27-03-2023 · Visie

Alles draait om samenwerking

Wij denken dat data over duurzaamheid beter wordt door samenwerking. Integratie, educatie en kennisdeling, daar gaat het om. Masja Zandbergen, hoofd van Sustainability Integration, legt uit hoe het SI Open Access Initiative van Robeco dit allemaal belichaamt.

    Auteurs

  • Masja Zandbergen-Albers - Head of Sustainability Integration

    Masja Zandbergen-Albers

    Head of Sustainability Integration

Als pionier op het gebied van duurzaam beleggen voegt Robeco al heel lang de daad bij het woord. Nu doen we dat door waardevol intellectueel eigendom te delen via gratis toegang tot ons SDG-raamwerk, dat bedrijven scores toekent op basis van hun bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG's).

“Je moet duurzaamheid echt integreren, anders heeft het geen zin”, zegt Masja, die al bijna twee decennia pleitbezorger is van duurzame beleggingstechnieken in alle mogelijke vormen. “Net zoals je het systeem van binnenuit moet veranderen. Maar dat systeem laat zich niet makkelijk veranderen. Dat vergt een lange adem. En het vraagt leiderschap met een duurzame visie.”

Het draait nog steeds om het realiseren van rendement – alpha genereren – voor klanten, maar dan wel op een manier zonder negatieve gevolgen voor toekomstige generaties. “Het is mijn vaste overtuiging dat op de écht lange termijn een duurzaam bedrijf ook een betere belegging is”, zegt Masja.

Hoe scoren bedrijven en landen op duurzaamheid?

Ontdek de bijdrage van bedrijven aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en hoe landen scoren op ESG-criteria.

Lees meer

Het eeuwige dilemma

Proberen duurzaam te zijn en het juiste te doen, terwijl er ook geld verdiend moet worden – dat is het eeuwige dilemma. “Vermogensbeheerders zijn er niet om de wereld te verbeteren, maar we sturen wel de geldstromen”, zegt Masja. “De realiteit is dat vermogensbeheerders over het algemeen vooral navigeren op outperformance en beheerd vermogen en, vooruit, ook een beetje op duurzaamheid.”

“In de industrie zul je altijd die discussie houden: of de wereld verbeteren wel past binnen het fiduciair mandaat. Ik ben ervan overtuigd dat het wel allebei kan: goed beleggen en je eigen principes hanteren. Bij Robeco geloven we in beleggen voor wealth én well-being. Biodiversiteit, klimaat, mensenrechten – we proberen dat nu allemaal mee te nemen in onze bottom-up beleggingsresearch.”

Een van de beste raamwerken

Het delen van dit bottom-up onderzoek is waar het SI Open Access Initiative om de hoek komt kijken, te beginnen met het zelf ontwikkelde SDG-raamwerk. “Ik denk dat dit een van de beste raamwerken is die er zijn”, zegt Masja. “Maar wat als klanten hun hele portefeuille willen sturen op SDG’s? Dan kunnen ze niet veel met die scores van ons, want die bestrijken alleen Robeco-portefeuilles.”

“Als je je klanten in staat wilt stellen om hun hele portefeuille te managen op basis van ons unieke SDG-raamwerk, dan moet je het openstellen. Dat hebben we gedaan met dit initiatief, waarbij klanten en wetenschappers inzicht krijgen in research die tot voor kort exclusief was.”

“Je hebt in onze industrie te maken met concurrenten, maar op het gebied van duurzaamheid werken we juist op allerlei fronten samen, omdat je alleen samen iets kunt bereiken.”

Dit artikel is een fragment van een langer interview uit het boek Quantifying sustainability.