netherlandsnl
Kwantitatieve oplossingen moeten zich niet alleen op de meest conventionele factoren richten

Kwantitatieve oplossingen moeten zich niet alleen op de meest conventionele factoren richten

24-11-2020 | Interview
Kwantitatieve strategieën zijn de afgelopen twee jaar onder druk komen te staan. Maar dat betekent nog niet het einde voor quantbeleggers. Hoe zien wij de toekomst van kwantitatief beleggen? En aan welke innovaties werken we? Dat zijn twee onderwerpen die Mark van der Kroft en Pim van Vliet, die samen aan het hoofd staan van Robeco's Quantitative Equities-team, bespreken in dit artikel.
 • M.F. (Mark) van der Kroft
  M.F. (Mark)
  van der Kroft
  CIO Fundamental and Quant Equity
 • Pim van Vliet, PhD
  Pim
  van Vliet, PhD
  Portfolio Manager and Co-Head of Robeco’s Quantitative Equities department

De meeste kwantitatieve beheerders hebben het al een paar jaar moeilijk. Hebben deze ontwikkelingen hun weerslag op Robeco's commitment voor kwantitatief beleggen?

Mark van der Kroft: “Kwantitatief beleggen is een cruciaal onderdeel van wat Robeco doet en waar het voor staat. Al sinds onze eerste directeur zei dat “elke beleggingsstrategie gebaseerd moet zijn op onderzoek” is empirisch onderzoek de basis van alles wat we doen. En uiteindelijk vormt dat onderzoek het fundament van onze kwantitatieve beleggingsstrategieën.”

“Dus ook al gaat kwantitatief beleggen nu door een moeilijke periode, wij blijven ervan overtuigd dat het een van onze kernactiviteiten moet blijven. Weet je, we hebben al veel marktcycli doorlopen, en hebben vaker periodes meegemaakt met teleurstellende resultaten. Ons commitment om deze cycli te doorlopen samen met onze klanten, is absoluut niet minder geworden.”

Pim van Vliet: “Vergeet ook niet dat we een heel groot en gevarieerd aanbod kwantitatieve producten hebben, met ook strategieën gericht op obligaties of opkomende markten. Andere kwantitatieve vermogensbeheerders bieden minder uiteenlopende producten en richten zich vooral op de Amerikaanse aandelenmarkten. En dat is nou net waar kwantitatieve beleggingsbenaderingen de zwaarste klappen kregen.”

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Wat zijn, buiten de recente zwakke performance, de grootste veranderingen in de manier waarop klanten aankijken tegen kwantitatief beleggen?

MvdK: “De grootste verandering heeft te maken met duurzaamheid. Klanten vragen steeds vaker om oplossingen die een kwantitatieve benadering combineren met specifieke duurzaamheidsdoelen, vooral met betrekking tot klimaatverandering. Ik denk ook dat dit de norm wordt. De toekomst van kwantitatief beleggen draait waarschijnlijk niet alleen om oplossingen die puur zijn gericht op het genereren van alpha, maar ook om oplossingen die factorexposures bieden en tegelijkertijd duurzaamheidsdoelen realiseren.”

PvV: “Dat is geweldig nieuws voor ons, want wij zijn pioniers in zowel kwantitatief als duurzaam beleggen. Daarnaast hebben we een efficiënt en flexibel raamwerk ontwikkeld voor het opbouwen van kwantitatieve portefeuilles, dat ook nog eens heel effectief de duurzaamheidswensen en -voorkeuren van klanten vertaalt naar portefeuilles.”

Omdat het integreren van duurzaamheid veel te maken heeft met kwantitatieve technieken, toch?

PvV: “Inderdaad. Stel, je wilt met je portefeuille een bijdrage leveren aan een specifiek Duurzaam Ontwikkelingsdoel (SDG) of aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, maar je wilt ook niet te veel afwijken van de marktindex. Onze benadering kan jou dan helpen de aandelen te vinden die een bijdrage leveren aan het realiseren van jouw duurzaamheidsdoelen, waarbij we voorkomen dat portefeuilles een te grote tilt en een te hoge tracking error hebben.”

Verwachten jullie de komende jaren nog grote veranderingen?

