Actieve quantaandelen

Een systematische aanpak om hoge alpha vast te leggen

Kernpunten

  1. Beproefd proces dat gedisciplineerd en transparant is

  2. Gespreide exposure naar bewezen factoren en innovatieve signalen

  3. Streven naar superieure risicogecorrigeerde performance

Alpha drivers

De afgelopen decennia hebben beleggers kwantitatieve factoroplossingen omarmd. Deze beleggingsstijl is mainstream geworden en de redenen waarom zijn eenvoudig: de systematische aanpak laat emoties buiten beschouwing en profiteert van marktinefficiënties die voortvloeien uit voorspelbare patronen. Bovendien is deze aanpak zeer effectief in het analyseren van enorme hoeveelheden kansen in elke regio, waardoor die de breedte van ieder beleggingsuniversum in zijn voordeel kan gebruiken.

Ons Active Equities-multifactoraanbod is een aantrekkelijke optie voor beleggers die op zoek zijn naar hoge alpha binnen een gematigd risicobudget. Deze strategieën profiteren van onze decennialange onderzoeksinzichten in asset pricing. Daarom streven we met dit aanbod naar een consistent hoger rendement dan de index na kosten, door systematisch een gebalanceerde exposure naar rendementsfactoren – momentum, quality, value en kortetermijnsignalen – te bereiken, terwijl we afwijkingen ten opzichte van de index zorgvuldig beheren.

Onze aanpak

Robeco’s Active Equities-multifactorstrategie haalt systematisch een hoge alpha binnen door te profiteren van goedbeloonde factorpremies en innovatieve signalen, waarbij ook nog verschillende duurzaamheidsdimensies worden geïntegreerd. Deze gedisciplineerde benadering levert al sinds 2008 een consistente, kostenefficiënte outperformance op.

Onze Active Equities-multifactorstrategie hanteert een beproefde systematische aanpak die gespreide exposure naar een geïntegreerd multifactor-aandelenselectiemodel oplevert. Dit model rangschikt aandelen op basis van de aantrekkelijkheid van hun waardering (value), de beweging van hun koers (momentum), de mate van hun kwaliteitskenmerken, zoals sterkte van de balans en winstgevendheid (quality), en de dynamiek van kortetermijntrends, zoals koersomslagen en aandelenstromen (kortetermijnsignalen).

Een zelfontwikkeld algoritme voor portefeuilleopbouw zorgt voor een efficiënte balans tussen risico, rendement en duurzaamheidsoverwegingen om stabiele excess returns te realiseren. Wij gebruiken kasstromen van klanten ook actief om portefeuilles te optimaliseren op basis van de nieuwste aandelenranglijsten, terwijl we onnodige omzet in de portefeuille vermijden om de kosten te verlagen en het nettorendement te verhogen.

Binnen de Active Equities-strategie bieden we ook single-factoroplossingen. Value Equities profiteert van de waardepremie via exposure naar aandelen met een lage aandelenkoers ten opzichte van hun intrinsieke waardering. Momentum Equities benut de momentumpremie door zich op een geavanceerde manier te richten op aandelen met recent een sterke performance. Ondertussen richt Quality Equities zich op de kwaliteitsanomalie door de voorkeur te geven aan hoogwaardige bedrijven met een robuuste winstgevendheid, hoge winstkwaliteit en sterk management.

Wilma de Groot - Head of Core Quant Equities, Head of Factor Investing Equities and Deputy Head of Quant Equity

Wilma de Groot
Head of Core Quant Equities, Head of Factor Investing Equities and Deputy Head of Quant Equity

In ons streven naar alpha hanteren we een gedisciplineerde, systematische aanpak om marktonrust het hoofd te bieden en voorspelbare patronen te identificeren.

Team

Het quantteam bestaat uit meer dan 50 kwantitatieve onderzoekers en portefeuillemanagers, waarmee het een van de grootste kwantitatieve teams ter wereld is. We combineren dit brede pakket aan kwantitatieve disciplines met meer dan 25 jaar ervaring in het omzetten van ons kwantitatieve onderzoek naar innovatieve oplossingen.

Robeco's Active Equities-strategie wordt beheerd door een ervaren groep portefeuillemanagers binnen een organisatie die zich volledig inzet voor kwantitatief beleggen. De portefeuillemanagers werken bij het beheren van de strategie nauw samen met Robeco's onderzoekers en profiteren van hun expertise.

De kwantitatieve onderzoekers zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verbeteren van de modellen en toepassingen, die de kern vormen van onze kwantitatieve aandelenstrategieën. Het ervaren onderzoeksteam heeft nauwe banden met de academische wereld.

Substrategieën

Active Equities wordt aangeboden in verschillende geografische universums, zoals ontwikkelde markten en opkomende markten.

Duurzaamheid

Deze strategie bevordert, onder meer, ecologische en/of maatschappelijke kenmerken, bijvoorbeeld via uitsluiting, ESG-integratie, monitoring van ESG-risico en actief aandeelhouderschap, en is geclassificeerd als Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU.


We integreren op verschillende manieren duurzaamheid in het beleggingsproces:

  • We sluiten bedrijven met potentieel schadelijke praktijken of producten uit van het belegbare universum in lijn met het uitsluitingsbeleid van Robeco.

  • We stellen de portefeuille op zo'n manier samen dat de exposure naar bedrijven met een positieve bijdrage aan de SDG's groter is dan die van de markt.

  • We bouwen de portefeuille zo op dat die een beter ESG-risicoprofiel en kleinere milieuvoetafdruk (CO2, afval en water) heeft dan de markt.

  • Namens onze klanten voeren we stem- en engagementactiviteiten uit en we passen een directe koppeling toe tussen het Enhanced Engagement-programma en de portefeuille.

We bieden ook versies van Active Equities met een nog beter duurzaamheidsprofiel dan de vlaggenschepen binnen ons aanbod van Active Equities-strategieën. Deze versies hanteren een uitgebreidere uitsluitingslijst en sluiten ook ondernemingen met een zeer of gematigd negatieve SDG-score uit van het beleggingsuniversum. Ze hebben ook een aanzienlijk beter ESG-risicoprofiel dan de index en ten minste een 30% kleinere CO2-voetafdruk.

Ingrediënten

01

Kernoplossing

Een centrale belegging in een portefeuille met een lange horizon

02

Onderzoeksgedreven

Volledig inzicht in assetallocatie zit in ons DNA

03

Stabiliteit

Het team heeft veel ervaring en een laag personeelsverloop.

04

Systematisch

Vermogensbeheer met een benadering op basis van regels