netherlandsnl

Klimaatbeleggen – Oplossingen

Robeco bood zijn klanten al duurzame beleggingen lang voordat de klimaatverandering een wereldwijd probleem was. Vandaag de dag lopen we nog steeds voorop in klimaatoplossingen, van op maat gemaakte fondsen tot thematische strategieën gericht op de langetermijneffecten van de opwarming van de aarde.

 • 71%

  van de beleggers ziet energieopslagsystemen als een zeer aantrekkelijke beleggingskans

  Tijdens de recente lockdowns ontstond op de energiemarkt een onbalans tussen vraag en aanbod (minder vraag naar energie en een groter aanbod hernieuwbare energie), waardoor de belangstelling voor energieopslagsystemen toenam.

 • 67%

  van de beleggers ziet bosbouw als een relevante kans

  Bosbouw, in het Akkoord van Parijs genoemd als een belangrijk onderdeel van de oplossing tegen klimaatverandering, wordt steeds relevanter voor beleggers die streven naar een duurzaam rendement en voordelen voor het milieu en de maatschappij.

 • 64%

  van de beleggers is geïnteresseerd in kansen op het gebied van windenergie

  Hernieuwbare energiebronnen en energienetten worden ook door veel beleggers als een aantrekkelijke beleggingskans beschouwd, evenals energie-efficiëntie. Wind- en zonne-energie scoren het beste.


Bron: 2021 Robeco Global Climate Survey

‘We gaan de klimaatverandering tegen met oplossingen’

Desinvesteren – de snelle remedie die geen oplossing is

Beleggers moeten hun portefeuille decarboniseren om te voldoen aan hun netto-nultoezegging. Velen zijn al begonnen met het verkopen van steenkoolproducenten. Maar dat is niet het antwoord op klimaatverandering.
 • Het verkopen van een belang in een CO2-intensief bedrijf is een snelle remedie, omdat daarmee direct de ecologische voetafdruk van de portefeuille kleiner wordt. Maar het is geen antwoord op de veel bredere uitdaging van het decarboniseren van de onderliggende economische activiteiten van het bedrijf. Desinvesteren verplaatst simpelweg het probleem van de ene belegger naar de andere. Veel fossiele beleggingen die worden afgestoten of uitgesloten worden weer door een andere belegger aangekocht. Vaak belanden ze dan in particuliere handen waardoor ze buiten het openbare toezicht vallen. “We kunnen een financiële portefeuille wel decarboniseren, maar dat is niet hetzelfde als decarbonisatie van de reële wereld. En de reële wereld is uiteindelijk wat telt”, zegt Masja Zandbergen, hoofd ESG-integratie.

 • “Het verkleinen van de CO2-voetafdruk van een portefeuille door beleggingen te verkopen betekent alleen maar dat die CO2 in de portefeuille van een andere belegger terechtkomt. En zo verandert er niets op de wereld. Daarom is engagement met die ondernemingen ook zo belangrijk. Op die manier wordt decarbonisatie werkelijk een onderdeel van hun bedrijfsstrategie.” 

  “Decarbonisatie moet onderdeel worden van de manier waarop bedrijven denken over waardecreatie op de lange termijn. Dat is feitelijk de essentie van decarbonisatie – nieuwe bedrijfsmodellen op basis van een CO2-arme economie.”

Klimaatbeleggen is meer dan de allernieuwste trend

Lucian Peppelenbos (klimaatstrateeg) en Carola van Lamoen (hoofd Sustainable Investing) bekijken klimaatverandering en klimaatbeleggen vanuit alle hoeken. Luister naar de trailer of de volledige podcast van 25 minuten.

De wereld verdrinkt in afval – circulaire oplossingen zijn een reddingsboei

Het lineaire take-make-dispose-model verwoest onze planeet.
 • De circulaire economie begint waar lineaire modellen eindigen, door afgedankte producten terug te brengen in de productiecyclus. Circulaire oplossingen richten zich niet op het winnen van meer hulpbronnen voor productie, maar op recycling, herstel en hergebruik van bestaande materialen. In de circulaire economie wordt waarde behouden en opnieuw ingezet in plaats van vernietigd.

  Onze strategieën Circular Economy en Smart Materials beleggen in ondernemingen op het raakvlak van duurzaamheid en technologie die innovatieve oplossingen ontwikkelen om het gebruik van hulpbronnen en economische groei in balans te brengen.
 • Er valt haast niet te ontkomen aan de schadelijke effecten van lineaire toeleveringsketens in de wereldeconomie. Bergen afval op stortplaatsen, kustlijnen bezaaid met rommel en luchtverontreiniging zijn de zichtbare sporen van het take-make-dispose-paradigma, dat ondernemingen voeden en consumenten verslinden. Maar een overmatige output is slechts één kant van het probleem, want ook de eindeloze winning van natuurlijke hulpbronnen als input voor de productie is een ernstige bedreiging voor het milieu. 

  De principes van een circulaire economie helpen ieder deel van de toeleveringsketen optimaal te benutten om het gebruik van hulpbronnen terug te dringen en het volledige potentieel van de middelen te gebruiken. 

