185461635.jpg

Duurzaam beleggen

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Sinds de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) hebben opgesteld, richten beleggers hun blik steeds meer op beleggingen die een bijdrage leveren aan deze doelen en tegelijkertijd een goed financieel rendement opleveren. Robeco was een van de eerste vermogensbeheerders die een raamwerk samenstelde dat overeenstemming met de SDG’s meet en in kaart brengt, en dat toegepast kan worden op allerlei verschillende beleggingsportefeuilles.

Een blauwdruk voor de toekomst van impactbeleggen

De SDG’s zijn 17 doelen voor het verbeteren van het menselijk welzijn, de ecologische duurzaamheid en de kwaliteit van leven, die in 2015 zijn aangenomen door de Verenigde Naties. Ze omvatten een breed spectrum aan duurzaamheidsgerelateerde onderwerpen, die uiteenlopen van het uitbannen van honger en de strijd tegen klimaatverandering, tot het stimuleren van veranSinds de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) hebben opgesteld, richten beleggers hun blik steeds meer op beleggingen die een bijdrage leveren aan deze doelen en tegelijkertijd een goed financieel rendement opleveren. Robeco was een van de eerste vermogensbeheerders die een raamwerk samenstelde dat overeenstemming met de SDG’s meet en in kaart brengt, en dat toegepast kan worden op allerlei verschillende beleggingsportefeuilles.
twoorde consumptie en het duurzamer maken van steden.

De 'call to action' die de basis vormt van de SDG’s, is dat de 17 doelen, in tegenstelling tot de meeste andere VN-initiatieven, niet alleen gericht zijn op regeringen of ngo’s, maar op de gehele maatschappij. Ze bieden zowel een uitdaging als een kans, voor ondernemingen en beleggers, die een belangrijke rol moeten spelen in het realiseren van de doelen.

In kaart brengen, meten en controleren

Robeco is trots op zijn reputatie als pionier in het ontwikkelen en bevorderen van duurzaamheidsonderzoek. We liepen voorop met ons eigen raamwerk voor het analyseren van het raakvlak tussen SDG’s en het bedrijfsleven. We combineren industriespecifieke top-downcriteria met bedrijfsspecifieke bottom-upgegevens en kunnen zo de bijdrage van ondernemingen aan de SDG's beoordelen. We gebruiken SDG-scores om beleggingsproducten te ontwikkelen voor verschillende beleggingscategorieën die aansluiten bij de SDG's.

Robeco's lange geschiedenis van innovatie en verbetering van duurzame producten en diensten is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen onze beleggingsteams, het Active Ownership-team en onze duurzaamheidsanalisten. Zo konden we in 2018 een van de eerste vermogensbeheerders worden met een SDG-gerichte creditstrategie.

Onderzoek en analyse

Onderzoek en analyse

Robeco is trots op zijn reputatie als pionier in het ontwikkelen en bevorderen van duurzaamheidsonderzoek.
Lees meer:

Measuring sustainability performance: comparing an SDG score with ESG ratings

SDG's en bedrijfsleven

SDG's en bedrijfsleven

We liepen voorop met ons eigen raamwerk voor het analyseren van het raakvlak tussen SDG’s en het bedrijfsleven.

Lees meer

Ondernemingsscore

Ondernemingsscore

We combineren industriespecifieke top-downcriteria met bedrijfsspecifieke bottom-upgegevens en kunnen zo de positieve en negatieve bijdrage van ondernemingen aan de SDG's beoordelen.

SDG-strategieën

SDG-strategieën

We gebruiken SDG-scores om beleggingsproducten te ontwikkelen voor verschillende beleggingscategorieën.

Hoe scoren bedrijven en landen op duurzaamheid?

Ontdek de bijdrage van bedrijven aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en hoe landen scoren op ESG-criteria.

Lees meer
loader

Zes dingen die u moet weten over SDG-beleggen

Kies een SDG:

number 1

Geen armoede

number 2

Geen honger

number 3

Goede gezondheidszorg en welzijn

number 4

Kwalitatief onderwijs

number 5

Gendergelijkheid

number 6

Schoon water en sanitair

number 7

Betaalbare en duurzame energie

number 8

Waardig werk en economische groei

number 9

Industrie, innovatie en infrastructuur

number 10

Ongelijkheid verminderen

number 11

Duurzame steden en gemeenschappen

number 12

Verantwoorde consumptie en productie

number 13

Klimaatactie

number 14

Leven onder het water

number 15

Leven op het land

number 16

Vrede, rechtvaardigheid en sterke instellingen

number 17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

SDG-beleggingsstrategieën

De SDG's zijn een blauwdruk voor duurzaam beleggen

Lees meer
loader

De scoringsmethode

Met 17 hoofddoelen en 169 subdoelen hebben de SDG's betrekking op een zeer grote verscheidenheid aan onderwerpen, waarvan sommige ook nog eens een tegengesteld effect op elkaar hebben. Om deze uitdaging het hoofd te bieden beschikt Robeco's eigen SDG-raamwerk over heldere, objectieve en consistente richtlijnen om in drie stappen de bijdrage aan de SDG’s te meten. Dit raamwerk stelt analisten in staat te onderzoeken in hoeverre een onderneming een positieve en/of negatieve impact heeft op een of meer SDG’s.

De uitkomst van deze drietrapsanalyse wordt gekwantificeerd met een zelfontwikkelde SDG-scoringsmethode. Alle ondernemingen krijgen een SDG-score voor hun bijdrage aan de SDG’s (‘positive’, ‘neutral’ of ‘negative’) en voor de impact daarvan (‘high’, ‘medium’ of ‘low’). Het resultaat is een score van -3 (zeer negatief) via 0 (neutraal) tot +3 (zeer positief).

Transparant

Het grote voordeel van SDG-beleggen is dat we dankzij de scoringsmethode echt kunnen laten zien welke bijdrage een portefeuille levert aan de SDG's.

Natuurlijk is het volledig meten van impact een complexe zaak. Maar de SDG-scores van Robeco bieden wel een goede basis voor het beoordelen van de positieve en/of negatieve bijdrage van een bedrijf aan maatschappij en milieu. Dit maakt het gemakkelijker beleggingsportefeuilles samen te stellen die aansluiten op de doelen van duurzaam beleggen en stelt ons in staat aan het einde van de beleggingscyclus daar verslag over uit te brengen.