27-03-2023 · Visie

Quantifying sustainability: De data

Waar velen praten over duurzaamheid, hebben wij het over cijfers. Onze wetenschappelijke benadering levert namelijk harde feiten op, geen emoties. Ons boek ‘Quantifying sustainability’ bevat een aantal fantastische grafieken en diagrammen bij de verhalen van negen professionals binnen Robeco. Hier bespreken we de belangrijkste.

Om te beginnen draait het allemaal om integratie en educatie. Voor zo'n 96% van het beheerde vermogen van Robeco worden factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (environmental, social and governance; ESG) geïntegreerd in het beleggingsproces, waarvan 22% in strategieën met specifieke duurzaamheidsdoelstellingen.

Meer dan de helft van de bijna 400 vergaderingen met klanten in 2022 ging over het delen van kennis. En nu hebben 600 belanghebbenden toegang tot het SI Open Access Initiative, waarmee we de data in ons SDG-raamwerk delen. Met dit raamwerk meten we de bijdrage van bedrijven aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG's).

Klimaatactie

Het tegengaan van klimaatverandering is een belangrijk onderdeel van ons werk, zowel in beleggingen als in actief aandeelhouderschap. Ons stoplichtsysteem volgt 250 bedrijven met een hoge uitstoot en de inspanningen die ze leveren om te decarboniseren. Bij 27% van deze bedrijven zien we een robuuste transitiestrategie, terwijl 52% nog niet genoeg doet. We zijn in dialoog met meer dan 20% van de bedrijven en brengen een negatieve stem uit tegen 65% van de klimaattransitieplannen.

Wij streven de SDG's na met op maat gemaakte aandelen- en creditstrategieën en reguliere portefeuilles voor opkomende markten. Van de 11.948 bedrijven in ons SDG-raamwerk heeft 21% een hoge positieve score, terwijl 12% neutraal is en 8% een hoge negatieve score heeft. Ongeveer 38% van de belangen in onze kernstrategieën voor opkomende markten is onder engagement.

Aardig zijn loont

De manier waarop een bedrijf omgaat met zijn werknemers, kan een groot verschil maken voor de productiviteit. Maar hoe meet je iets wat zo subjectief is? Wij gebruiken 16 soorten alternatieve gegevens, zes soorten algoritmen voor natuurlijke taalverwerking en 200 terabyte aan data (gelijk aan 40.000 dvd's) waarbij 35.000 centrale verwerkingseenheden (cve's) per uur betrokken zijn – ter vergelijking: een doorsnee videogame gebruikt 1 cve. Het is dus een hoop werk.

Multi-assetbeleggen is vaak een stijl gericht op het beste van alle werelden, maar wij zijn behoorlijk kieskeurig in wat we zoeken in aandelen, credits, staatsobligaties en alternatieve beleggingen. Ten minste de helft van de portefeuille met bedrijfsobligaties moet bestaan uit duurzame beleggingen en staatsobligaties moeten een score van minimaal 6 hebben in de Country Sustainability Ranking. Bovendien moet de CO2-voetafdruk van de portefeuille kleiner zijn dan die van de index.

Bescherming van biodiversiteit

En laten we de noodzaak om de biodiversiteit te beschermen niet vergeten. Dat is ook vanuit financieel oogpunt een absolute noodzaak, want USD 44 biljoen aan economische activiteit is afhankelijk van de natuur. Onze nieuwe Biodiversity Equities-strategie belegt een derde van het vermogen in zoetwaternetwerken en nog eens een derde in traceerbare producten. Dit maakt deel uit van de dringende noodzaak om de 37.400 soorten te beschermen die met uitsterven worden bedreigd.

Tot slot delen we graag nog een statistiek over onszelf. Robeco kreeg in 2023 een unieke AA-rating voor duurzaamheid in het onderzoek van ShareAction onder 77 wereldwijde vermogensbeheerders, waarmee we helemaal bovenaan staan. Dat is te danken aan onze EUR 195,3 miljard aan vermogen met ESG-integratie, EUR 389 miljard aan vermogen onder engagement (270 bedrijven verdeeld over 26 thema's) en EUR 154 miljard aan vermogen waarvoor we stemmen.

Dit artikel is een verzameling fragmenten van de pagina's over data uit het boek Quantifying sustainability.