Klimaatbeleggen

Kansen

Van bosbranden tot terugtrekkende gletsjers – de klimaatverandering voelt soms nogal overweldigend aan. Maar tegenslag levert ook kansen op. Zo kunnen we beleggen in de ondernemingen die deel uitmaken van de oplossing, van hernieuwbare energie tot slimme technologie.

66%

van de beleggers wereldwijd zegt het decarbonisatieproces te richten op wereldwijde aandelen. Binnenlandse aandelen, bedrijfsobligaties en private markets zijn de komende twee jaar ook een punt van aandacht voor decarbonisatie.

57%

van de beleggers ziet reële activa als een focusgebied voor decarbonisatie. Dat is ook logisch, want in deze sector zorgt het verlichten, verwarmen of koelen van gebouwen direct of indirect voor CO2-uitstoot.

Aandelen en reële activa komende twee jaar focusgebieden voor decarbonisatie

Aandelen en reële activa komende twee jaar focusgebieden voor decarbonisatie

Beleggers richten hun decarbonisatieproces de komende twee jaar bij voorkeur op wereldwijde en binnenlandse aandelen.

Deze voorkeur zien we ook als het gaat om biodiversiteit. Het grootste verschil hier is dat private markten en bedrijfsobligaties op de derde plaats staan na wereldwijde en binnenlandse aandelen, terwijl die plaats in het geval van decarbonisatie is weggelegd voor reële activa.

Wereldwijd hanteren beleggers in toenemende mate een holistische benadering voor decarbonisatie. Ze verwachten namelijk ieder jaar gebruik te maken van een grotere verscheidenheid aan beleggingscategorieën om decarbonisatie te implementeren.

Klimaatbeleggen is meer dan de allernieuwste trend

Lucian Peppelenbos (klimaatstrateeg) en Carola van Lamoen (hoofd Sustainable Investing) bekijken klimaatverandering en klimaatbeleggen vanuit alle hoeken. Luister naar de trailer of de volledige podcast van 25 minuten.

De winnaars en verliezers in de transitie naar een CO2-arme economie

Er zijn maar weinig dingen die onthutsender zijn dan je bedrijf verliezen. Net zoals paarden werden vervangen door treinen en filmrolletjes door digitale foto’s, zullen ondernemingen die de klimaatverandering niet serieus nemen, waarschijnlijk ook niet overleven.

Om ervoor te zorgen dat de netto CO2-uitstoot in 2050 op nul staat, moet wereldwijd decarbonisatie plaatsvinden. Daarvoor zijn uiteenlopende maatregelen nodig, van het vervangen van kolencentrales door windmolenparken, tot de elektrificatie van voertuigen, het isoleren van alle gebouwen en het ontwikkelen van meer efficiënte landbouwmethoden.

Dit gaat talloze winnaars opleveren, vooral onder de ondernemingen die betrokken zijn bij de vele technologische oplossingen voor de klimaatverandering. Deze winnaars zijn te vinden in segmenten als infrastructuur voor hernieuwbare energie, systemen voor CO2-afvang en recyclingtechnieken.

Uiteindelijk moeten we overstappen op een circulaire economie to reduce the manufacturing processes that generate carbon in the first place.

And there will also be losers – those companies that are too slow to adapt to the need to move to lower-carbon business models over the coming decade. As regulation gets tougher and consumer tastes change in favor of more climate-friendly products, these companies will eventually be the ones still selling horses when the railroad has arrived.

Decarbonisatie als maatstaf

Iedere vermogensbeheerder die serieus werk maakt van zijn performance moet het kaf van het koren scheiden. Dit kun je onder andere doen door te meten hoe goed een bedrijf het doet in de decarbonisatie van het bedrijfsmodel, bijvoorbeeld met cijfers over de uitstoot van broeikasgassen, de energie gebruikt voor verwarming en de hoeveelheid afval afkomstig uit het productieproces.

Veel autofabrikanten hebben bijvoorbeeld nu al aangekondigd dat ze in 2030 beschikken over een volledig elektrische modellenserie om te voorkomen dat ze uit de markt worden geprijsd als regeringen op den duur benzine en diesel als brandstof gaan verbannen. Dit worden de winnaars van morgen. Beleggers gaan zich afzijdig houden van autoproducenten die over tien jaar nog steeds alleen maar verbrandingsmotoren aanbieden.

Luchtvaartmaatschappijen zijn ook zo’n voorbeeld. Vliegverkeer op accu’s is op dit moment niet mogelijk, simpelweg omdat het gewicht van de accu die nodig is om het vliegtuig te laten opstijgen driemaal zo groot is als het gewicht van een modern lijnvliegtuig. In plaats daarvan stapt de sector over van viermotorige toestellen naar vliegtuigen met twee straalmotoren die veel zuiniger zijn. Ook hebben veel maatschappijen aangekondigd dat ze hun iconische vloot van viermotorige Boeing 747’s overboord gaan zetten.

