Duurzaam thematisch beleggen

Gerichte, concrete oplossingen voor wereldwijde duurzaamheidsuitdagingen

Kernpunten

  1. Het waardepotentieel voor de lange termijn benutten van oplossingen die duurzaamheidsuitdagingen aanpakken

  2. Bijdragen aan een positieve impact en duurzame economische groei

  3. Decennialange expertise inzetten voor toekomstgerichte high-conviction thema's

Wij zijn ervan overtuigd dat het aanpakken van wereldwijde duurzaamheidsuitdagingen aanzienlijke waarde op lange termijn biedt. Klimaatverandering, schaarste aan hulpbronnen, bedreigde biodiversiteit en ongezonde levensstijlen zijn allemaal voorbeelden van problemen in de echte wereld die een rem zetten op de optimale groei en ontwikkeling van de maatschappij.

Bedrijven die met duurzame oplossingen komen, hebben een flink concurrentievoordeel en profiteren van structurele veranderingen in consumentenvoorkeuren, technologische innovatie en overheidsvoorschriften die duurzaamheid in de samenleving stimuleren.

Thematische beleggingen zijn gericht op high-conviction thema's met sterke drijfveren voor duurzaamheid. Door onze exposure naar innovatieve groeikansen te maximaliseren en die naar verouderde bedrijven te minimaliseren, streven we naar een superieure risicogecorrigeerde performance op lange termijn.

Milieu-, maatschappelijke en economische impact

Rendement is een sterke drijfveer, maar beleggingen gebruiken om positieve milieu-, maatschappelijke en economische impact te stimuleren is een nog sterkere stimulans. Beleggingen in duurzame thematische bedrijven dragen bij aan de SDG's van de VN, omdat die oplossingen creëren voor het verminderen van afval en vervuiling, voor schoon water en hernieuwbare energie en voor gezonde bevolkingsgroepen en ecosystemen.

Onze aanpak

Gestructureerd beleggingsproces
01

Gestructureerd beleggingsproces

Thematische aandelenstrategieën worden actief beheerd en hanteren een gestructureerd beleggingsproces. Ieder thematisch universum bestaat uit aandelen met forse exposure naar specifieke, thema-gerelateerde activiteiten.

Beleggingsclusters
02

Beleggingsclusters

Het thematische universum is onderverdeeld in beleggingsclusters en niet in afzonderlijke sectoren. Ieder beleggingscluster benut de kansen in de uiteenlopende marktsegmenten van de waardeketen van het thema, zowel down-, mid- als upstream.

Portefeuilleopbouw
03

Portefeuilleopbouw

De portefeuille wordt samengesteld op basis van high-conviction bottom-upaandelenselectie gericht op solide economische fundamentals en aantrekkelijke waarderingen die profiteren van oplossingen voor duurzaamheidsuitdagingen.

Team

Al bijna een kwart eeuw loopt Robeco voorop als het gaat om thematisch beleggen. We signaleren al in een vroeg stadium de eerste ontwikkeling van trends en hun krachtige potentieel om het bedrijfsleven en de maatschappij te veranderen.

We lanceerden onze eerste thematische strategie al in 1998 en in de daaropvolgende twee decennia heeft effectieve samenwerking tussen Robeco's interne beleggingsteams geleid tot de ontwikkeling van een breed scala aan geavanceerde thematische beleggingsstrategieën – van de ontwrichtende digitalisering in financiële dienstverlening en retail tot de confronterende milieuschade en schaarste aan hulpbronnen.

De breedte en diepte van onze sectorkennis, technische expertise en beleggingservaring in thematische aandelen en duurzaamheidsonderzoek dragen eraan bij dat onze duurzame thematische aandelenportefeuilles geoptimaliseerd zijn om een superieur rendement te genereren, neerwaartse risico's te beperken, en een positieve impact op te leveren voor beleggers en de samenleving.

Dieter Kuffer CFA - Portefeuillemanager

Dieter Kuffer CFA
Portefeuillemanager

Beleggen in duurzaamheidsthema's is meer dan alleen een trend, het is de toekomst. Op de SDG's afgestemde beleggingen ondersteunen een duurzamere wereldwijde ontwikkeling en financiële groei op lange termijn

Substrategieën

Duurzaamheid

Duurzaam beleggen staat centraal in de beleggingsdoelstelling van iedere thematische strategie. De strategieën zijn erop gericht de duurzaamheidsuitdagingen voor het bedrijfsleven, de samenleving en het milieu aan te pakken door te beleggen in zorgvuldig geselecteerde, belegbare thema's op het gebied van slimme energie en mobiliteit, slimme materialen en productie, recycling en de circulaire economie, en watervoorziening en gezond leven.

De duurzame beleggingsdoelstelling wordt hoofdzakelijk bereikt door te beleggen in ondernemingen die bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN die het meest in lijn zijn met het betreffende thema van de strategie. Bovendien passen alle strategieën een strikte uitsluitingslijst toe die is gebaseerd op algemeen aanvaarde internationale beleggingsnormen en strenge, themaspecifieke criteria.
Alle strategieën zijn geclassificeerd als Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU.

De duurzaamheidsdoelstellingen worden ook nagestreefd door middel van actief aandeelhouderschap, stemmen en engagement. Het engagementproces bestaat uit een constructieve dialoog tussen institutionele beleggers en de ondernemingen waarin ze beleggen. Ze bespreken daarbij hoe de bedrijven omgaan met ESG-risico's en zakelijke kansen benutten die samenhangen met uitdagingen op het gebied van duurzaamheid.

Ingredients

01

Klimaattransitie

Beleggingen die bijdragen aan het realiseren van decarbonisatiedoelen.

02

Duurzaamheidsimpact

Beleggen met als doel een positieve impact op de maatschappij of het milieu

03

Rijke geschiedenis

Dit is al tientallen jaren een belangrijk expertisegebied voor ons

04

Trendexposure

Inspelen op onderschatte sociaal-economische veranderingen op de lange termijn