De oneindigheid van circulaire mogelijkheden

the-infinite-scope-of-circular-opportunities.jpg

Bron: Robeco

Ontwerp van milieuvriendelijke middelen

 • Het herontwerpen van middelen is gericht op afvalreductie in de eerste fasen van de toeleveringsketen, door hernieuwbare in plaats van schaarse hulpbronnen te gebruiken en schone in plaats van vervuilende middelen. Het gebruik van virgin plastics in productverpakkingen is hier een mooi voorbeeld van. Het verkrijgen en produceren van plastic materiaal is goedkoop, maar de prijs voor het milieu is vernietigend hoog. De afgelopen decennia zijn miljarden kubieke ton plastic geproduceerd, waarvan het grootste deel (91%) maar kort is gebruikt. 

  Ieder jaar worden miljoenen kubieke ton verbrand door afvalverwerkingsbedrijven of gedumpt op stortplaatsen of in zee, met verwoestende gevolgen voor het milieu. De verbranding van plastic draagt fors bij aan de uitstoot van broeikasgassen en in oceanen raken zeedieren verstrikt in plastic afval, raken aquatische habitats beschadigd en wordt de biodiversiteit bedreigd.

 • Maar hiervoor zijn circulaire oplossingen beschikbaar. Hernieuwbare productiemiddelen verwerken biologische materialen, zoals plantaardige vezels, algenolie en complexe eiwitten in verpakkingen, waardoor er minder plastic materiaal nodig is. 

  Er worden niet alleen hernieuwbare en energiezuinige alternatieven toegepast voor plastic consumentenverpakkingen, maar ook voor andere producten in andere industriële sectoren. In de industriële sector kunnen lichtgewicht carbonvezels bijvoorbeeld zwaar staal vervangen in voertuigen en machines, zodat die minder brandstof nodig hebben. Daarnaast wordt in de bouwsector bioplastic gebruikt om de duurzaamheid van bouwmaterialen te verbeteren zonder dat ze minder milieuvriendelijk worden. In de landbouw wordt chemische kunstmest vervangen door biologische voedingsstoffen, om de planten op een natuurlijke manier te beschermen en te voeden in plaats van op een synthetische.

Herstel en hergebruik

 • Het verlengen van de levensduur van producten is een ander belangrijk aspect van de circulaire economie. Concepten voor modulair ontwerp kunnen hierbij helpen. Modulair ontworpen producten zijn eenvoudig uit elkaar te halen, zodat versleten onderdelen vervangen of gerenoveerd kunnen worden. Daarnaast spelen uitgebreide reparatie- en onderhoudsdiensten, om producten in goede staat te houden en optimaal te laten functioneren, ook een belangrijke rol in het terugdringen van de hoeveelheid afval.

  Dat producten op een gegeven moment versleten zijn, is onvermijdelijk. In het lineaire model zouden ze dan op de afvalberg belanden, maar circulaire oplossingen maken gebruik van vindingrijkheid en technologie om producten na hun levensduur weer op te nemen in de productiecyclus. Ondernemingen die zich richten op recycling en het beheer van afgedankte producten, herwinnen de intrinsieke waarde van die afgedankte producten voor hergebruik als input in de productiecyclus van nieuwe producten of diensten.

Profiteren van de digitale economie

 • Het transformeren van conventionele toeleveringsketens is een immense opgave en zou niet mogelijk zijn zonder de ondersteuning van technologie. Het bereik, de snelheid en de schaal van digitale handelsplatforms leveren nieuwe mogelijkheden op om de principes van de circulaire economie toe te passen in latere fasen van de toeleveringsketen. Het succes van de ‘deeleconomie’, waarin consumenten en leveranciers kunnen samenwerken en gezamenlijk gebruik kunnen maken van bestaande middelen (zoals auto’s, chauffeurs, ruimtes en kantoren), laat zien hoe krachtig de combinatie van circulaire principes en technologie is. 

  Maar we zien de principes van delen ook terug hoger in de waardeketen, wat samenwerking bevordert en inefficiënties in de ontwerp-, productie-, gebruiks- en recyclingfase vermindert. Productieprocessen worden op dit moment gedomineerd door inflexibele, mechanische en fysische processen. Robots, automatisering en software zijn modulair en zeer aanpasbaar, zodat ze geherprogrammeerd kunnen worden als dat nodig is.

 • Daarnaast verbinden augmented reality, het Internet of Things en cloudtechnologieën sensoren in fabrieken met interfaces op externe apparaten, die waardevolle informatie verschaffen en zorgen voor een naadloze verbinding tussen ontwerpers, fabrikanten, leveranciers en zelfs klanten. Dit leidt tot betere ontwerpen, hogere kwaliteit, lagere kosten en snelle productie en maakt het opvangen van afval, recycling en het beheer van afgedankte producten eenvoudiger. 

  Onze strategieën Circular Economy en Smart Materials beleggen in de technologieën die inefficiënties en afval in de toeleveringsketen verminderen en hulpbronnen overlaten voor toekomstige generaties. Deelnemende beleggers hebben niet alleen toegang tot duurzame groeithema’s voor de lange termijn, maar helpen ook met het gooien van een reddingsboei naar een planeet die in nood verkeert.

  Circular Economy Equity Smart Materials Equity

Lees onze nieuwste klimaatpublicaties!

logo-climate-series.pngBent u geïnteresseerd in het verhaal achter de verschillende klimaatrisico’s en -kansen? Mis dan niet onze nieuwe serie artikelen, researchpapers, filmpjes en webinars over dit belangrijke onderwerp.

Dit rapport is niet beschikbaar voor gebruikers uit landen waar het aanbieden van buitenlandse financiële diensten niet is toegestaan, zoals ingezetenen en inwoners van de VS. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers. Alle verzoeken worden gecontroleerd. *Verplichte velden

De wereldbevolking groeit, maar hulpbronnen worden schaarser

In het hele proces van veld tot vork maakt slimme landbouw gebruik van technologieën om hulpbronnen optimaal te gebruiken, oogsten te verbeteren, de hoeveelheid afval te beperken, de biodiversiteit te beschermen en de voedselveiligheid te verbeteren in de gehele waardeketen van voedingsmiddelen. Onze strategieën Sustainable Water en Circular Economy beleggen in ondernemingen die gebruikmaken van technologische ontwikkelingen om uitputting van de watervoorraad tegen te gaan en van slimme landbouwtechnieken voor bodem- en gewasbeheer.

Meer mensen, minder land, minder water

 • Volgens een schatting van de VN is de wereldbevolking in 2050 toegenomen tot 9,7 miljard mensen. Dat betekent dat ieder jaar ruim 65 miljoen extra monden gevoed moeten worden, waardoor de druk op de voedingsmiddelen- en de landbouwsector om meer te produceren toeneemt. Daar komt nog bij dat land nog schaarser wordt, doordat bevolkingen en steden exponentieel groeien. Het aantal megasteden – met meer dan 10 miljoen inwoners – neemt over de hele wereld toe, vooral in opkomende markten. 

  Land is niet de enige essentiële hulpbron waar een tekort aan is. Door de sterke bevolkingsgroei neemt namelijk ook het watergebruik toe. De wereldwijde vraag naar water is nu al groter dan het aanbod. Zo’n twee miljard mensen leven in een gebied met een acuut watertekort.

 • De landbouwsector is de grootste afnemer van water, want de hoeveelheid water voor het produceren van voedsel ligt vele malen hoger dan de hoeveelheid voor persoonlijk gebruik. Zo is voor de productie van slechts één appel maar liefst ruim 70 liter water nodig.

  Wereldwijd verschuiven eetgewoonten van vezelrijke producten zoals wortels, knollen en granen naar dierlijke eiwitten zoals vlees en zuivel, waar exponentieel meer water en andere hulpbronnen voor nodig zijn. Sommige van deze verschuivingen zijn gezond en ook wenselijk, maar ze zijn wel hulpbronintensief en duur en zetten nog meer druk op de watervoorraad. Voor bijvoorbeeld het produceren van één kilo rundvlees is 15.000 liter water nodig.

 • Hoeveelheid water in liters die nodig is voor de productie van één kilo voedsel

Uitdagingen op milieugebied

 • Om de oogst fors te vergroten maakt de industriële landbouw gebruik van kunstmest, onkruidverdelgers en bestrijdingsmiddelen tegen insecten, om zo de groei van gewassen te stimuleren en te beschermen. Deze maatregelen leveren op de korte termijn inderdaad een grotere oogst op, maar hebben op de lange termijn desastreuze gevolgen voor het omliggende land en de ecosystemen. Het overschot aan chemicaliën sijpelt door in het grondwater en stroomt naar beken, rivieren, meren en vijvers, waardoor inheemse planten en dieren doodgaan.
 • Bovendien is de landbouw zeer kwetsbaar voor de schadelijke effecten van de opwarming van de aarde. In sommige regio’s gaan hele oogsten verloren door hevige regenval en overstromingen, terwijl gewassen in andere gebieden juist zwaar te lijden hebben van hittegolven en extreme droogte. Boeren moeten zich steeds sneller aanpassen om schade aan hun gewassen en verloren oogsten te voorkomen. Tegelijkertijd moeten boeren, om de wereld te voeden zonder de planeet te beschadigen, hun hulpbronnen optimaal gebruiken en klimaatvriendelijke processen ontwikkelen om tot een productieve en veerkrachtige landbouw te komen.

Betere watervoorziening, kwaliteit beschermen

 • Een robuuste watervoorziening is essentieel voor de productiviteit van de landbouw. Onze  Sustainable Water-strategie belegt in ondernemingen die met oplossingen komen om de waterbronnen te maximaliseren in de cyclus voor de winning en het hergebruik van water. In gebieden met een watertekort ontwikkelen ondernemingen in de portefeuille methodes om water veilig te stellen uit de omliggende omgeving. Veel landen die niet aan zee liggen, investeren in technologieën om regenwater op te vangen en te zuiveren. En aan het andere uiteinde investeren droge landen met toegang tot zeewater in ontziltingsinstallaties. Het zuiveren van afvalwater met microfiltratiemembranen en ultraviolet licht zijn ook effectieve technologieën waarmee regio’s iets kunnen doen tegen een chronisch watertekort.
 • Daarnaast zijn efficiënte netwerken van pompen, leidingen, kranen en irrigatiesystemen nodig om het water te verplaatsen naar de velden en boerderijen. Dankzij de digitalisering zijn deze netwerken uitgerust met sensoren die razendsnel lekkages en breuken detecteren, het vochtgehalte in de grond monitoren, en de watertoevoer aanpassen op basis van wat de grond nodig heeft. Verder draagt de vooruitgang op het gebied van waterzuivering en -analyse bij aan het identificeren en onttrekken van chemicaliën, kunstmest en verontreinigende stoffen uit afval- en afvoerwater, zodat dit veilig in het milieu kan worden teruggevoerd of in het systeem kan worden teruggebracht. 

