Duurzaam beleggen – De reis

ESG-integratie

In vrijwel al onze fundamentele aandelen- en obligatiefondsen, kwantitatieve fondsen en op maat gemaakte duurzaamheidsstrategieën integreren we standaard factoren voor milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG). Robeco is een van de weinige vermogensbeheerders ter wereld met zo'n extreem brede aanpak. En we doen dit al sinds 2010, los van het grote belang dat we hechten aan duurzaamheid. Het voegt namelijk een ander perspectief toe aan onze analyse, waardoor we nog beter gefundeerde beleggingsbeslissingen kunnen nemen.

1326461624.jpg

Definitie van ESG-integratie

ESG-integratie is het meewegen van factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur in de selectie van aandelen of obligaties voor een portefeuille. De Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties definiëren ESG-integratie als volgt: “De expliciete en systematische integratie van kwesties op het gebied van milieu, maatschappij en governance in beleggingsanalyses en beleggingsbeslissingen.”

Deze manier van werken is op grote schaal overgenomen door vermogensbeheerders, omdat deze perfect is voor beleggers die wél ESG willen implementeren, maar geen specifiek budget voor duurzaamheidsrisico's willen definiëren of invoeren. Dit type belegger is ervan overtuigd dat ESG-informatie die financieel relevant is, leidt tot beter onderbouwde beleggingsbeslissingen en meer oplevert qua risico/rendement. Het doel is duidelijk financieel en niet alleen 'ethisch'.

ESG-integratie is echter niet hetzelfde als duurzaam beleggen, hoewel het er wel deel van uitmaakt. Een vermogensbeheerder die ESG-criteria integreert in een portefeuille is niet verplicht om aandelen met een positief ESG-profiel in een portefeuille te hebben als deze aandelen niet aantrekkelijk zijn op basis van financiële maatstaven zoals waardering of winstgevendheid. Het is simpelweg een mechanisme om een beter gefundeerde beslissing te kunnen nemen.

Het belang van materialiteit

Financiële materialiteit is het cruciale ingrediënt van ESG-integratie. De meegewogen factoren zijn niet alleen nice to have, maar moeten ook een directe impact hebben op de winst van het bedrijf. Een belegger kijkt bijvoorbeeld niet alleen naar vervuiling vanuit het oogpunt van het milieu. Die vervuiling kan namelijk ook financiële impact hebben, van boetes en stijgende kosten tot risico's in het kader van toezicht. Factoren als deze sijpelen door in het resultaat van een onderneming en daarmee in de marktwaarde.

De financiële materialiteitscomponent is gebaseerd op de vooronderstelling dat ESG-factoren van grote invloed kunnen zijn op het vermogen van een bedrijf om aandeelhouders- of obligatiehouderswaarde te creëren, net zoals traditionele financiële en fundamentele factoren dat doen. Het meten van ESG-factoren gebeurt in aanvulling op de standaardmaatstaven zoals de winstgevendheid van een bedrijf, marktaandeel, nieuwe productpijplijnen en activiteiten zoals M&A.

ESG-integratie bij Robeco

Robeco integreert al sinds 2010 ESG-factoren in het besluitvormingsproces voor beleggingen en doet dit inmiddels voor bijna alle Robeco-portefeuilles. Onze beleggingsteams doorlopen hierbij meestal drie stappen:


Stap 1

Identificeren van en concentreren op de meest materiële kwesties

Stap 2

Analyseren van de impact van materiële factoren op het bedrijfsmodel

Stap 3

Verwerken in waarderingsanalyse en/of fundamentele visie

ESG-integratie en beleggingsrendement

ESG-integratie is deels een kunst en deels een wetenschap. Van ESG-integratie is bekend dat het moeilijk is de positieve bijdrage aan de performance te bewijzen. Maar vijftig jaar wetenschappelijk onderzoek heeft wel aangetoond dat in de meeste gevallen de kwaliteit van bedrijven die ESG-principes hanteren hoger is en dat ze financieel uitstekend presteren. Vreemd genoeg zijn diezelfde resultaten minder robuust voor beleggingsportefeuilles.

In een metastudie uit 2015 werd het volledige universum van 2.250 gepubliceerde academische studies naar ESG-performance over vier decennia aan gegevens, van 1970 tot 2014, uitputtend en kwantitatief onderzocht.1 Uit deze analyse bleek dat de relatie tussen ESG-factoren en het financiële resultaat van bedrijven in 62,6% van de studies positief was. In minder dan 10% van de gevallen was het resultaat negatief en de rest was neutraal.

Een studie uit 2023 analyseerde de cijfers van bedrijven over de periode 2015-2020. Het resultaat was vergelijkbaar en ondersteunde de overtuiging dat het integreren van ESG-informatie in bedrijfsactiviteiten en besluitvorming waarde kan toevoegen die zich vertaalt in beter geleide bedrijven en betere financiële prestaties.2

Je zou verwachten dat wat werkt voor individuele bedrijven ook werkt voor beleggingsportefeuilles. Hoewel de relatie nog steeds positief was, was het verband tussen ESG en het totale portefeuillerendement minder duidelijk. Duurzaamheidsgegevens hadden in 38% van de gevallen een positieve invloed op het portefeuillerendement, terwijl slechts in 13% van de gevallen een negatieve invloed werd gesignaleerd. De onderstaande afbeelding geeft dit weer:

Figure 1 - ESG impact on corporate financials vs investment portfolio performance (2015-2020)

Figure 1 - ESG impact on corporate financials vs investment portfolio performance (2015-2020)

Gezien dit bewijs is het daarom heel belangrijk om ESG-integratie op een gestructureerde en goed onderbouwde manier aan te pakken en niet alleen maar uit te gaan van ESG-scores. We moeten ook goed opletten welke informatie al door de markt is ingeprijsd en welke niet. Eigen onderzoek is dus essentieel en dit is precies wat Robeco doet bij het integreren van ESG.

Lees meer: Investigating the link between ESG and investment performance

Een opstap naar duurzaamheid

Kortom, Robeco integreert financieel materiële ESG-factoren structureel in bijna alle beleggingsprocessen. Ons doel is een nog beter rendement voor onze klanten te realiseren. Dit is als van nature in onze beleggingsstrategieën ingebouwd.

Daarnaast heeft Robeco ook veel ervaring met het implementeren van klantspecifieke duurzaamheidswensen in beleggingsstrategieën. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Gericht SDG-beleggen met behulp van het scoresysteem van het SDG Framework voor een groot aantal aandelen- en creditstrategieën

  • Transitiebeleggen in bedrijven die vooroplopen in de overgang naar een CO2-arme economie

  • Klimaat- en netto-nulbeleggen in bedrijven die specifieke decarbonisatieroutes uitstippelen

  • Thematisch beleggen onder Artikel 9 van de SFDR met een specifieke duurzaamheidsdoelstelling zoals Smart Energy

Voetnoten

1Friede, G. Busch, T. and Bassen, A. “ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies.” (2015). Journal of Sustainable Finance & Investment, 5:4, 210-233.
2Atz, U. van Holt, T. et al. “Does sustainability generate better financial performance? review, meta-analysis, and propositions.” (2022). Journal of Sustainable Finance & Investment.

The Big Book of Sustainable Investing