Duurzaam beleggen – De reis

ESG-integratie

De inzet van factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (Environment, Social, Governance – ESG) is voor de meeste moderne vermogensbeheerders essentieel geworden binnen het beleggingsproces. Robeco integreert ESG al sinds 2010 in het besluitvormingsproces en inmiddels is het een standaardonderdeel voor het gehele pakket aan fundamentele aandelen-, vastrentende, kwantitatieve en duurzame maatwerkproducten geworden.

1326461624.jpg

Het belang van ESG-integratie

Financiële materialiteit is het cruciale ingrediënt van ESG-integratie. De meegewogen factoren zijn niet alleen nice to have, maar moeten ook een directe impact hebben op de winst van het bedrijf. Zo kijkt een belegger bijvoorbeeld niet alleen naar een factor als vervuiling vanuit het oogpunt van schade aan het milieu. Zulk gedrag kan ook financiële impact hebben, van het opgelegd krijgen van boetes en stijgende kosten tot risico's in het kader van toezicht. Dit soort factoren sijpelen door in het resultaat van een onderneming en daarmee in de marktwaarde.

Ook het concept dubbele materialiteit is belangrijk, vooral als het gaat om het risico van klimaatverandering voor het bedrijf. Beleggers moeten niet alleen kijken naar het effect van de onderneming op de wereld, maar ook naar het effect van de wereld op de onderneming.

Vrijwel iedereen vindt dat ESG-integratie bijdraagt aan het vermogen om beleggingsbeslissingen te nemen die de winnaars binnen duurzaamheid selecteren en de verliezers vermijden.

Wat is ESG-integratie?

De UN Principles for Responsible Investment definiëren ESG-integratie als volgt: “De expliciete en systematische integratie van kwesties op het gebied van milieu, maatschappij en governance in beleggingsanalyses en beleggingsbeslissingen.”

Robeco integreert ESG doorgaans in drie stappen:

  1. De eerste stap is het identificeren van de financieel meest materiële kwesties die een bedrijf raken.

  2. Daarna kan de belegger analyseren wat de mogelijke impact van deze factoren is op het bedrijfsmodel.

  3. Tot slot wordt deze informatie meegenomen in de waarderingsanalyse om zo tot een fundamentele visie te komen.


Deze ESG-analyse maakt deel uit van een bredere mix van traditionele maatstaven om een bedrijf en zijn vooruitzichten te waarderen. ESG-beleggen is echter niet hetzelfde als impact investing. Het doel van ESG-beleggen is om milieu, maatschappij en governance in het proces te integreren en vervolgens te besluiten of het aandeel of de obligatie koopwaardig is. Bij impact investing is het doel om met de belegging in de basis impact te realiseren, terwijl tegelijkertijd financieel rendement wordt behaald. Dit maakt veel bedrijven ongeschikt voor impactstrategieën, zelfs als hun ESG-kwalificaties goed zijn.

ESG-onderzoek als fundament

Basisraamwerk

Robeco gebruikt een ESG-score om binnen aandelen de meest duurzame bedrijven te vinden die waarde toevoegen. De score koppelt factoren als uitstoot, afval, arbeidsverhoudingen en rendement op vermogen aan de value drivers via hun verwachte effect op het bedrijfsmodel en de concurrentiepositie. Uitgangspunt van dit proces is dat de analist goed inzicht heeft in de aard van de onderneming waardoor hij of zij in staat is de meest materiële kwesties te identificeren.


Stap 1

Identificeren van en concentreren op de meest materiële kwesties

Stap 2

Analyseren van de impact van materiële factoren op het bedrijfsmodel

Stap 3

Verwerken in waarderingsanalyse en/of fundamentele visie

translating-sustainability-data-3.jpg

Binnen vastrentende waarden maakt het ESG-integratieproces gebruik van de F-score, een raamwerk dat de zakelijke positie van een bedrijf, de bedrijfsstrategie, het ESG-profiel, de bedrijfsstructuur en het financiële profiel analyseert. De standaard ESG-score die wordt gebruikt voor aandelen kan bijdragen aan de samenstelling van het ESG-profiel, vooral als een bedrijf zowel obligaties als aandelen uitgeeft.

f-score.jpg

Voor strategieën die de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG's) volgen, hebben we een SDG-raamwerk ontwikkeld om bedrijven te scoren die aan de SDG’s bijdragen.

Voor staatsobligaties gebruiken we de Country Sustainability Ranking om de ESG-kenmerken van 150 landen te beoordelen. Dit resultaat druppelt ook door naar aandelen en bedrijfsobligaties aangezien veel bedrijven in meer dan een land opereren en altijd te maken hebben met de beleggingsomstandigheden in het land van vestiging.

En dan zijn er nog de meer specifieke tools die we in alle beleggingscategorieën kunnen inzetten, zoals onze CO2-analyse die inzicht verschaft in de hoeveelheid broeikasgassen die een portefeuille of het onderliggende bedrijf uitstoot. Met behulp van de tool kunnen de beleggingsteams de uitstoot verder verdelen over andere terreinen of sectoren. Dit wordt steeds belangrijker als we willen proberen netto nul te bereiken.

figure-1-sample-environmental-impact-report.jpg

Het belang van performance

Wij integreren ESG omdat we geloven dat duurzaamheid een belangrijke factor is voor structurele veranderingen in landen, ondernemingen en markten, en dat bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan meer succes hebben. Zo was bijvoorbeeld de analyse van het rendement van de Sustainable Global Equities-strategie over 2018-2021 in staat onderscheid te maken in het aandeel afkomstig van de duurzaamheidsanalyse.

esg-performance-attribution.png

Het was ook mogelijk de performance te tonen die afkomstig was uit uitsluitingen:

figure-4-the-effect-of-exclusion.png

Dit vloeit voort uit het waarderingsproces dat het mogelijke rendement (of verlies) dankzij ESG meeneemt in het uiteindelijke koersdoel voor de bedrijven die worden aangeschaft voor de portefeuille. Zo kunnen de beheerders zien welk deel van de outperformance rechtstreeks afkomstig is van de ESG-analyse en niet van andere factoren.

Meer voordelen

Het vermogen van duurzamere ondernemingen om exogene schokken beter op te vangen was zichtbaar tijdens de Covid-crisis, toen bedrijven met een duurzaam bedrijfsmodel het feitelijk beter deden dan bedrijven die geen rekening hielden met ESG.

Strategieën die zijn afgestemd op de SDG's zijn nog zo'n voorbeeld van hoe aandacht voor duurzaamheid zich terugbetaalt op de lange termijn. Het SDG-raamwerk van Robeco wordt gebruikt om bedrijven te identificeren die netto een positieve bijdrage leveren aan een of meer SDG-doelstellingen.

Superieure CO₂-voetafdruk

En we kunnen performance nog op andere manieren meten, bijvoorbeeld door een portefeuille te beheren waarvan de CO2-voetafdruk 20% kleiner is dan die van de benchmark. Diverse duurzame strategieën beleggen in bedrijven die zich bevinden op een klimaattraject dat aansluit bij de doelstellingen van het Akkoord van Parijs, dat vereist dat hun CO2-voetafdruk met gemiddeld 7% per jaar daalt.

The Big Book of Sustainable Investing