Er komen steeds meer gegevens beschikbaar en dus moeten we manieren bedenken om daarvan te profiteren

MvdK: “Een andere belangrijke verandering is dat kwantitatieve oplossingen zich niet alleen op de meest conventionele factoren, zoals onder meer voorgesteld door Fama en French, moeten richten. De reden daarvoor is simpel: er komen steeds meer gegevens beschikbaar. Op basis van alternatieve datasets kun je natuurlijk ontelbare potentiële factoren bedenken.”

“Onze factordefinities wijken behoorlijk af van de wetenschappelijke standaarddefinities. Zo maken wij al meer dan 20 jaar gebruik van geavanceerde, zelfontwikkelde benaderingen, die complementaire variabelen combineren en de typische valkuilen van eenvoudige factordefinities omzeilen. Maar er komen steeds meer gegevens beschikbaar en dus moeten we manieren bedenken om daarvan te profiteren.”

“De uitdaging is dan natuurlijk om uit te vogelen naar welk soort gegevens je moet kijken en waar je naar moet zoeken. Soms voelt dat echt als het zoeken naar een speld in een hooiberg. Daar komt nog bij dat deze niet-conventionele factoren waarschijnlijk meer op de korte termijn zijn gericht. Maar we geloven er echt in dat we hiermee de performance op de lange termijn kunnen verbeteren.”

Oké, je wijst nu op de handelsmodellen gericht op de korte termijn die we gebruiken als aanvulling op onze kernmodellen voor aandelenselectie om de performance van sommige kwantitatieve aandelenstrategieën te verbeteren?

PvV: “Ja, klopt. Dat zijn goede voorbeelden. Voor conventionele aandelenfactoren begon het allemaal met de factoren size en value van Fama en French. Maar Robeco was een van de eerste die pleitte voor een nieuwe factor: low volatility. Tegenwoordig wordt deze factor alom geaccepteerd door beleggers. Vervolgens liepen we ook voorop met de factor momentum. We gebruiken het momentum van de herzieningen van analisten inmiddels al meer dan tien jaar.”

“De laatste jaren is er veel innovatie met betrekking tot signalen die meer op de korte termijn zijn gericht, dankzij het grotere gebruik van alternatieve databronnen en innovatieve technieken, zoals machine learning. En opnieuw neemt Robeco daarbij het voortouw, door veel geld te investeren in de zoektocht naar aanvullende bronnen van rendement om onze bestaande modellen te verbeteren.”

Zou je wat specifieke onderzoeksprojecten kunnen noemen om dit te illustreren?

PvV: “Een ander voorbeeld is ons recentelijk geïmplementeerde kortetermijnsignaal voor de factor momentum. Hierbij gebruiken we kortstondige trends in aandelenbeleggingen. We jagen dus niet factorperformance op korte termijn na, wat ontzettend moeilijk is, maar proberen de timing in onze handelsprocessen te verbeteren en daarmee het rendement op de lange termijn. Daarnaast werken we ook aan het toepassen van machine learning om het distress-risico te voorspellen, wat heel nuttig zou zijn voor onze creditstrategieën en laagrisico-aandelenstrategieën. Dit onderzoek staat nog in de kinderschoenen, maar is veelbelovend.”

MvdK: “Wat ik nog wel wil benadrukken is dat onze basisbeginselen – al onze beslissingen moeten gebaseerd zijn op bewijs, met een duidelijke economische onderbouwing, en behoedzaam – nog als een paal boven water staan, ook al investeren we veel in innovatie en houden we ons nu bezig met machine learning en alternatieve datasets.”

We denken niet dat het menselijk gedrag – de oorzaak van de meeste anomalieën waar onze kwantitatieve strategieën van profiteren – is veranderd

Covid-19 heeft een ongekende schok teweeggebracht op de financiële markten. Zien jullie dit als een gamechanger voor quantbeleggers?

MvdK: “De wereld ziet er nu misschien heel anders uit, maar in mijn ogen is er voor quantbeleggers niet zoveel veranderd. We denken niet dat het menselijk gedrag – de oorzaak van de meeste anomalieën waar onze kwantitatieve strategieën van profiteren – is veranderd. We moeten dus wel innoveren, met nieuwe databronnen of krachtigere tools, maar dat betekent niet dat de basisbeginselen zijn veranderd die ondersteunen wat wij doen.”