netherlandsnl
Robeco publiceert Active Ownership Report 2018

Robeco publiceert Active Ownership Report 2018

15-03-2019 | Rapport actief aandeelhouderschap
Robeco zet zijn positie als vermogensbeheerder in om wezenlijke verandering af te dwingen bij ondernemingen. Dat is een essentieel onderdeel van onze sterke focus op duurzaam beleggen. Afgelopen jaar hebben we weer enkele opvallende successen geboekt, zoals te lezen valt in ons rapport over 2018.
  • Carola van Lamoen
    Carola
    van Lamoen
    Head of Sustainable Investing

Actief aandeelhouderschap betekent voor Robeco engagement met ondernemingen waarin we beleggen en stemmen namens onze klanten. Het is een belangrijk aspect van de integratie van duurzaamheid in ons beleggingsproces. Daarbij richten we ons op financieel materiële factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and governance, ESG). Engagement en stemmen spelen hierbij een belangrijke rol, omdat we daarmee ESG-verbeteringen kunnen afdwingen bij de ondernemingen waarin we beleggen. En dat leidt dan weer tot waardecreatie op de lange termijn.

Vorig jaar zijn we gestart met vijf nieuwe engagementthema’s. Een van deze nieuwe thema’s is gericht op klimaatverandering veroorzaakt door ondernemingen met de hoogste CO2-uitstoot ter wereld. Onze inspanningen hebben succes opgeleverd in een engagement waarin we hebben samengewerkt met andere beleggers binnen het Climate Action 100+-initiatief. Zo konden we Shell ervan overtuigen om het verkleinen van de CO2-voetafdruk te koppelen aan de beloning van het bestuur. Daarmee was Shell de eerste onderneming in de olie- en gassector met zo'n koppeling. Deze unieke stap kreeg wereldwijd aandacht en verschaft een bruikbaar kader voor het afdwingen van verandering bij andere ondernemingen in de sector.

Samenwerkingsverbanden als het Climate Action 100+-initiatief worden steeds belangrijker. Daarom hebben we ons vorig jaar aangesloten bij een groot aantal nieuwe groepen, waaronder de Investor Alliance for Human Rights in de Verenigde Staten, het Braziliaanse engagementplatform AMEC en – dichter bij huis – het Nederlandse Platform Living Wage Financials.

We zijn ook weer heel druk geweest met stemmen bij volmacht. Zo hebben we bij meer dan 5.000 aandeelhoudersvergaderingen een stem uitgebracht namens onze klanten. En dat doen we niet alleen maar voor de vorm – in meer dan de helft van de gevallen hebben we ten minste tegen één agendapunt gestemd. Deze en andere cijfers, case studies en succesverhalen zijn opgenomen in het Active Ownership Report 2018, waarin we uitgebreid ingaan op al onze activiteiten van vorig jaar.