netherlandsnl
Dividendaandelen: stabiel en sterk

Dividendaandelen: stabiel en sterk

24-04-2018 | Visie

Veel beleggers richten zich alleen op dagelijkse koersbewegingen. Maar op de lange termijn vormt dividend een groot en veel stabieler deel van de aandelenpremie. Dat geldt ook voor de Conservative Equities-strategieën van Robeco, die naast risicoreductie ook hoge inkomsten en een aantrekkelijk rendement bieden.

 • Pim van Vliet, PhD
  Pim
  van Vliet, PhD
  Portfolio Manager and Co-Head of Robeco’s Quantitative Equities department
 • Jan Sytze Mosselaar
  Jan Sytze
  Mosselaar
  Portfolio Manager
 • Maarten Polfliet
  Maarten
  Polfliet
  Portfolio Manager

In het kort

 • Dividend vormt een groot deel van aandelenrendement
 • Het beperkt risico en verbetert het langetermijnrendement
 • Conservative Equities biedt zowel risicoreductie als hoge inkomsten

Beleggers richten zich voornamelijk op koersbewegingen en zien dividend vaak over het hoofd als een deel van aandelenrendement. Op de korte termijn zijn deze bewegingen inderdaad de belangrijkste aanjager van het rendement. De koersschommelingen op één dag zijn namelijk vaak groter dan het totaal aan ontvangen dividend in een heel jaar. Het grotere plaatje is alleen zichtbaar als je kijkt vanuit een echt langetermijnperspectief: dividend speelt ook een zeer belangrijke rol.

Zo was in de afgelopen 100 jaar ongeveer de helft van het rendement op aandelen afkomstig van dividend en de andere helft van koersbewegingen. Figuur 1 toont een verdeling van het rendement op Amerikaanse aandelen, waarbij de cijfers teruggaan tot het jaar 1900. In deze zeer lange periode hadden aandelen een totaalrendement van 9,5% per jaar, waarvan 4,5% te danken was aan dividenduitkeringen en 5,0% aan koersstijgingen.

Figuur 1 | Verdeling van het rendement op Amerikaanse aandelen sinds 1900

Bron: Shiller en Robeco.

Een nadere analyse wijst uit dat aandelen met een bovengemiddeld dividendrendement op de lange termijn doorgaans een hoger en stabieler rendement opleveren. De reden hiervoor is dat bedrijven die meer dividend uitkeren over het algemeen volwassener en behoudender zijn. Systematisch beleggen in aandelen met een hoog dividendrendement is dan ook een effectieve manier om de volatiliteit te beperken. Bovendien verbeter je hiermee tegelijkertijd het rendement.

Laag risico en hoog dividend

De Conservative Equities-benadering van Robeco bestaat uit een aantal actieve lagevolatiliteitstrategieën. Het eerste doel van deze benadering is het beperken van het risico door statistische laagrisicofactoren en zelfontwikkelde, meer toekomstgerichte factoren voor faillissementsrisico te combineren. Sinds de introductie van deze benadering in oktober 2006 ligt de volatiliteit maar liefst 27% lager dan die van de MSCI World Index (10,4% versus 14,3%).

Onze Conservative Equities-strategie streeft daarnaast ook naar een beter rendement. Dit doen we door op maat gemaakte factoren voor waardering/inkomsten en momentum/sentiment toe te voegen aan het aandelenselectiemodel. Hoog dividend is een interessante eigenschap, omdat dit doorgaans zowel een lager risico als een hoger rendement biedt. Daarom selecteert onze Conservative Equities-strategie bedrijven met een hoog en stabiel dividend. Verder houden we ook rekening met de terugkoop van aandelen, omdat sommige bedrijven daar de voorkeur aan geven boven dividenduitkering.

De kans is klein dat het dividend wordt verlaagd als een aandeel een sterk koersmomentum heeft, de winstherzieningen positief zijn en er sprake is van een sterk creditmomentum. Rekening houden met koersmomentum helpt ook value traps te vermijden en het risico te beperken.

Bewezen track record

Naast een risicoreductie van 27% wist de Conservative Equities-strategie tussen oktober 2006 en eind 2017 ook een stabiel en aantrekkelijk rendement te genereren. Het geannualiseerde rendement bedroeg 8,0% en was in lijn met de MSCI Momentum Index, terwijl de MSCI World Index in dezelfde periode een geannualiseerd rendement had van 5,6%.

In deze periode had de strategie een gemiddeld dividendrendement van 3,9%, bijna twee keer zo hoog als de 2,0% van de MSCI World Index. Het dividendrendement was in lijn met dat van de MSCI High Dividend Index (3,5%).

Conservative Equities biedt dus drie aantrekkelijke eigenschappen ten opzichte van traditionele naar marktkapitalisatie gewogen indices (zie figuur 2): een hoger dividend (in lijn met de MSCI High Dividend Yield Index), een lager risico (in lijn met de MSCI Minimum Volatility Index) en een hoger rendement (in lijn met de MSCI Momentum Index).

Figure 2 | Robeco versus MSCI Factor indices, 2006-2017

Bron: MSCI en Robeco 1
1Bron: Robeco Performance Measurement. Maandelijkse cijfers sinds de oprichting in oktober 2006, vóór aftrek van vergoedingen, op basis van de intrinsieke waarde van het Robeco Institutional Conservative Equity Fund. Het fonds en de referentie-indices worden niet afgedekt tegen valutarisico sinds 30 juni 2012. De indexrendementen zijn gebaseerd op nettorendement en dus is het dividendrendement van de MSCI High Dividend Yield Index relatief laag. Dit komt door het effect van de bronbelasting, dat ervoor zorgt dat er aanzienlijk minder dividend wordt herbelegd. In de praktijk worden er kosten zoals beheervergoedingen en andere kosten in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen. In het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren.