netherlandsnl
Gedecentraliseerd vertrouwen

Gedecentraliseerd vertrouwen

30-04-2021 | Grafiek van de week
Onlangs doorbrak bitcoin, de grootste en belangrijkste cryptovaluta, de gedenkwaardige grens van USD 1 biljoen marktwaarde. Opgezweept door de omarming van de cryptomunt door Elon Musk en de toenemende mogelijkheden om bitcoin als betaalmiddel of beleggingsobject te gebruiken, verdubbelde de waarde in de eerste vier maanden van dit jaar.
  • Steef  Bergakker
    Steef
    Bergakker
    Senior Portfolio Manager
Bron: CoinMarketCap

Over weinig onderwerpen in de financiële wereld zijn de meningen zo sterk verdeeld als over cryptovaluta. Door de een worden zij gezien als de onverbiddelijke toekomst van moderne betalingsmiddelen, door de ander als verwerpelijke, energieslurpende instrumenten voor het faciliteren van criminele activiteiten en het bevredigen van goklust.

Hoe je er ook over denkt, feit is dat het protocol waarop cryptovaluta werken, een gedecentraliseerde validatietechnologie die beter bekend staat als ‘blockchain’, door steeds meer partijen als een aantrekkelijke en potentieel buitengewoon disruptieve technologie wordt gezien.

Grafiek van de week
Grafiek van de week
Overzicht

Hoe werkt blockchaintechnologie?

Zonder te vervallen in al te veel technische details, komt het op het volgende neer: een transactie tussen twee partijen wordt samen met andere transacties digitaal vastgelegd in een openbaar register of ‘block’. Vervolgens worden de transacties in het block gevalideerd door het oplossen van wiskundige puzzels met behulp van computers. Puzzeloplossers worden ‘miners’ genoemd.

De miner die als eerste de puzzel oplost, ontvangt een bepaalde hoeveelheid cryptovaluta als beloning. Als meer dan de helft van de aangewende rekenkracht van het aantal aangesloten partijen op het blockchainnetwerk de transacties als legitiem ziet, worden deze door iedere aangesloten partij overgenomen. Meeste stemmen gelden is hier dus het principe. Het block wordt dan toegevoegd aan de keten (‘chain’) van eerder gevalideerde blocks. Aldus ontstaat een blockchain.

Wie de blockchain wil veranderen, moet meer dan de helft van alle beschikbare rekenkracht in het netwerk optrommelen om dat te bewerkstelligen. In de praktijk is dat vrijwel onmogelijk, zeker als netwerken groot en wereldwijd zijn. Hoe groter het netwerk, hoe veiliger. De opgeslagen transacties in de blockchain zijn voor iedereen in het netwerk te verifiëren, praktisch gesproken niet te veranderen en dus veilig en betrouwbaar.

Vertrouwensintermediair overbodig

Blockchaintechnologie elimineert derhalve de noodzaak van een centrale, alom vertrouwde intermediair die transacties tussen partijen die elkaar onvoldoende kennen om elkaar te vertrouwen, valideert. Vertrouwensintermediairs als notarissen, depothoudende banken of andere financiële instellingen moeten vrezen voor hun economische hachje als deze technologie terrein wint.

Gedecentraliseerde registratie en validatie bieden niet alleen een enorm potentieel voor kostenbesparingen door de eliminatie van intermediairs, maar ook voor innovatieve nieuwe diensten en producten. Vooral financiële dienstverlening kan een heel ander karakter krijgen als deze technologie op grote schaal wordt toegepast in combinatie met zogeheten smart contracts, contracten die zonder inmenging van buitenaf automatisch ten uitvoer worden gebracht. Denk bijvoorbeeld aan decentraal (uit)lenen of verzekeren in een peer-to-peer netwerk.

Non-fungible tokens

Non-fungible tokens (NFTs) zijn misschien wel de meest intrigerende toepassing van gedecentraliseerde registratie en validatietechnologie. Deze NFTs zijn niet-uitwisselbare digitale bewijzen van authenticiteit. Zo kan een eigendomsrecht, auteurschap of zelfs uw eigen identiteit onomstotelijk worden vastgelegd en, eventueel, verhandeld.

Beeple, een digitale artiest, verkocht onlangs de NFT van zijn werk ‘Everydays: The First 5000 Days,’ voor USD 69 miljoen bij veilinghuis Christie’s. De onvermijdelijke Elon Musk haalde vervolgens de pers door een tweet aan te bieden als NFT waarvoor hij naar verluidt een bod van USD 1 miljoen ontving (hij besloot hier overigens niet op in te gaan).

Cryptovaluta zijn tot dusverre de belangrijkste use case voor gedecentraliseerde, betrouwbare registratiesystemen zoals blockchain, maar vertegenwoordigen wellicht slechts het topje van de ijsberg als het gaat om de mogelijke disruptieve impact van deze technologie. Ongeacht uw mening over cryptovaluta verdient het aanbeveling om de ontwikkelingen op dit gebied met argusogen te volgen.

Gerelateerd aan dit artikel: