Klimaatbeleggen

Noodzaak

Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor de mensheid. Miljoenen mensen moeten verhuizen vanwege de stijgende zeespiegel en de economische gevolgen zullen rampzalig zijn, tenzij er iets aan wordt gedaan. We mogen het redden van de aarde niet overlaten aan toekomstige generaties: we moeten nu in actie komen!

84%

van de beleggers ziet klimaatverandering als een belangrijk thema in hun portefeuilles in 2023

In de afgelopen twee jaar is klimaatverandering een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het beleggingsbeleid van beleggers. Deze ontwikkeling houdt aan.

Dat is een enorme stijging ten opzichte van slechts twee jaar geleden, toen klimaatverandering nog maar bij een derde van de beleggers zo hoog op de agenda stond.

Uit deze grote verschuiving blijkt dat beleggers nu inzien dat gecoördineerde wereldwijde actie essentieel is om een catastrofale temperatuurstijging te voorkomen.

Klimaatverandering wint snel terrein binnen beleggingsbeleid

Klimaatverandering wint snel terrein binnen beleggingsbeleid

De som van de percentages komt mogelijk niet uit op 100% als gevolg van afronding
Bron: 2022 Robeco Global Climate Survey

loader

De toekomst van de mensheid, en eigenlijk al het leven op aarde, hangt nu van ons af

Klimaatverandering is in toenemende mate een emotioneel onderwerp, zeker als je de directe gevolgen ervan ondervindt. Alleen al in de afgelopen jaren zagen we oncontroleerbare bosbranden in Australië, zware orkanen in de Verenigde Staten en overstromingen op allerlei verschillende plekken. Duizenden mensen zijn hierdoor om het leven gekomen, zagen hun huis verwoest worden, of zijn van huis en haard verdreven.

Het wereldwijde probleem heeft enkele memorabele uitspraken opgeleverd, van mensen die hun leven of werk volledig in het teken zetten van de strijd tegen klimaatverandering. Politici hebben de echte macht in handen om maatregelen door te voeren die de opwarming van de aarde tegengaan, maar anderen kunnen net zo invloedrijk zijn.

sir-david-attenborough.jpg

Neem bijvoorbeeld Sir David Attenborough. De 94-jarige bioloog en televisiemaker heeft zijn zeven decennia beslaande loopbaan gewijd aan het belichten van ‘Het leven op aarde’ (zoals zijn baanbrekende werk al suggereert) en de kwetsbaarheid ervan. In zijn ontroerende documentaire ‘A Life on our Planet’ laat hij zien hoe mensen immense schade hebben aangericht aan de planeet. Daarin komt hij ook met een waarschuwing voor de mensheid die we goed in onze oren moeten knopen:
“Nooit eerder waren we ons zo bewust van wat we onze planeet aandoen, en nooit eerder hadden we zoveel mogelijkheden om er iets aan te doen… De toekomst van de mensheid, of eigenlijk al het leven op aarde, hangt van ons af.”

barak-obama.jpg

Negen van de tien warmste jaren ooit gemeten speelden zich af in het afgelopen decennium. De gevolgen van de klimaatverandering zijn dan ook niet meer te negeren. Voormalig president Barack Obama van de Verenigde Staten verwoordde het als volgt:
“Wij zijn de eerste generatie die het effect van de klimaatverandering voelt en de laatste generatie die er iets aan kan doen.”

joe-biden.jpg

Dat is een enorme uitdaging, maar ook een kans, zoals president Joe Biden zei toen hij de VS in januari 2021 weer aansloot bij het Akkoord van Parijs. Als zijn plannen worden goedgekeurd door het Congres, gaat er USD 2,2 biljoen naar de strijd tegen de opwarming van de aarde.
“Klimaatverandering is een existentiële bedreiging voor de mensheid. Zonder maatregelen wordt de planeet één grote bakoven. Dat is geen overdrijving. Het is de realiteit. En wij hebben een morele verplichting.”
“Het levert ook nog eens miljoenen banen op. We moeten niet onze schouders ophalen over de impact die dit gaat hebben op hoe we deze transitie gaan aanpakken. Maar ik zie het wel als een enorme kans – een enorme kans om goede banen te creëren.”