  Tot slot gaat het belang van water verder dan het bewateren en voeden van gewassen. Het verbeteren van de waterretentie van de grond draagt namelijk ook bij aan het herstel van plantaardig materiaal en het beperken van erosie. En dat zorgt dan weer voor voedzamere gewassen en gezonder vee.

Van plant tot bord

 • Zorgen voor een veilige watervoorziening is niet de enige benadering voor een duurzame landbouw. Onze Circular Economy-strategie belegt in het hele proces van plant tot bord in oplossingen die de efficiëntie in de landbouw en voedselsystemen verbeteren. Slimme landbouw is gericht op het beperken van input en het beschermen van grond en begroeiing en is daardoor klaar voor het toepassen van circulaire principes. Er wordt al volop gebruikgemaakt van GPS-technologie voor de navigatie van tractoren en oogstmachines, waardoor de kosten en de CO2-uitstoot van landbouwmachines afnemen.

 • Daarnaast kan landbouwapparatuur met behulp van kunstmatige intelligentie en machine learning geleerd worden onkruid te herkennen en automatisch gewasbeschermende chemicaliën te spuiten met ongekende precisie en nauwkeurigheid. Zo kan de hoeveelheid gebruikte chemicaliën met maar liefst 90% worden teruggebracht, waardoor de biodiversiteit veel beter beschermd wordt zonder dat het ten koste gaat van de oogst.

  De bevolkingsgroei, schaarse hulpbronnen en klimaatverandering vergen veel van de landbouwsector en het milieu. Onze beleggingsstrategieën Sustainable Water en Circular Economy helpen deze uitdagingen aan te pakken door oplossingen te bieden die niet alleen effectief en efficiënt zijn voor gewassen en vee, maar die ook een positief effect hebben op al het leven op aarde.

  Sustainable Water Equity Circular Economy Equity
Klimaatstrategieën

Klimaatstrategieën

Robeco biedt een reeks beleggingsstrategieën – voor zowel aandelen als obligaties – die de klimaatuitdagingen aanpakken waar onze generatie mee te kampen heeft.

Smart energy Smart materials Smart mobility Green bonds Climate fixed income Circular economy Sustainable water

Schone elektrificatie leidt de wereldeconomie naar netto-nul

Om in de 21e eeuw een netto-uitstoot van nul te realiseren en de klimaatverandering te beperken moet de industrie bijschakelen, van brandstof wisselen en van koers veranderen.
 • De groei van hernieuwbare energie is een krachtige katalysator voor de ontwikkeling van schone technologieën en oplossingen in de hele waardeketen van energie. De grootschalige inzet van zonne- en windenergie helpt bij het decarboniseren van de elektriciteitsproductie en slimme netwerken zorgen ervoor dat vraag en aanbod altijd op elkaar afgestemd zijn. Door accu’s en groene waterstof aan te sluiten op het netwerk kan een overschot aan elektriciteit worden opgeslagen voor later gebruik. Daarnaast zien we in segmenten met een hoge uitstoot, zoals mobiliteit van personen, goederenlogistiek en het verwarmen van gebouwen, dat de schone elektrificatie al gaande is en op stoom begint te komen.
 • Nu de elektrificatie zich uitbreidt en de vraag naar elektriciteit toeneemt, moet de opgewekte energie op een efficiënte manier verbruikt worden. Geavanceerde technologieën helpen het energieverbruik van energieverslindende toepassingen en apparaten voor eindgebruikers in de bouw, de industrie, de transportsector en de IT-sector te beperken.

  Onze strategieën Smart Energy en Smart Mobility beleggen in de waardeketen van schone energie en transport. Daarmee bieden ze beleggers gespreide exposure naar de megatrends decarbonisatie en duurzame mobiliteit.

Noodzaak in de energiesector

 • Gemeenschappen en economieën hebben elektriciteit nodig. Helaas wordt de primaire energievoorziening nog altijd gedomineerd door koolwaterstoffen en blijft de wereldwijde CO2-uitstoot stijgen. De urgentie van de klimaatverandering is de drijvende kracht achter de inspanningen om de wereldeconomie te ‘vergroenen’, wat leidt tot ontwrichtende innovaties die de energiesector razendsnel veranderen. 

  Over de hele wereld komen regeringen met omvangrijke nieuwe initiatieven om complete economieën te decarboniseren. Daarbij springen vooral de toezeggingen van de VS en China in het oog, die eindelijk op één lijn liggen met het wereldwijde streven om de klimaatverandering tegen te gaan. 

 • In het decarbonisatieproces is een centrale rol weggelegd voor de CO2-vrije elektriciteit die wordt opgewekt met hernieuwbare energiebronnen. Volgens interne schattingen wordt in 2050 maar liefst 20 keer zoveel elektriciteit opgewekt met zonne-energie als nu en 10 keer zoveel met windenergie, zowel onshore als offshore. Hierdoor kan het aandeel van deze bronnen als percentage van het wereldwijde energieverbruik oplopen van 20% nu tot 50% in 2050. Dat wil zeggen dat het aandeel van hernieuwbare bronnen in de energiemix bijna gaat verdrievoudigen.

