netherlandsnl
De happy few

De happy few

01-04-2021 | Grafiek van de week

Horatio Alger (1832-1899) was een Amerikaanse schrijver die in veel van zijn boeken vertelt over kansarme jongeren die door hard werken en vastberadenheid zeer succesvol weten te worden. Het van-krantenjongen-tot-miljonair thema is populair, maar de kans dat zoiets daadwerkelijk gebeurt is tegenwoordig helaas erg klein. 

 • Jack Neele
  Jack
  Neele
  Portfolio Manager

Ook in de aandelenmarkt is de kans op een dergelijke homerun heel gering. Zakenbank JP Morgan publiceerde deze maand een afgestofte studie waarin het reilen en zeilen van de ondernemingen uit de Russell 3000 Index, die bestaat uit de 3.000 grootste Amerikaanse ondernemingen, sinds 1980 werd bekeken. De meest in het oog springende conclusies zijn:

 • Bijna 40% van alle aandelen hebben een permanente1 daling van meer dan 70% ten opzichte van de piek laten zien. In sectoren zoals technologie, basismaterialen en biotech zijn deze cijfers zelfs nog hoger
 • Twee derde van alle aandelen bleef achter bij de index zelf 
 • Voor 40% van alle aandelen was het absolute rendement negatief

Onderstaande grafiek toont de uitkomsten onderverdeeld naar de verschillende economische sectoren. Opvallend is ook dat in de technologiesector zo’n 73% van de ondernemingen achtergebleven is bij de index. Dat maakt maar weer eens duidelijk dat het grootste gedeelte van de waardecreatie wordt veroorzaakt door een heel klein groepje megawinners.

Grafiek van de week
Grafiek van de week
Overzicht

Het percentage aandelen met negatieve absolute returns in de Russell 3000 Index, 1980-2020

Bron: Factset, Bloomberg, J.P. Morgan Wealth Management, September 2020.

Vervolgens is gekeken naar de verdeling van excess returns ten opzichte van de index. Het merendeel van de bedrijven voegt geen waarde toe (de mediaan zit onder de nullijn), terwijl slechts een erg klein gedeelte tot de extreme winnaars behoort. Dit zijn echter wel precies die aandelen waar we met trendbeleggen naar op zoek zijn.

Verdeling van winnaars en verliezers ten opzichte van de Russell 3000 Index

Bron: Factset, Bloomberg, J.P. Morgan Wealth Management, September 2020.

Concurrentie is van alle tijden en het proces van creatieve vernietiging is ook een proces van voortdurende innovatie, waarbij succesvolle, nieuwe toepassingen of technieken de oude vernietigen. In totaal zijn er gedurende de bovenstaande periode meer dan 400 bedrijven uit de S&P 500-index verdwenen omdat ze in problemen zijn geraakt. Voor trendbeleggers rest de lastige taak om onderscheid te maken tussen de winnaars van de toekomst en de winnaars uit het verleden.

1Een permanente daling betekent een daling sinds de piek met slechts een minimaal herstel

Gerelateerd aan dit artikel: