10-06-2021 · Visie

De weg naar beleggen volgens de doelen van Parijs

We zijn onderweg naar nul. Maar wat betekent dit in de praktijk voor beleggers? Onze paper vertelt wat de belangrijkste componenten zijn van beleggen volgens de doelen van Parijs.

Download de publicatie

    Auteurs

  • Lucian Peppelenbos - Climate & Biodiversity Strategist

    Lucian Peppelenbos

    Climate & Biodiversity Strategist

In het afgelopen halfjaar hebben we een aantal kaders samengesteld die beleggers helpen hun beleggingen af te stemmen op de ambitie om in 2050 een netto nul-economie te bereiken. Deze whitepaper vat de belangrijkste componenten samen voor het beleggen conform de doelen van Parijs op basis van deze nieuwe kaders en initiatieven.

We delen ook de inzichten en ervaringen die Robeco heeft verworven tijdens de ontwikkeling van onze eigen route naar netto-nul en stellen een aantal casestudies ter beschikking met concrete oplossingen voor beleggen conform de doelen van Parijs. Tot deze oplossingen behoren onder andere de klimaatstrategieën die we hebben ontwikkeld conform de Benchmarks Regulation van de EU, ons onderzoek naar CO2-beta als toekomstgericht beleggingscriterium en onze engagement over klimaat met CO2-intensieve bedrijven in de sectoren nutsbedrijven, automotive en olie & gas.

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid

Ontvang onze Robeco-nieuwsbrief en lees als eerste de nieuwste inzichten of bouw de groenste portefeuille op.

Blijf op de hoogte

Download de publicatie