Opkomende markten

Verder kijken dan de waan van de dag

We deden onze eerste belegging in een opkomende markt (Peru) al in 1930. Nu beheren we meer dan EUR 30 miljard in strategieën voor opkomende markten.

Download: Handleiding voor opkomende markten

Langetermijnvisie

Opkomende markten vormen geen homogene beleggingscategorie, maar zijn een groep landen die onderling erg verschillen en voortdurend in beweging zijn. Bovendien bevinden ze zich in verschillende fases van ontwikkeling. Aandelenbeleggingen in opkomende markten worden vaak overheerst door particuliere beleggers en onrust op de korte termijn. Daarom is een lange beleggingshorizon essentieel om structureel drijvende krachten in die markten te identificeren – een belangrijk ingrediënt in de strategieën die beleggen in aandelen uit opkomende markten.

Dankzij deze fundamentele langetermijnvisie, in combinatie met Robeco’s expertise in kwantitatief en duurzaam beleggen, zijn we in staat de uiteenlopende kansen te benutten die zich voordoen in opkomende markten.

Beproefde benadering

Bij beleggen in opkomende markten komt veel meer kijken dan simpelweg beleggen in de bedrijven die profiteren van bepaalde groeivooruitzichten. Om te beginnen zijn de opkomende aandelenmarkten minder homogeen dan de ontwikkelde markten en bevinden ze zich doorgaans in verschillende fases van de groeicyclus. Daarnaast zien we vaak ook grote verschillen in demografische factoren, benaderingen voor de invoering van beleid, fiscaal beheer en de mate van integratie met het wereldwijde financiële systeem.

Inzicht in de sociaal-economische en politieke verschillen tussen de landen waar bedrijven actief zijn, is een belangrijk aspect voor een succesvolle aandelenselectie.

Beleggers die exposure willen naar aandelen uit opkomende markten moeten er dan ook rekening mee houden dat de analyse van landen essentieel is voor het beleggingsproces. Een cruciaal punt is het vaststellen van de beleggingsthema's die waarschijnlijk de performance van aandelen gaan bepalen, om vervolgens te bepalen welke bedrijven het best zijn gepositioneerd om te profiteren van die thema's.

Dat is precies waar de beproefde benadering van Robeco het verschil maakt. Met ons zelfontwikkelde raamwerk voor landenanalyse op basis van vijf factoren analyseren we de aantrekkelijkheid van een land, stellen we de veranderingen in de vooruitzichten van een land vast, en profiteren we van de verschillen op sociaal-economisch en politiek vlak tussen landen.

Onze strategieën

loader

ESG-integratie in opkomende markten: uitdagend maar essentieel

Het duurzaamheidslandschap verandert razendsnel. Duurzaamheid in opkomende markten is lange tijd genegeerd, maar we zien dat het bewustzijn daar nu snel toeneemt.

Zo zijn regeringen in opkomende markten begonnen met het opstellen van duurzaamheidsdoelen, bijvoorbeeld om de netto-uitstoot terug te brengen naar nul. Steeds meer bedrijven uit opkomende markten geven nu duidelijk aan in hun jaarverslag wat hun duurzaamheidsdoelen zijn en zetten hun jaarrekening ook in het Engels op hun website. Ook zien we dat externe dataleveranciers steeds meer bedrijven uit opkomende markten meenemen in hun ESG-analyse. De afgelopen twee jaar is de houding van individuele beleggers in opkomende markten ook drastisch veranderd. Daardoor sluiten de rapportagenormen in opkomende markten in rap tempo aan bij die in ontwikkelde markten.

Robeco is al heel lang een voorstander van duurzaam beleggen in het algemeen en in opkomende markten in het bijzonder. We integreren al meer dan tien jaar expliciet ESG-criteria in onze beleggingsprocessen voor aandelen uit opkomende markten. Daarvoor hielden we al sinds 2001 rekening met bepaalde governancefactoren, door een vragenlijst over corporate governance op te sturen naar beursgenoteerde bedrijven.

Tegenwoordig bieden we beleggers drie verschillende oplossingen voor duurzaam beleggen, afhankelijk van hun wensen en doelen op dat gebied: Inside, Focused en Impact. Hoewel de mate van duurzaamheidsintegratie verschilt tussen deze drie oplossingen, is het ESG-integratieproces wel hetzelfde voor alle drie. En dat geldt ook voor onze activiteiten op het gebied van actief aandeelhouderschap, met stemmen en engagement.

ESG Integratie Actief aandeelhouderschap

Een unieke combinatie

Dankzij Robeco’s jarenlange expertise op het gebied van beleggen in opkomende markten, duurzaamheid en kwantitatief beleggen kunnen we een breed scala aan oplossingen bieden waarin onze unieke kennis op al deze vlakken samenkomt.

Onze strategieën

Een unieke combinatie