angela-merkel.jpg

Vrijwel iedereen is het erover eens dat decarbonisatie de beste manier is om te voorkomen dat broeikasgassen in de atmosfeer terechtkomen. Dat vraagt om internationale samenwerking en verdragen, zodat we het samen eens worden over het decarboniseren van de industrieën die we voor lief nemen, zoals fossiele brandstoffen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel kwam met een duidelijke oproep waarin ze de dringende noodzaak benadrukte om tot actie over te gaan:
“We moeten het nu eens worden over een bindend controlemechanisme onder internationaal recht, zodat deze eeuw met recht de eeuw van decarbonisatie genoemd kan worden.”

karin-van-baardwijk-a-500px.jpg

Bij Robeco zijn we ervan overtuigd dat wij ook deel uitmaken van de oplossing door te beleggen in ondernemingen die een verschil maken. En dat is ook onze topprioriteit, zoals onze CEO Karin van Baardwijk duidelijk laat weten:
“Uit wetenschappelijke rapporten over klimaatverandering en CO2-uitstoot komt duidelijk naar voren dat de maatschappij nu echt in actie moet komen. We kunnen grote problemen zoals de klimaatverandering en de snelle afname van de biodiversiteit niet alleen oplossen.”
“Maar wat we wel kunnen doen, is het goede voorbeeld geven voor de industrie als geheel, samenwerken en andere financiële instellingen, zoals vermogensbeheerders, stimuleren om ons voorbeeld te volgen. We hebben deze doelstelling vastgesteld met de overtuiging dat beleggen niet alleen draait om het creëren van vermogen, maar ook om het bijdragen aan welzijn.”

Klimaatbeleggen is meer dan de allernieuwste trend

Lucian Peppelenbos (klimaatstrateeg) en Carola van Lamoen (hoofd Sustainable Investing) bekijken klimaatverandering en klimaatbeleggen vanuit alle hoeken. Luister naar de trailer of de volledige podcast van 25 minuten.

De grafiek die boekdelen spreekt

Deze grafiek van de IPCC toont de 90 scenario’s waarin de CO2-emissieroutes de wereldwijde temperatuurstijging in de komende decennia beperken tot minder dan 1,5 °C. Ieder scenario gaat uit van verschillende aannames over beperkende maatregelen, technologische ontwikkelingen, politieke prioriteiten, maatschappelijke voorkeuren en economische groei. In de scenario’s in het roze gebied ligt de stijging rond het jaar 2050 onder de limiet van 1,5 °C, met weinig tot geen overschrijding. Voor de scenario’s in het grijze gebied geldt dat de overschrijding in 2050 hoog is, maar dat ze voor 2100 wel onder de limiet van 1,5 °C uitkomen.

Totale netto CO₂-uitstoot wereldwijd

Totale netto CO₂-uitstoot wereldwijd

Bron: IPCC, oktober 2018, Special Report no. 15

De routes naar een stijging van maximaal 1,5 °C hebben allemaal gemeen dat de netto-CO2-uitstoot wordt teruggebracht naar nul, dat het gebruik van steenkool is uitgefaseerd in 2050, en dat hernieuwbare bronnen worden ingezet voor het grootste deel van de energievoorziening.

In de grafiek zijn vier basisroutes uitgelicht: P1 is het meest ontwrichtend, met een snelle afname van de uitstoot naar netto-nul dankzij een snelle daling van de vraag naar CO2-intensieve producten.

P2 voldoet aan het uitstootdoel en draagt daarbij maximaal bij aan de SDG’s. Net als P1 is deze route ambitieus als het gaat om het veranderen van consumptiepatronen.

P3 is een soort middenweg, met minder veranderingen in maatschappelijke en economische trends en een hoge afhankelijkheid van CO2-reductietechnieken, zoals bio-energie met afvang en opslag van CO2. De meest risicovolle route is P4, omdat die de meeste vertraging kent en resulteert in een overschrijding. Daarom zijn er agressieve compensatiemaatregelen nodig om de uitstoot voldoende te beperken.

IPCC waarschuwt dat we niet op koers liggen om de opwarming van de aarde te beperken

We liggen niet op koers in onze strijd tegen de opwarming van de aarde, maar we beschikken wel over de middelen en kennis. Met het juiste leiderschap kan de wereld nog altijd de ergste effecten van de klimaatverandering beperken. Dat is de belangrijkste boodschap in het onlangs gepubliceerde rapport van klimaatpanel IPCC van de VN.

IPCC waarschuwt dat we niet op koers liggen om de opwarming van de aarde te beperken

Bezoek ook eens de andere pagina’s van ons platform over klimaatbeleggen