voortvloeien. Ten derde kan de invoering van e-health voor patiënten de kosten en de wachttijd tot hun eerstvolgende bezoek aan de specialist verlagen.

Daarnaast worden bij farmaceutisch onderzoek in toenemende mate nieuwe technologieën ingezet als AI, waarmee de tijd en de kosten voor het ontwikkelen van medicijnen worden teruggebracht. Recente hervormingen laten ook een verschuiving zien van activiteitgerichte modellen naar resultaatgerichte modellen. De digitalisering kan zeker een bijdrage leveren aan deze trend. Er zijn tal van mogelijkheden: van het stimuleren van gezond gedrag en geneesmiddelen op maat, tot monitoring op afstand, holistische analyses en betere besluitvorming. Digitalisering kan op zichzelf de uitdagingen in de gezondheidszorg niet oplossen, maar wel een bijdrage leveren aan kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering en de sector naar een meer patiëntgerichte zorg loodsen.

Belangrijkste doel van engagement

Het belangrijkste doel van onze engagement is inzicht te krijgen in de huidige status van de gezondheidszorgsector op het gebied van digitalisering en ondernemingen te motiveren om kansen te benutten, zich bewust te zijn van de daarmee samenhangende risico's en deze te verkleinen. Binnen onze engagement bekijken we de volgende doelstellingen:

 1. Digitale strategie: Heeft de onderneming een goede digitale strategie die is geïntegreerd in de gehele organisatie?

 2. Samenwerking binnen de sector: Werkt de onderneming samen met stakeholders om optimaal te profiteren van digitalisering en de risico's te verkleinen?

 3. Innovatiemanagement: Hoe zet de onderneming digitalisering in om de processen en de ontwikkeling van nieuwe producten te optimaliseren?

 4. Sales- en marketingstrategie: Hoe zet de onderneming digitale technologie in om de kwaliteit van de sales- en marketingprocessen te verbeteren?

 5. Cyberveiligheid: Is de onderneming zich bewust van de risico's op het gebied van cyberveiligheid en doet men er alles aan om die risico's te beperken?


Zoals bij alle materiële ESG-kwesties zijn we ervan overtuigd dat een actieve dialoog met ondernemingen in de gezondheidszorg die sector verder brengt en dat die dialoog ons in staat stelt beleggingsportefeuilles samen te stellen van ondernemingen met een gezonde toekomst.