Enhanced-indexing-aandelen

Slimme benadering om risicopremie op aandelen te benutten

Kernpunten

  1. Beproefde aanpak gericht op stabiele excess return en beperkt relatief risico

  2. Gespreide exposure naar bewezen factoren en innovatieve signalen

  3. Streven naar een hoge informatieratio (risicogecorrigeerd rendement)

Alpha drivers

Een van de grootste verschuivingen in de afgelopen decennia was de opkomst van passieve oplossingen. Die bieden zeker voordelen, zoals lage kosten en transparantie, maar hebben ook te maken met de nodige uitdagingen, zoals een underperformance ten opzichte van hun benchmark na verrekening van kosten, gevoeligheid voor arbitrage en beperkingen wat betreft duurzaamheidsintegratie.

Ons Enhanced Indexing-aanbod is een aantrekkelijke optie om te profiteren van de risicopremie op aandelen. Het combineert de voordelen van passief beleggen (diversificatie, lage kosten, transparantie) en actief beleggen (met decennia aan onderzoeksinzichten in asset pricing). Daarom streven we met dit aanbod naar een consistent hoger rendement dan de index na kosten, door systematisch een gebalanceerde exposure naar rendementsfactoren – momentum, quality, value en kortetermijnsignalen – te bereiken zonder te veel af te wijken van de index.

Onze aanpak

Robeco’s Enhanced Indexing-strategie haalt systematisch het rendement van de brede markt binnen en profiteert van goedbeloonde factorpremies en innovatieve signalen, waarbij ook nog verschillende duurzaamheidsdimensies worden geïntegreerd. Deze gedisciplineerde benadering levert al sinds 2004 een consistente, kostenefficiënte outperformance op.

Enhanced Indexing Equities hanteert een beproefde systematische aanpak die gespreide exposure naar een geïntegreerd multifactor-aandelenselectiemodel oplevert. Dit model rangschikt aandelen op basis van de aantrekkelijkheid van hun waardering (value), de beweging van hun koers (momentum), de mate van hun kwaliteitskenmerken, zoals sterkte van de balans en winstgevendheid (quality), en de dynamiek van kortetermijntrends, zoals koersomslagen en aandelenstromen (kortetermijnsignalen).

Met een laag tracking-errorbudget zorgt een zelfontwikkeld algoritme voor portefeuilleopbouw voor een efficiënte balans tussen risico, rendement en duurzaamheidsoverwegingen om stabiele excess returns te realiseren. Wij gebruiken kasstromen van klanten ook actief om portefeuilles te optimaliseren op basis van de nieuwste aandelenranglijsten, terwijl we onnodige omzet in de portefeuille vermijden om de kosten te verlagen en het nettorendement te verhogen.

Wilma de Groot - Head of Core Quant Equities, Head of Factor Investing Equities and Deputy Head of Quant Equity

Wilma de Groot
Head of Core Quant Equities, Head of Factor Investing Equities and Deputy Head of Quant Equity

In de zoektocht naar de aandelenrisicopremie werkt onze systematische Enhanced Indexing-aanpak als een kompas dat beleggers de weg wijst met datagedreven beslissingen.

Team

Het quantteam bestaat uit meer dan 50 kwantitatieve onderzoekers en portefeuillemanagers, waarmee het een van de grootste kwantitatieve teams ter wereld is. We combineren dit brede pakket aan kwantitatieve disciplines met meer dan 25 jaar ervaring in het omzetten van ons kwantitatieve onderzoek naar innovatieve oplossingen.

Robeco's Enhanced Indexing-strategie wordt beheerd door een ervaren groep portefeuillemanagers binnen een organisatie die zich volledig inzet voor kwantitatief beleggen. De portefeuillemanagers werken bij het beheren van de strategie nauw samen met Robeco's onderzoekers en profiteren van hun expertise.

Deze onderzoekers zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verbeteren van de kwantitatieve modellen en toepassingen, die de kern vormen van onze kwantitatieve aandelenproducten. Het ervaren onderzoeksteam heeft nauwe banden met de academische wereld.

Regio's

Enhanced Indexing wordt aangeboden in verschillende geografische universums, zoals ontwikkelde markten en opkomende markten.

Bekijk alle fondsen

Duurzaamheid

Deze strategie bevordert, onder meer, ecologische en/of maatschappelijke kenmerken, bijvoorbeeld via uitsluiting, ESG-integratie, monitoring van ESG-risico en actief aandeelhouderschap, en is geclassificeerd als Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU.


We integreren op verschillende manieren duurzaamheid in het beleggingsproces:

  • We sluiten bedrijven met potentieel schadelijke praktijken of producten uit van het belegbare universum in lijn met het uitsluitingsbeleid van Robeco.

  • We stellen de portefeuille op zo'n manier samen dat de exposure naar bedrijven met een positieve bijdrage aan de SDG's groter is dan die van de markt.

  • We bouwen de portefeuille zo op dat die een beter ESG-risicoprofiel en kleinere milieuvoetafdruk (CO2, afval en water) heeft dan de markt.

  • Namens onze klanten voeren we stem- en engagementactiviteiten uit en we passen een directe koppeling toe tussen het Enhanced Engagement-programma en de portefeuille.

We bieden ook versies van Enhanced Indexing met een nog beter duurzaamheidsprofiel dan de vlaggenschepen binnen ons aanbod van Enhanced Indexing-strategieën. Deze versies hanteren een uitgebreidere uitsluitingslijst en sluiten ook ondernemingen met een zeer of gematigd negatieve SDG-score uit van het beleggingsuniversum. Ze hebben ook een aanzienlijk beter ESG-risicoprofiel dan de index en ten minste een 30% kleinere CO2-voetafdruk.


Robeco kan ook versies van Enhanced Indexing bieden met een focus op duurzaamheid, terwijl de factoren worden geneutraliseerd. Deze op het Akkoord van Parijs afgestemde SDG- en klimaatstrategieën streven naar een CO2-reductie van 50% en beleggen niet in aandelen die negatief bijdragen aan de SDG's van de VN.

Ingrediënten

01

Kernoplossing

Een centrale belegging in een portefeuille met een lange horizon

02

Rijke geschiedenis

Dit is al tientallen jaren een belangrijk expertisegebied voor ons

03

Stabiliteit

Het team heeft veel ervaring en een laag personeelsverloop.

04

Systematisch

Vermogensbeheer met een benadering op basis van regels