 • Elektrificatie van transport

  De elektrificatie van de transportsector is de afgelopen jaren al flink op stoom gekomen en blijft een belangrijk thema voor energiegerelateerde beleggingen. De verkoop van elektrische auto’s is sterk gestegen in belangrijke markten zoals Europa en China, en waarschijnlijk blijft die verkoop ook sterk. Ook hier wijzen interne schattingen weer op een enorme groei. We verwachten in 2021 namelijk bijna een verdubbeling in de verkoop van elektrische auto’s ten opzichte van 2020, dat al een uitzonderlijk goed jaar was met een groei van 130% jaar-op-jaar in Europa en een sterk herstel in China tegen het eind van het jaar. 

  De strategieën beleggen binnen de transportsector niet alleen in producenten van elektrische auto’s, maar ook in een groot aantal toeleveringsbedrijven die essentiële onderdelen leveren, zoals vermogenshalfgeleiders, accuopslag, sensoren en actuatoren. Ook beleggen ze in ondernemingen die zich bezighouden met de infrastructuur voor het opladen.

 • Elektrificatie van bebouwing

  De transportsector is niet de enige sector met een hoge uitstoot die verandert door de elektrificatie. Ook de bouwsector is in transitie. Volgens het Internationaal Energieagentschap zijn gebouwen en de bouw samen verantwoordelijk voor ruim een derde van het totale wereldwijde energieverbruik en voor bijna 40% van de directe en indirecte CO2-uitstoot. 

  Gedreven door strengere emissienormen en het vooruitzicht van lagere energiekosten stappen commerciële gebouwen over op schone elektriciteit om alles van stroom te voorzien, van warmtepompen en koelsystemen tot energiezuinige verlichting en gebouwbeheersystemen. 

 • Groene waterstof – de ontbrekende schakel

  De elektrificatie heeft ook invloed op andere essentiële delen van het energiestelsel. Wind- en zonne-energie zijn schoon, maar ook afhankelijk van het weer. En dus is een constante energievoorziening niet gegarandeerd. Er moeten goedkope oplossingen ontwikkeld worden om een overschot aan opgewekte energie tijdelijk op te slaan. Binnen het personenvervoer bieden lithium-ion-accu’s in elektrische auto’s zo’n goedkope oplossing voor energieopslag. En inmiddels zitten er alweer verdere verbeteringen aan te komen. 

  Grootschaliger industrieën verbruiken meer energie en zijn daardoor lastig te elektrificeren, maar ook hier zien we schone oplossingen verschijnen. Zo wordt groene waterstof geproduceerd door water te scheiden in waterstofgas en zuurstofgas met behulp van CO2-vrije elektriciteit van hernieuwbare bronnen. Naarmate de productie van groene waterstof wordt opgeschaald en de prijs ervan concurrerender wordt, wordt het een belangrijke schakel in de decarbonisatie van industrieën met een hoge CO2-uitstoot. Denk daarbij aan langeafstandstransport (vrachtwagens, treinen, schepen en vliegtuigen) en industriële sectoren (zoals de productie van halfgeleiders, kunstmest en staal).

 • Een beleggingsportefeuille opladen

  De decarbonisatie van energie gaat veel verder dan de productie van zonnepanelen en windmolens. Willen we de netto-uitstoot deze eeuw nog terugbrengen naar nul, dan is een transformatie nodig in de gehele waardeketen van energie. 

  Onze strategieën Smart Energy en Smart Mobility bieden beleggers gespreide exposure naar deze beleggingstrends voor de lange termijn, die de energiesector veranderen en ons dichter bij een CO2-neutrale toekomst brengen. 

  Smart Energy Equity Smart Mobility Equity

Videoreeks: maak kennis met onze specialisten in klimaatbeleggen

‘Wij kunnen portefeuilles bouwen die zijn afgestemd op het Akkoord van Parijs en tegelijkertijd sterke factorexposures bieden’

Robeco kondigde onlangs aan dat het de netto-uitstoot van broeikasgassen voor al het beheerde vermogen terug wil brengen naar nul in 2050. Daarom stellen we voor al onze strategieën decarbonisatiedoelen op, in lijn met de wereldwijde inspanningen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C, zoals in 2015 afgesproken in het Akkoord van Parijs. Maar wat betekent dat in de praktijk voor beleggers? We bespreken dit met Arnoud Klep van ons Quantitative Equity-team.

Welke gevolgen hebben de recente aankondigingen van Robeco op de korte termijn voor de kwantitatieve aandelenstrategieën?
“We zijn nu van plan om de komende maanden enkele van onze duurzaamheidsstrategieën af te stemmen op het Klimaatakkoord van Parijs. Robeco heeft een uitgebreid pakket aan kwantitatieve aandelenstrategieën, die allemaal in meer of mindere mate duurzaamheidsaspecten integreren. In dit pakket hebben we een aantal specifieke duurzaamheidsproducten, bedoeld voor beleggers die een stap verder willen gaan dan de standaard duurzaamheidsintegratie.”

“Deze kwantitatieve aandelenstrategieën streven een dubbel doel na: een goede performance en een sterk duurzaamheidsprofiel. De bedoeling van deze strategieën was altijd al om voorop te lopen wat betreft het integreren van duurzaamheid. Gezien de grotere nadruk die de vermogensbeheersector legt op duurzaamheid en klimaatrisico, is het in onze ogen een logische stap om deze strategieën in lijn te brengen met het Akkoord van Parijs.”

