Actief aandeelhouderschap

Actief aandeelhouderschap is een belangrijk onderdeel van duurzaam beleggen, dat al tientallen jaren in het DNA van Robeco zit. Wij zijn ervan overtuigd dat we echt een verschil kunnen maken als actieve aandeelhouders in de ondernemingen waarin we beleggen, voor zowel het beleggingsresultaat als de maatschappij. We hebben veel ervaring in het verbeteren van de duurzaamheidsprestaties van ondernemingen via engagement en in stemmen over kwesties tijdens aandeelhoudersvergaderingen.

668934200.jpg

Stewardship

Met stewardship bedoelen we dat we het vermogen dat aan ons is toevertrouwd op een verantwoorde manier beheren en dat we openlijk rapporteren over de manier waarop we ons daarbij houden aan duurzaamheidsprincipes. Het actief vervullen van onze verantwoordelijkheden op het gebied van stewardship is een integraal onderdeel van Robeco’s benadering voor duurzaam beleggen.

Dit sluit naadloos aan bij onze beleggingsmissie – met kwalitatieve processen op basis van onderzoek het best mogelijke resultaat op de lange termijn realiseren voor onze klanten. Daarom zijn onze stewardshipactiviteiten gericht op waardecreatie op de lange termijn in ons uiteenlopende aanbod portefeuilles.

Stewardshipbenadering en -richtlijnen Robeco Stewardshiprapport 2021

Feiten en cijfers

Bron: Robeco, Stewardshiprapport 2021

350 EUR

miljard aan beheerd vermogen

72

markten in gestemd

215

ondernemingen waar de dialoog mee is aangegaan

136 EUR

miljard aan vermogen waarvoor we stemmen

72 %

van de cases succesvol afgesloten

22

engagementthema's

252

engagementcases

60 %

van de vergaderingen tegen management gestemd

7.422

aandeelhoudersvergaderingen waarop is gestemd

77.193

voorstellen waarover is gestemd

Waar we de dialoog aangaan en stemmen

Waar we de dialoog aangaan en stemmen

Onze voortgang

Onze voortgang

Rapportage over actief aandeelhouderschap

Een belangrijk element in het vervullen van onze verantwoordelijkheden is dat we onze klanten en belanghebbenden op de hoogte houden van onze stewardshipactiviteiten. Ieder kwartaal bespreken we de hoogtepunten van onze activiteiten op het gebied van actief aandeelhouderschap. Daarmee bieden we inzicht in wat we hebben bereikt met onze stem- en engagementactiviteiten, in de trends die we waarnemen, en in de belangrijkste thema’s die we in de gaten houden.

Hoogtepunten van onze activiteiten op het gebied van actief aandeelhouderschap

Resultaten van stemmen bij volmacht

Robeco stemt jaarlijks op ongeveer 5.000 aandeelhoudersvergaderingen. Aangezien transparantie een essentieel onderdeel is van duurzaamheid, publiceren we onze stemgegevens op onze website en in kwartaal- en jaarrapportages. Robeco deinst er niet voor terug om tijdens aandeelhoudersvergaderingen tegen omstreden voorstellen of resoluties te stemmen. Wij hebben ook al menigmaal gestemd tegen de herbenoeming van bestuursleden die niet aan hun verplichtingen voor goede governance voldeden, bijvoorbeeld vanwege bezwaren tegen het beloningsbeleid.

ShareAction rangschikt Robeco als beste
De inspanningen van Robeco om zijn stemrecht te gebruiken zijn in januari 2024 erkend door de Britse onderzoeksgroep ShareAction. In het meest recente onderzoek van ShareAction, waarbij werd gekeken hoe 69 van de grootste vermogensbeheerders ter wereld in 2023 stemden tijdens aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven, komt Robeco als een van de beste uit de bus wat betreft het stemmen op aandeelhoudersvoorstellen over milieu- en maatschappelijke kwesties. Dit onderzoek volgt op het rapport van ShareAction uit 2023 waarin Robeco als enige van 77 vermogensbeheerders een AA-rating kreeg voor duurzaam beleggen.

Hoe we gestemd hebben Aandeelhoudersvergaderingen

Resultaten van stemmen bij volmacht

Stewardship en samenwerking

Robeco is er stellig van overtuigd dat samenwerking het verschil kan maken in onze snel veranderende wereld. Daarom slaan wij de handen ineen met een groot aantal internationale organisaties om de financiële markten duurzamer te maken. We hebben diverse wereldwijde initiatieven ondertekend, zoals de Principles for Responsible Investment, het United Nations Global Compact en het International Corporate Governance Network. Daarnaast zijn we lid van specifiekere initiatieven, zoals de Institutional Investors Group on Climate Change, het Transition Pathway Initiative. Kort gezegd, we geloven dat we samen sterker staan.

Relevante codes en lidmaatschappen