Voor energiebedrijven is het verhaal weer anders. De wereld zal immers nog jarenlang afhankelijk blijven van olie en gas. Daarom denken veel beleggers dat de winnaars in deze sector bedrijven zijn met een bedrijfsmodel waarin plaats is voor transitie naar wind- en zonne-energie op het moment dat olie en gas opraken of niet meer verkocht mogen worden.

Waterstofenergie — tussen hype en hoop

Het decarboniseren van de nationale economie staat centraal in de plannen van regeringen. Maar tussen het potentieel van waterstof en het daadwerkelijke gebruik ervan in allerlei sectoren liggen nog forse uitdagingen. Op het gebied van wegvervoer zijn er al wel opties beschikbaar die rendabeler en duurzamer zijn.

Lees hier het volledige artikel

Pioniers: van groene certificaten tot klimaatobligaties

In tijden van grote verandering moet je kunnen vertrouwen op mensen die niet alleen een passie voor duurzaamheid hebben, maar ook een lange staat van dienst in het implementeren ervan.

Robeco is een echte pionier in duurzaam beleggen en loopt al voorop in duurzaamheidsoplossingen sinds het midden van de jaren 90, toen de milieubeweging net begon op te komen. Ook vandaag de dag blijven we ons inzetten om beleggingsproducten te ontwikkelen die voor verandering zorgen.

Hieronder kijken we met trots terug op de vele primeurs die Robeco op zijn naam mocht schrijven:

  • In 1994 lanceerde Robeco het eerste duurzame beleggingsproduct ter wereld, de ‘Groencertificaten’, voor particuliere beleggers uit Nederland.

  • Vijf jaar later, in 1999, lanceerden we de eerste duurzame aandelenstrategie van Europa: DuurzaamAandelen.

  • De inzet van engagement begon in 2005, met de oprichting van een speciaal Active Ownership-team dat zich ging richten op stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen en het aangaan van een dialoog met ondernemingen over het verbeteren van hun ESG-prestaties.

  • Vanaf 2010 werden ESG-factoren standaard geïntegreerd in het besluitvormingsproces voor beleggingen. Op dit moment zijn we de enige mainstream vermogensbeheerder ter wereld die duurzaamheidsfactoren integreert in al zijn fundamentele en kwantitatieve aandelen- en obligatiestrategieën.

  • In het decennium daarna zagen meer innovatieve producten het levenslicht, met de lancering van impactstrategieën gericht op onder meer hernieuwbare energie en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, waaronder SDG 13 over klimaatactie.

  • In 2020 lanceerde Robeco de eerste vastrentende klimaatstrategieën ter wereld, waarmee het belegt in ondernemingen die een directe bijdrage leveren aan de strijd tegen de opwarming van de aarde. Onze strategie Climate Global Credits belegt in bedrijfsobligaties en de strategie Climate Global Bonds belegt in zowel credits als staatsobligaties.

Krachtig beleid, op basis van het commitment om bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering, vormt het fundament voor al deze ontwikkelingen. In lijn met de lancering van de klimaatstrategieën streeft Robeco nu ook naar een netto-uitstoot van nul in 2050 voor het hele beheerde vermogen.

Ook in de toekomst blijven we met innovaties komen, vooral op het gebied van klimaatverandering, groene obligaties en de SDG’s.

iDe jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen daalde in 2019 het meest in de 27 EU-landen en het VK, met 3,8%. Daar staat een daling van 3,2% in Zuid-Korea, van 2,6% in de VS, van 2,1% in Japan en van 0,8% in Rusland tegenover. In India, China en Iran steeg de uitstoot, met respectievelijk 1,6%, 3,4% en 3,4%. Deze zeven landen zijn samen verantwoordelijk voor meer dan 70% van de wereldwijde uitstoot. Bron: Rapport van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) van de EU uit 2020.

Klimaatbeleggen

Beleggen in obligaties en streven naar een wereldwijde temperatuurstijging ruim onder de 2 °C.

Robeco kwam ruim 20 jaar geleden al met zijn eerste duurzame beleggingsportefeuille. Vandaag de dag lopen we ook voorop in klimaatbeleggen, van vastrentende tot aandelenoplossingen die zijn gericht op de langetermijneffecten van de opwarming van de aarde. Wij duiken de diepte in op zoek naar inzicht in de dynamiek en impact. En dat levert een uitgebreide duurzaamheidsbenadering op die beter onderbouwde beleggingsbeslissingen mogelijk maakt, waarbij we ook rekening houden met de wereld om ons heen.

Klimaatbeleggen

Hoe regelgeving duurzaam beleggen stimuleert

De beleggingswereld had altijd al te maken met regelgeving, om eindbeleggers te beschermen en normen in stand te houden in deze biljoenenindustrie. Wel nieuw is dat de regelgeving nu veel meer is gericht op het stimuleren van duurzaam beleggen, vooral via ingrijpende maatregelen van de Europese Unie (EU).

Lees hier het volledige artikel

Bezoek ook eens de andere pagina’s van ons platform over klimaatbeleggen