Begrippenlijst
Begrippenlijst
Uitleg over alle termen die belangrijk zijn voor duurzaam beleggen
Lees meer

En met ‘nu’ bedoel je ook echt ‘nu’, toch?
“Ja. We zijn er zelfs al mee begonnen. De eerste kwantitatieve aandelenstrategie die wordt afgestemd op het Akkoord van Parijs, is een van onze Global Sustainable Conservative Equity-strategieën. Hiervoor hebben we de overlegronde met klanten al afgerond en groen licht gekregen van de bestaande klanten. ”

“De belangrijkste verandering is een veel strikter doel voor het verkleinen van de CO2-voetafdruk. Ons volledige aanbod aan duurzame kwantitatieve aandelenproducten heeft al een reductiedoel van 20% ten opzichte van de referentie-index. Voor strategieën die zijn afgestemd op het Akkoord van Parijs, hanteren we een reductie van 50% als uitgangspunt. Daarna moet de voetafdruk ieder jaar 7% kleiner worden.”

Dat klinkt als een zeer snelle transitie. Hoe is dat mogelijk?
“We beginnen natuurlijk niet op nul. Voor onze duurzaamheidsstrategieën ligt de reductie van de CO2-voetafdruk al in de buurt van het uitgangspunt van 50%. De reductie van 7% per jaar wordt in de toekomst natuurlijk wel een extra beperking. Maar we zijn ervan overtuigd dat we dit kunnen klaarspelen zonder dat de omloopsnelheid al te veel stijgt.”

Lees onze nieuwste klimaatpublicaties!
Mis niets

Hoe gaan jullie de CO2-voetafdruk van deze strategieën in de praktijk verkleinen?
“Laat ik een voorbeeld geven. Onze duurzame kwantitatieve aandelenportefeuilles hebben al een kleine exposure naar de energiesector, maar de beperkingen worden nog strenger als ze eenmaal zijn afgestemd op het Akkoord van Parijs. Ondernemingen die zich bezighouden met steenkool worden uitgesloten en dat geldt ook voor de meeste olie- en gasmaatschappijen, met name de oliegiganten. Ook de beperkingen voor elektriciteitsbedrijven worden flink aangescherpt.”

“Naast deze striktere uitsluitingen gaat de CO2-intensiteit van ondernemingen ook een belangrijke rol spelen in het samenstellen van portefeuilles. Aandelen met een relatief kleine CO2-voetafdruk hebben een grotere kans om geselecteerd te worden voor de portefeuille dan aandelen met een grote CO2-voetafdruk.”

Oké, maar zijn zulke beperkingen wel realistisch voor een breder scala aan strategieën, en dan bedoel ik vooral het decarbonisatiedoel van 7% per jaar?
“Dat hangt af van de ontwikkeling van onze economieën. Als het ons – als wereldwijde gemeenschap – lukt om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, is het doel van 7% per jaar misschien helemaal niet zo’n grote beperking voor de aandelenselectie. Maar slagen ondernemingen daar niet in, dan moeten vermogensbeheerders dat compenseren door extra CO2 te verwijderen uit de portefeuille. Mogelijk is het reductiedoel van 7% dan moeilijker te realiseren.”

Het decarboniseren van portefeuilles heeft hoe dan ook een impact op hun risico-rendementsprofiel. Wat kunnen beleggers verwachten in dat opzicht?
“We hebben hier uitvoerig onderzoek naar gedaan. Uit onze simulaties blijkt dat we in staat zijn portefeuilles te bouwen die zijn afgestemd op het Akkoord van Parijs en tegelijkertijd sterke factorexposures bieden. In theorie gaat het beperken van de mogelijkheden wel ten koste van enige performance.”

“Dat zien we ook terug in het onderzoek, al is de impact in een wereldwijd universum vol beleggingskansen beperkt: kwantitatieve aandelenstrategieën die zijn afgestemd op het Akkoord van Parijs, zijn in staat zo’n 90-95% van het risico-rendementspotentieel van standaard kwantitatieve aandelenstrategieën te benutten.”

“Deze simulaties zijn echter gebaseerd op koersen uit het verleden en gaan er dus van uit dat het afstemmen geen alphapotentieel oplevert. Als zich risico’s met betrekking tot klimaatverandering voordoen, zoals gestrande activa of transitierisico’s, dan hebben we het helemaal niet over de negatieve impact van afstemming op het Akkoord van Parijs maar alleen maar over het positieve effect ervan. Het is dus ook een kwestie van perspectief.”

Bezoek ook eens de andere pagina's van ons platform over klimaatbeleggen.
 • Noodzaak

  Noodzaak

  Het is echt noodzakelijk dat we nu in actie komen. We moeten veranderen.
  Lees meer
 • Uitdaging

  Uitdaging

  Heb je het over decarbonisatie, dan heb je het over data.
  Lees meer
 • Verantwoordelijkheid

  Verantwoordelijkheid

  Landen moeten in actie komen. Ondernemingen moeten in actie komen. Beleggers moeten in actie komen.
  Lees meer
 • Kansen

  Kansen

  De klimaatverandering levert duidelijke winnaars en duidelijke verliezers op.
  Lees meer

De klimaatstrategieën van Robeco: een introductie

Dankzij onze vastrentende klimaatstrategieën lopen wij voorop in de transitie naar een CO2-arme economie.

