Klimaatbeleggen

Streven naar een wereldwijde temperatuurstijging van ruim onder de 2°C

Kernpunten

  1. Leidende beleggingen in de transitie naar een CO2-arme economie

  2. Portefeuilles 7% per jaar decarboniseren voor een 30% kleinere voetafdruk in 2025 en netto-nul in 2050

  3. Praktische oplossingen voor klimaatneutrale portefeuilles en beleggen in een gezonde planeet

Robeco kwam ruim 20 jaar geleden al met zijn eerste duurzame beleggingsportefeuille. Vandaag de dag lopen we ook voorop in klimaatbeleggen, van vastrentende tot aandelenoplossingen die zijn gericht op de langetermijneffecten van de opwarming van de aarde. Wij duiken de diepte in op zoek naar inzicht in de dynamiek en impact. En dat levert een uitgebreide duurzaamheidsbenadering op die beter onderbouwde beleggingsbeslissingen mogelijk maakt, waarbij we ook rekening houden met de wereld om ons heen.

Onze aanpak

De klimaatoplossingen van Robeco begeleiden beleggers op hun weg naar netto-nul. Ze volgen een gedisciplineerd traject van decarbonisatie dat parallel loopt aan de route die is uitgestippeld door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Deze strategieën liggen dan ook op één lijn met de toezegging om met ons gedrag en onze beleggingen te streven naar een beperking van de opwarming van de aarde tot maximaal 2 °C boven het pre-industriële niveau, en zelfs inspanningen te verrichten om de temperatuurstijging nog verder te beperken tot 1,5 °C.

Het tegengaan van klimaatverandering is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces, van de uitsluiting van fossiele brandstoffen en bottom-upanalyse van aandelen en issuers, tot en met de portefeuilleopbouw. Het uiteindelijke doel is ervoor zorgen dat de portefeuilles van onze klanten klimaatbestendig zijn door hun exposure naar CO2-risico te verkleinen.

Voor klimaatbeleggen en CO2-reductie zijn toekomstgerichte gegevens nodig. Daarom gebruiken we, waar mogelijk, ook andere soorten toekomstgerichte gegevens om de klimaatparaatheid en toekomstige klimaatgecorrigeerde performance van bedrijven te voorspellen. Het verzamelen van de gegevens die nodig zijn om de uitstoot in de gaten te houden is nog wel een uitdaging. Dat mag ons er echter niet van weerhouden door te gaan, in de wetenschap dat de industrie hard werkt om meer en kwalitatief betere uitstootgegevens te verkrijgen.

We beleggen in bedrijven die in onze ogen kunnen floreren in de transitie en breiden onze engagement uit met de bedrijven die niet snel genoeg bewegen. Op basis van onze jarenlange ervaring in actief aandeelhouderschap geloven we dat dit niet alleen goed is voor de maatschappij, maar ook leidt tot beter onderbouwde beleggingsbeslissingen. We verlangen van bedrijven dat ze een sterk governancekader op het gebied van klimaat implementeren en dat ze maatregelen nemen om hun CO2-uitstoot te beperken. Bovendien willen we dat ze de rapportage over zaken die verband houden met klimaatverandering verbeteren.

loader

Team

Robeco’s Sustainable Investing Center of Expertise speelt een centrale rol in onze duurzame beleggingsactiviteiten, waar ook klimaatbeleggen onder valt. In totaal bestaat het centrum uit meer dan 45 professionals op het gebied van duurzaam beleggen, met onder meer een speciale klimaatstrateeg en een klimaatwetenschapper. Daarnaast is er ook een Active Ownership-team dat een dialoog aangaat met bedrijven en overheden over een groot aantal financieel materiële ESG-onderwerpen, zoals het klimaat, de SDG's en biodiversiteit.

De duurzaamheidsspecialisten werken nauw samen met meer dan 200 beleggingsprofessionals, op het gebied van duurzaamheidintegratie in beleggingsportefeuilles.

Lucian Peppelenbos - Climate & Biodiversity Strategist

Lucian Peppelenbos
Climate & Biodiversity Strategist

Het grootste risico is dat we de kansen niet zien

Substrategieën

Duurzaamheid

Onder deze strategie vallen zowel strategieën geclassificeerd als Artikel 8, als strategieën geclassificeerd als Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU.

Ingrediënten

01

Klimaattransitie

Beleggingen die bijdragen aan het realiseren van decarbonisatiedoelen.

02

Duurzaamheidsimpact

Beleggen met als doel een positieve impact op de maatschappij of het milieu

03

Onderzoeksgedreven

Volledig inzicht in assetallocatie zit in ons DNA

04

Rijke geschiedenis

Dit is al tientallen jaren een belangrijk expertisegebied voor ons