Aandelen in opkomende markten

Meer dan 90 jaar pionierswerk

Kernpunten

  1. Beleggen in opkomende markten sinds 1930

  2. Onderscheidend raamwerk voor top-downlandenanalyse

  3. Unieke combinatie van fundamentele, kwantitatieve en ESG-analyse

Robeco belegde voor het eerst in een opkomende markt – Peru – in 1930, slechts één jaar na de oprichting van het bedrijf. In de jaren daarna hebben we geleerd datopkomende markten voortdurend in beweging zijn en geen homogene beleggingscategorie vormen. De verschillen tussen opkomende landen zijn een belangrijke bron van alpha. Daarom hanteren wij een raamwerk voor actieve landenallocatie om te profiteren van deze verschillen in risico's en kansen.

Onze aanpak

Dankzij ons gedisciplineerde beleggingsproces zijn we ook in staat te profiteren van de marktinefficiënties in opkomende markten. Over het algemeen betaalt de markt te veel voor vermeende hoogwaardige groei. Onze fundamentele analyse voor aandelenselectie richt zich op aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven met winstvooruitzichten die niet volledig worden erkend door de markt. We zetten een kwantitatief model in om te profiteren van de behavioral biases van marktpartijen, zoals overmoed en kuddegedrag.

In opkomende landen worden de markten vaak overheerst door particuliere beleggers en marktonrust op de korte termijn. Onze zelfontwikkelde modellen zijn ontworpen om te profiteren van deze inefficiënties door met een lange beleggingshorizon structureel drijvende krachten te identificeren.

Duurzaamheid is geïntegreerd in zowel de top-downlandenallocatie als de bottom-upaandelenselectie. Veelvoorkomende problemen in opkomende markten zijn een zwakke transparantie, lagere normen voor governance, mensenrechtenschendingen en een gebrek aan normen voor productveiligheid. Een ESG-analyse kan dus niet-financiële risico’s en kansen aan het licht brengen, wat ons in staat stelt beter onderbouwde beleggingsbeslissingen te nemen.

Team

De strategie wordt beheerd door experts in opkomende markten die zich richten op specifieke landen. Ons Emerging Markets-team werkt op basis van consensus, waarbij alle leden samenwerken om tot beleggingsbeslissingen te komen. Het hoofd van het team was in 1994 een van de oprichters ervan en is een van de langst zittende teamhoofden binnen de beleggingscategorie wereldwijde opkomendeaandelenmarkten. Het team is geïntegreerd in Robeco's bredere Global Fundamental Equities-team, dat bestaat uit meer dan 60 beleggingsprofessionals, en werkt nauw samen met onze specialisten in China en Azië-Pacific, die zijn gevestigd in Hongkong en Shanghai.

Substrategieën

De strategie voor wereldwijde opkomende markten heeft een gespreide exposure naar zo'n 80 à 90 aandelen en mikt op een active share van 70% of hoger. Er is ook een geconcentreerde portefeuille met aandelen uit wereldwijde opkomende markten beschikbaar. Die bevat 35 à 50 aandelen en heeft een active share van boven de 80%.

Kalibreer je exposure naar opkomende markten

Gerelateerde strategieën

Daarnaast beheren we ook regionale portefeuilles die beleggen in Chinese, Indiase of Afrikaanse aandelen.

Kwantitatieve strategieën voor opkomende markten

Onze strategieën voor opkomende markten zijn ook beschikbaar als kwantitatieve strategieën:

Duurzaamheid

Deze strategie bevordert, onder meer, ecologische en/of maatschappelijke kenmerken, bijvoorbeeld via uitsluiting, ESG-integratie, monitoring van ESG-risico en actief aandeelhouderschap. De strategie is geclassificeerd als Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de EU.

De strategie integreert ESG-factoren in het beleggingsproces door de impact van financieel materiële ESG-factoren voor de concurrentiepositie en value drivers van een bedrijf te analyseren. Wij zijn ervan overtuigd dat we hierdoor meer inzicht hebben in risico's en kansen voor de lange termijn van een bedrijf. In het geval van aanzienlijke ESG-risico's en -kansen kan de ESG-analyse effect hebben op de reële waarde van het aandeel en op de allocatiebeslissingen voor de portefeuille. Naast ESG-integratie hanteert de strategie ook een uitsluitingsbeleid en profiteert het van stemmen bij volmacht en engagementactiviteiten gericht op specifieke thema's, zoals klimaatverandering, om het duurzaamheidsprofiel van een bedrijf te verbeteren.

Vanuit macro-economisch perspectief bestaat een belangrijk deel van onze fundamentele analyse uit het vergelijken van de economische, politieke en maatschappelijke kracht van opkomende markten. Deze analyse omvat onderwerpen als de transparantie, de politieke stabiliteit, de vooruitgang in de richting van democratische grondbeginselen en de bescherming van de rechten van aandeelhouders binnen een land. Analyse van de ESG-factoren kan leiden tot een landenrisicopremie in de waarderingsanalyse van individuele aandelen.

Ingrediënten

01

Kernoplossing

Een centrale belegging in een portefeuille met een lange horizon

02

High conviction

Geconcentreerde portefeuille met de meest overtuigende aandelen.

03

Rijke geschiedenis

Dit is al tientallen jaren een belangrijk expertisegebied voor ons

04

Voorkeur voor waarde

Een voorkeur voor aandelen die aantrekkelijk zijn geprijsd ten opzichte van hun fundamentals