Groene obligaties

Greenwashing beperken met een eigen proces van vijf stappen en een positieve impact realiseren via groene obligaties

Kernpunten

  1. Een eigen raamwerk voor groene obligaties om alleen obligaties te selecteren met werkelijke en kwantificeerbare impact

  2. Actieve strategie op basis van actief rentebeleid, allocatie en issuerselectie

  3. Actief en duurzaam beleggen in obligaties met een contraire benadering

Een groene obligatie is een obligatie die specifiek is bedoeld om geld op te halen voor klimaat- en milieuprojecten. Deze strategie is zeer succesvol met een uitgiftevolume van meer dan USD 1 biljoen tussen 2015 en 2022. De term ‘groene obligatie’ is echter niet wettelijk beschermd. Daarom maakt Robeco gebruik van een zelfontwikkeld raamwerk om voor zijn strategie obligaties te selecteren die echt groen zijn.

Onze aanpak

De Green Bonds-strategie wordt actief beheerd met een gespreide exposure naar de markt voor groene obligaties. De strategie streeft naar een positieve milieu-impact en tegelijkertijd naar een outperformance op de lange termijn ten opzichte van de Bloomberg MSCI Green Bond Index. De strategie maakt daarbij gebruik van actieve rente- en creditstrategieën door te beleggen in groene obligaties uitgegeven door regeringen, overheidsgerelateerde instanties en bedrijven.

De beoogde outperformance is gebaseerd op drie bronnen van rendement:

  1. Assetallocatie binnen vastrentende waarden

  2. Wereldwijde rentes

  3. Creditselectie

Beleggingen in groene obligaties zijn nu een integraal onderdeel van de meeste obligatiestrategieën in de macro- en creditportefeuilles van Robeco. In totaal hebben we meer dan EUR 3,5 miljard aan beleggingen in groene obligaties (per december 2021) en we verwachten dat dit bedrag alleen maar verder oploopt.

Raamwerk voor groene obligaties

Om er zeker van te zijn dat de obligaties echt groen zijn, maakt Robeco voor de obligatieselectie gebruik van een zelfontwikkeld raamwerk dat uit vijf stappen bestaat. Daarmee bepalen we of groene obligaties in aanmerking komen voor de portefeuille. Ook gebruiken we het raamwerk om te kijken of de obligaties voldoen aan de meest recente regelgeving voor duurzame financiering. Alleen groene obligaties die echt een positieve impact hebben en voldoen aan internationaal aanvaarde principes komen in aanmerking voor de portefeuille.

Het raamwerk is gebaseerd op de volgende vijf criteria:

Afstemming van het raamwerk
01

Afstemming van het raamwerk

Het raamwerk voor groene obligaties van de issuer is afgestemd op de marktnormen voor groene obligaties.

Allocatie van de opbrengst
02

Allocatie van de opbrengst

De opbrengst van de groene obligatie levert een positieve bijdrage aan een van de zes milieudoelen, zoals gedefinieerd door de EU Taxonomy.

Impactrapportage
03

Impactrapportage

De issuer publiceert minimaal eenmaal per jaar een rapport over het gebruik van de opbrengst en de bijdrage aan de milieudoelen.

Geloofwaardige milieustrategie van de issuer
04

Geloofwaardige milieustrategie van de issuer

We vermijden issuers die niet de nodige stappen zetten om duurzamer te worden.

Naleving van internationale normen
05

Naleving van internationale normen

Een groene obligatie is pas een duurzame belegging als die voldoet aan internationale normen voor maatschappelijke en governance kwesties.

Team

De strategie wordt beheerd door twee portefeuillemanagers uit het Fixed Income-team van Robeco. Dit is een geïntegreerd team dat bestaat uit meer dan 50 professionals, met specialisten op het gebied van credits, wereldwijde rentes, staatsobligaties in euro's, multi-asset en derivaten. Gemiddeld genomen hebben de leden van het team 17 jaar ervaring. Tot deze specialisten behoren ook macrostrategen, die geopolitieke ontwikkelingen en het beleid van de belangrijkste centrale banken op de voet volgen. Voor de allocatie naar bedrijfsobligaties profiteren we van de ervaring van Robeco’s specialisten in wereldwijde credits, met onder meer doorgewinterde portefeuillemanagers, ervaren analisten en specialisten in groene obligaties. Het Fixed Income-team van Robeco belegt al sinds 2013 in groene obligaties.

Substrategieën

Groene obligaties zijn een snelgroeiend segment van de vastrentende markten en het universum is nu breed en liquide genoeg om afzonderlijke portefeuilles te beheren voor wereldwijde en Amerikaanse groene obligaties. Wij zijn ervan overtuigd dat meer groene initiatieven en ondersteuning vanuit de regelgeving zorgen voor aanhoudende groei van de markt voor groene obligaties.

Duurzaamheid

De strategie is gericht op duurzame beleggingen: hij heeft duurzaam beleggen als doel en richt zich op thema's als energie of mobiliteit, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN of de klimaatverandering. Bovendien hanteert de strategie een strengere uitsluitingslijst. De strategie is geclassificeerd als Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU.

Ingrediënten

01

Duurzaamheidsimpact

Beleggen met als doel een positieve impact op de maatschappij of het milieu

02

Contrair

Niet afgeleid door marktsentiment en kuddegedrag, met beslissingen op basis van onderzoek, overtuiging en een lange horizon

03

Stabiliteit

Het team heeft veel ervaring en een laag personeelsverloop.