16-11-2020 · Visie

Trend- en thematisch beleggen: over onrust op korte termijn heen stappen

In de wetenschappelijke literatuur komt steeds duidelijker naar voren dat slechts een handjevol aandelen het grootste deel van de aandeelhouderswaarde op lange termijn op de aandelenmarkt creëert. Maar hoe zorgen beleggers ervoor dat ze zich precies richten op deze kleine groep winnaars op de lange termijn? Wij denken dat een raamwerk voor trend- en thematisch beleggen ze daarbij kan helpen.

  Auteurs

 • Steef Bergakker - Portfolio Manager

  Steef Bergakker

  Portfolio Manager

 • Sam Brasser - Consumer Analyst

  Sam Brasser

  Consumer Analyst

Trend- en thematisch beleggen: over onrust op korte termijn heen stappen

Uit verscheidene recente empirische studies blijkt dat het rendement op de aandelenmarkten zeer ongelijk is verdeeld over sectoren, landen en individuele aandelen.1 Het rendement correleert echter wel met de dynamiek van de winststroom. Een benadering voor trend- en thematisch beleggen kan helpen de juiste winststromen te vinden en daarvan te profiteren.

In de Verenigde Staten (VS) bestaat de kleine groep aandelen die de afgelopen decennia het grootste deel van het vermogen heeft gecreëerd, uit bekende namen als Apple, Microsoft en Amazon. Deze bedrijven profiteren sterk van structurele verschuivingen, zoals de digitalisering of de opkomst van e-commerce. Buiten de VS hebben bijvoorbeeld Tencent, Nestlé en Samsung onevenredig veel vermogen gecreëerd.

De arme sectoren blijven arm, de rijke worden rijker

Als we wat verder uitzoomen, geldt voor de meeste sectoren dat de relatieve winstgevendheid doorgaans stabiel is over lange periodes. Rijke sectoren blijven over het algemeen rijk, terwijl arme sectoren arm blijven, al zorgen nieuwe trends of ontwrichtende innovaties soms voor langdurige mee- of tegenwind voor sectoren.

En hoe langer het tijdsbestek, hoe groter de verschillen tussen sectoren doorgaans zijn. Als we bijvoorbeeld kijken naar de periode 1926-2019, zien we dat software USD 4,1 biljoen aan vermogen heeft gecreëerd voor beleggers sinds de opkomst ervan in de jaren 60 van de vorige eeuw. Aan de andere kant is door edelmetalen USD 17 miljard aan vermogen in rook opgegaan (zie Figuur 1).  

Figuur 1: Vermogenscreatie per sector in de VS van 1926 tot 2019

Figuur 1: Vermogenscreatie per sector in de VS van 1926 tot 2019

Bron: CRSP, Robeco. Markt: VS. Periode: 1926-2019.

Trend- en thematische strategieën proberen te profiteren van de grote veranderingen die het sociaal-economische landschap voortdurend opnieuw vormgeven. Denk daarbij aan technologische veranderingen, beleidsveranderingen en sociaal-culturele en demografische veranderingen.

Verder maken trend- en thematische benaderingen meestal geen gebruik van strenge classificaties voor regio's en sectoren, omdat die vaak weinig toegevoegde waarde hebben, zowel voor het beoordelen van het groeipotentieel van bedrijven als voor het beperken van risico via spreiding. Hierdoor kunnen beleggers hun analyse volledig richten op de bedrijven die profiteren van structurele trends en thema's.

Het identificeren van specifieke trends en thema's, als eerste stap in het beleggingsproces, maakt een betere allocatie van het vermogen mogelijk.

Het identificeren van specifieke trends en thema's, als eerste stap in het beleggingsproces, maakt een betere allocatie van het vermogen mogelijk. In plaats van zich te richten op alle regio's, sectoren en individuele aandelen, wat heel duur en inefficiënt is met meer dan 53.000 beursgenoteerde aandelen wereldwijd, kunnen beleggers zich volledig richten op de aandelen die betrekking hebben op de geïdentificeerde, belegbare trends of thema's.

Een trend- en thematische benadering levert beleggers ook een analytisch voordeel op als ze de dynamiek en processen die spelen bij seculiere veranderingen begrijpen en inzicht hebben in de macro- en micro-economische gevolgen van deze veranderingen. Beleggers met een focus op trends en thema's kunnen over onrust op korte termijn heen stappen en zich richten op wat echt b

The Big Book of trends and thematic investing

Voetnoot

1 Zie: Bessembinder, H., 2018. “Do Stocks Outperform Treasury Bills?”, Journal of Financial Economics. Zie ook: Bessembinder, H., Chen, T. F., Choi, G. & Wei, K. C. J., 2019. “Do Global Stocks Outperform US Treasury Bills?”, working paper. Zie ook: Bradley, C., Dawson, A. & Smit, S., 2013. “The strategic yardstick you can’t afford to ignore”, McKinsey Quarterly.