 • Er wordt veel gesproken over de noodzaak beleggingen te decarboniseren om zo de doelen voor het beperken van de klimaatverandering te realiseren. Wat moeten beleggers hiervoor doen? Is het genoeg om simpelweg de duurzaamheidscriteria in hun bestaande portefeuilles te verbeteren? Of zijn er fundamentelere veranderingen nodig bij vermogensbeheerders?

  Wij zijn van mening dat vermogensbeheerders de verantwoordelijkheid hebben de risico's van de klimaatverandering te identificeren en te beheren. Dat moeten ze doen via hun beleggingsbeslissingen en het contact dat ze hebben met de ondernemingen in hun portefeuilles en andere instellingen. Het is niet voldoende om alleen wat oppervlakkige veranderingen aan te brengen in bestaande beleggingsprocessen.

  In plaats daarvan is een gedurfde nieuwe aanpak nodig, op basis van overtuigend en goed gefundeerd inzicht in duurzaam beleggen, dat wordt geïntegreerd in alle aspecten van de beleggingsbenadering.

  Robeco beschikt over uitgebreide kennis en zelfontwikkelde processen, die het gebruikt om te beleggen in lijn met de doelen van het Akkoord van Parijs. Zo hebben we onlangs een baanbrekende nieuwe beleggingsoplossing ontwikkeld die specifiek is gericht op het klimaat en op decarbonisatie. We hebben de eerste wereldwijde obligatiestrategieën gelanceerd die volledig zijn afgestemd op het Akkoord van Parijs: Climate Global Bonds en Climate Global Credit strategies.

 • De Robeco Climate Global Fixed Income-strategieën zijn unieke oplossingen die het decarbonisatietraject van het Intergovernmental Panel on Climate Change weerspiegelen. De Climate Global Bonds-strategie en de Climate Global Credits-strategie beleggen wereldwijd in vastrentende effecten met het streven de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2°C boven het pre-industriële niveau. Er worden zelfs inspanningen verricht om de stijging nog verder te beperken tot 1,5°C. 

  Deze twee strategieën streven ernaar de totale uitstootintensiteit van de portefeuille met 7% per jaar te verlagen. Dit wordt voor staatsobligaties gemeten per hoofd van de bevolking en voor bedrijfsobligaties per eenheid van het totale vermogen. De Climate Global Credits-strategie gaat zelfs nog een stap verder door vanaf het begin uit te gaan van een 50% lagere uitstootintensiteit dan het beleggingsuniversum en door producenten van fossiele brandstoffen uit te sluiten. De twee strategieën worden beheerd ten opzichte van nieuwe indices die zijn afgestemd op het Akkoord van Parijs. De Climate Global Bonds-strategie is bovendien de eerste wereldwijde obligatiestrategie die volledig in overeenstemming is met het Akkoord van Parijs.

 • Vandaag de voorkeur geven aan de winnaars van morgen

  Belangrijk om te vermelden is dat de vereisten voor een Paris-aligned Benchmark strenger zijn dan die voor de toezeggingen uit het Akkoord van Parijs. Het is dan ook toepasselijk dat de Technical Group on Sustainable Finance van de EU de Paris-aligned Benchmarks beschrijft als “tools voor beleggers met de bereidheid voorop te lopen in de transitie, waarbij ze vandaag de voorkeur geven aan de winnaars van morgen”. 1

  De hoge normen die Robeco nastreeft op basis van het veeleisende decarbonisatietraject voor onze beleggingsportefeuilles, is een afspiegeling van onze inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan.

  1 De Technical Expert Group on Sustainable Finance van de EU, “Report on Benchmarks”, september 2019.
 • Een actieve, contraire benadering voor overwegingen over klimaatverandering

  Robeco Climate Global Bonds en Robeco Climate Global Credits zijn actieve beleggingsstrategieën die voortbouwen op onze bestaande wereldwijde obligatiestrategieën. Ze combineren ons top-down perspectief op de macro-economische en creditcycli met bottom-up issuerselectie om in te spelen op marktcycli, marktinefficiënties te benutten en een positieve bijdrage te leveren aan duurzame activiteiten. Overwegingen over klimaatverandering zijn volledig geïntegreerd in het beleggingsproces en de portefeuilleopbouw, in meerdere aspecten. 

  De beleggingsbenadering is contrair, gericht op waarde en gebaseerd op onderzoek, ondersteund door een zeer ervaren team van bijna 30 macro- en creditanalisten, die in staat zijn de beste kansen te vinden in de wereldwijde obligatiemarkten. Het Robeco Sustainable Investing Center of Expertise deelt zijn input met de beleggingsteams en ons team van datawetenschappers biedt inzicht in de uitstoot van broeikasgassen en de mate van intensiteit. 

Bottom-up issuerselectie in lijn met het Akkoord van Parijs

 • De top-down visie wordt gecombineerd met bottom-up issuerselectie, die wordt gebaseerd op grondig fundamenteel onderzoek en positief bijdraagt aan duurzame economische activiteiten. Robeco’s team van ervaren obligatiebeleggers filtert het beschikbare beleggingsuniversum tot een selecte lijst issuers. Daarbij kijkt het team niet alleen naar sectoren en landen, maar ook naar overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG). 

  Bij het selecteren van issuers houden we ook rekening met de CO2-uitstoot door overheden, sectoren en ondernemingen. Op deze manier kan de strategie een decarbonisatietraject volgen waarbij de totale uitstootintensiteit van de portefeuille per jaar met 7% daalt.

