netherlandsnl
Robeco lanceert multifactor-highyieldfonds

Robeco lanceert multifactor-highyieldfonds

05-06-2018 | Visie

Vandaag heeft Robeco zijn nieuwste factorfonds gelanceerd. Dit fonds is een aanvulling op de bestaande highyieldfondsen en vergroot het bereik van de multifactorbenadering voor wereldwijde bedrijfsobligaties. Het fonds is dus nieuw, maar de strategie is dat zeker niet. Deze strategie gebruiken we namelijk al sinds 2005 voor het beheer van een subportefeuille van ons fundamentele highyieldfonds. Het nieuwe fonds is vergelijkbaar met de succesvolle Global Multi-Factor Credits-strategie van Robeco. Die is voornamelijk gericht op investmentgradeobligaties, maar heeft ook enkele posities in highyieldobligaties. Het is dan ook een logische stap om deze benadering ook in te zetten op de highyieldmarkt en open te stellen voor meer beleggers.

 • Patrick Houweling
  Patrick
  Houweling
  Co-Head of Quant Fixed Income
 • Mark Whirdy
  Mark
  Whirdy
  Portfolio Manager

In het kort

 • Systematische benadering voor evenwichtige exposure naar high yield 
 • Geïntegreerd liquiditeitsbeheer voor effectieve implementatie en lage transactiekosten 
 • Aantrekkelijke spreidingsvoordelen voor beleggers in traditionele highyield- of passieve strategieën

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield is een innovatief fonds met een systematische benadering en biedt een evenwichtige exposure naar de factoren low risk, quality, value, momentum en size op de wereldwijde highyieldmarkt. De basis van de strategie is een kwantitatief multifactormodel. Onze creditanalisten voeren voor de aankoop van een obligatie altijd nog een laatste controle uit om extra risico’s te identificeren die buiten het bereik van het model vallen. Liquiditeitsbeheer is een essentieel onderdeel van het beleggingsproces in een markt waar sommige obligaties maar eens per maand of nog minder vaak worden verhandeld. De performance ten opzichte van de markt wordt volledig bepaald door de issuerselectie, want de posities van de portefeuille in de creditmarkt, de durationposities en de valuta-exposure worden in lijn gehouden met die van de benchmark.

‘Systematische benadering voor het effectief benutten van factorpremies op de highyieldmarkt’

Solide track record in factorbeleggen op creditmarkten

Ons Quant Credit-team werkt al twee decennia aan het verfijnen van Robeco's benadering die een superieur risico-rendementsprofiel moet opleveren voor zijn factorstrategieën voor credits. Zo zijn de factordefinities voor het wetenschappelijke onderzoek verbeterd. Door onbeloonde risico’s te beperken en ook informatie op te nemen van buiten de obligatiemarkten moet het risico-rendementsprofiel van de factoren verder verbeteren. Uit intern onderzoek blijkt dat alle factoren een hoger rendement en een hoger risicogecorrigeerd rendement realiseren dan de markt. Bovendien hebben de factoren over het algemeen een lage onderlinge correlatie als het gaat om outperformance.  

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield gebruikt de Bloomberg Barclays Global High Yield Corporates ex Financials Index als beleggingsuniversum. Voor alle obligaties in de index wordt voor elke factor een score berekend. Deze scores worden vervolgens bij elkaar opgeteld en dat resulteert in een totale multifactorscore. Op deze manier kunnen we zien of de portefeuille een evenwichtige exposure naar alle factoren heeft. De totale score bepaalt of een obligatie aantrekkelijk is of niet. De uitzondering hierop is de factor size. Deze factor wordt later tijdens de opbouw van de portefeuille geïntegreerd door alle issuers een gelijke weging te geven.

Fundamentele controles

De aankoop- en verkoopbeslissingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de signalen van het multifactormodel, maar toch spelen de portefeuillemanagers en fundamentele creditanalisten ook een belangrijke rol. Zij identificeren namelijk aanvullende risico's die buiten het kwantitatieve model vallen en die moeilijker te kwantificeren zijn. Denk hierbij aan geopolitieke risico’s, het risico van rechtszaken, ESG-risico’s of gebeurtenissen die gevolgen kunnen hebben op bedrijfsniveau, zoals fusies en overnames, opsplitsingen, leveraged buyouts en activiteiten van activistische aandeelhouders. Als deze analyse iets negatiefs oplevert, kunnen de portefeuillemanagers ingaan tegen het model. Ze kunnen ervoor kiezen niet in een obligatie te beleggen of een bestaande positie te verkopen, ongeacht de score van het model. Bovendien zorgen ze ervoor dat het moederbedrijf een garantie afgeeft voor de obligaties van de issuer. Het is namelijk essentieel dat de juiste boekhoudkundige en financiële gegevens worden ingevoerd in het model.

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van credits
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van credits
Aanmelden

Liquiditeitsbeheer is cruciaal

Het kan gebeuren dat door het model geselecteerde obligaties niet beschikbaar zijn op de markt, simpelweg omdat ze niet vaak genoeg worden verhandeld. Daarom is een methode ontwikkeld om de liquiditeit van afzonderlijke obligaties in real time te bepalen. Het systeem verzamelt gegevens over de liquiditeit uit verschillende bronnen, waaronder handelssystemen en platformen die inzicht bieden in marktstromen voorafgaand aan een transactie. Aan de hand van al deze informatie kunnen we voor elke afzonderlijke obligatie een schatting maken van het verwachte handelsvolume. Hierdoor kunnen we transacties kiezen die een grotere kans hebben op een succesvolle uitvoering.  

Dankzij dit kwantitatieve raamwerk kunnen we een goed gespreide, gelijkgewogen portefeuille opbouwen met ten minste 150 unieke bedrijven. Daarbij selecteren we obligaties met een goede score van het multifactormodel die aansluiten bij de risico- en allocatiebeperkingen – iets wat niet mogelijk is als we alles puur handmatig selecteren.  

We hebben voor de Global Multi-Factor High Yield-strategie backtests uitgevoerd voor de periode 1994 tot 2017. Daarbij werd de beschikbaarheid van afzonderlijke obligaties gesimuleerd, zodat meer liquide obligaties een grotere kans hadden om opgenomen te worden in de portefeuille. Ook is er rekening gehouden met transactiekosten. De resultaten van deze backtests waren zeer bevredigend: de strategie realiseerde een hoger rendement dan de benchmark bij een vergelijkbare volatiliteit, wat dus een hogere Sharpe-ratio opleverde. De beoogde outperformance van het fonds is 150 bp per jaar over een volledige beleggingscyclus. De voorkeur van de strategie voor obligaties die zijn uitgegeven door veiligere, hoogwaardigere bedrijven met een lager risico betekent dat beleggers ervan uit kunnen gaan dat deze highyieldstrategie in een bearmarkt beter presteert dan in een bullmarkt.

Dankzij Robeco QI Global Multi-Factor High Yield is factorbeleggen nu ook mogelijk op de highyieldmarkten. Het fonds biedt klanten die beleggen in traditionele highyieldstrategieën de mogelijkheid om hun exposure te spreiden door op een andere manier alpha te genereren. Liquiditeitsproblemen behoren tot het verleden, omdat het liquiditeitsbeheer is geïntegreerd in het beleggingsproces. Dit maakt effectief handelen mogelijk tegen lage kosten. Het fonds is een aantrekkelijk alternatief voor passieve beleggers vanwege de aantrekkelijke vergoedingen en de transparante en rules-based benadering. Bovendien heeft het fonds een hogere Sharpe-ratio dan een passieve portefeuille die de markt volgt.