 • Daarnaast beleggen we met onze toekomstgerichte benadering in landen en ondernemingen die kapitaal toewijzen aan activiteiten in lijn met de EU Taxonomy en die hun CO2-uitstoot op een efficiënte manier verlagen. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat het ook om issuers kan gaan die nu nog veel uitstoten. Ons criterium voor het toewijzen van kapitaal is namelijk dat landen en ondernemingen serieus werk moeten maken van de transitie naar duurzame energie en dat ze een belangrijke rol spelen in het mogelijk maken van zo’n verschuiving.

Aanhoudende innovatie in onze duurzame beleggingsproducten

 • Robeco ziet in dat er dringend stevige maatregelen nodig zijn om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Daarnaast erkennen we de verantwoordelijkheid en het stewardship van de vermogensbeheersector voor het leveren van een bijdrage aan de doelen van het Akkoord van Parijs. Ons streven is om met onze beleggingsactiviteiten een bijdrage te leveren aan de decarbonisatie, in lijn met het ambitieuze doel om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C. Dat doen we door met onze beleggings- en engagementactiviteiten zowel klimaatrisico’s te beheren als kansen te vinden die innovatieve, positieve verandering mogelijk maken.

 • De Climate Global Fixed Income-strategieën van Robeco zijn de nieuwste innovatie op het gebied van duurzaam beleggen en zijn specifiek gericht op klimaatimpact. In onze ogen zijn deze strategieën een kans voor beleggers die voorop willen lopen in de transitie naar een CO2-arme economie.

  Climate Fixed Income Green Bonds

‘Met onze donkergroene producten maken we echt een positieve impact’

Victor Verberk - CIO Fixed Income en Sustainability

Nieuwe Paris-aligned Benchmark vormt de maatstaf

Tot 2020 was er nog geen benchmark om de performance van beleggingsfondsen te beoordelen op basis van de doelen van het Akkoord van Parijs. De Benchmarkverordening van de EU speelt hierop in door een definitie op te stellen voor de ‘Paris-aligned Benchmark’. Deze heeft echter geen betrekking op bedrijfsobligaties en bevat geen richtlijnen en vereisten voor regeringen.

Robeco werkt samen met Solactive aan innovaties op dit gebied door Paris-aligned Benchmarks te ontwikkelen voor vastrentende beleggingen – voor credits en de totale obligatiemarkt. Tegen deze indices wordt de performance van de Climate Global Fixed Income-strategieën afgezet.

De benchmarks starten met een lagere CO2-uitstootintensiteit dan het mondiale marktuniversum als referentie-intensiteit, en zullen ten opzichte van het startpunt met 7% per jaar decarboniseren. Voor de Paris-aligned creditindex ligt het uitgangspunt 50% onder dat van de bredere markt, in lijn met de Benchmarkverordening van de EU voor Paris-aligned Benchmarks.

Guide to climate fixed income investing
Guide to climate fixed income investing
Download

De indices zijn ontwikkeld op basis van de volgende principes:

Voor bedrijfsobligaties:

 • De index weerspiegelt een jaarlijks decarbonisatieproces, waarbij de uitstoot binnen Scope 1, 2 en 3 gemiddeld genomen met minimaal 7% per jaar afneemt.
 • Met uitzondering van fossiele brandstoffen zijn alle sectoren erin opgenomen, waarbij de sectorwegingen in de buurt liggen van die in de bredere marktindex.
 • Emissies worden genormaliseerd aan de hand van het totale vermogen van issuers, gemeten naar boekwaarde.

Voor staatsobligaties:

 • De index weerspiegelt een jaarlijks decarbonisatieproces, waarbij de uitstoot gemiddeld genomen met minimaal 7% per jaar afneemt.
 • Decarbonisatie van de index wordt bereikt via decarbonisatie op landniveau en door de weging van individuele landen zo aan te passen dat de decarbonisatie op indexniveau 7% per jaar bedraagt.
 • De uitstoot van landen wordt genormaliseerd op basis van bevolkingsomvang, gemeten naar CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking.

Ondanks deze CO2-gerelateerde beperkingen zien we dat de eigenschappen van de index op termijn vergelijkbaar zijn met die van de algemene markt. Vooral het backtesten van de Solactive Paris-aligned Benchmark Indices voor credits en obligaties ten opzichte van de Solactive Global Indices voor credits en obligaties leverde goede resultaten op: het gedrag en het rendement van de Paris-aligned indices is zeer vergelijkbaar met dat van hun generieke tegenhangers, met het grote verschil dat de Paris-aligned indices een veel kleinere CO2-voetafdruk hebben.

Bezoek ook eens de andere pagina's van ons platform over klimaatbeleggen.
 • Noodzaak

  Noodzaak

  Het is echt noodzakelijk dat we nu in actie komen. We moeten veranderen.
  Lees meer
 • Uitdaging

  Uitdaging

  Heb je het over decarbonisatie, dan heb je het over data.
  Lees meer
 • Verantwoordelijkheid

  Verantwoordelijkheid

  Landen moeten in actie komen. Ondernemingen moeten in actie komen. Beleggers moeten in actie komen.
  Lees meer
 • Kansen

  Kansen

  De klimaatverandering levert duidelijke winnaars en duidelijke verliezers op.
  Lees meer
Share this page