netherlandsnl
Smartbèta-indices: een efficiënte factorstrategie?

Smartbèta-indices: een efficiënte factorstrategie?

06-07-2016 | Research

Smartbèta-indices zijn een populaire manier om een factorstrategie te implementeren. Onderzoek toont echter aan, dat het misschien niet de beste manier is. De factorblootstelling van populaire smartbètastrategieën verschilt namelijk sterk en deze benadering profiteert niet volledig van factorpremies.

  • David Blitz
    David
    Blitz
    Chief Researcher

In het kort:

  • Smartbèta-indices zijn populair voor het verkrijgen van blootstelling aan factoren
  • Veel smartbèta-indices bieden echter minder factorexposure dan verwacht
  • Daarnaast slagen ze er niet in om de factorpremies volledig te benutten

Beleggers kijken tegenwoordig niet meer alleen naar de traditionele risicopremies van beleggingscategorieën, maar richten zich ook steeds meer op factorpremies. Bij factorbeleggen draait het om de premies op factoren die in de literatuur uitvoerig zijn beschreven zoals Value, Momentum en Low Volatility.

Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Aanmelden

Smartbèta-indices voor het implementeren van een factorstrategie

Een populaire manier om blootstelling aan deze factorpremies te verkrijgen is het reproduceren van de performance van smartbèta-indices. We hebben onderzocht hoe deze indices kunnen worden gebruikt voor het implementeren van een factorstrategie. Ons uitgangspunt is een strategische allocatie naar aandelenfactorportefeuilles die zijn gebaseerd op Value, Momentum en Low Volatility. Daarnaast kijken we naar twee nieuwe factoren uit het Fama-French 5-factormodel, namelijk Profitability en Investment.

De portefeuilles voor de factoren Value, Momentum, Profitability en Investment halen we uit de online databibliotheek van Kenneth French. Voor de factor Low Volatility hebben we de portefeuille zelf samengesteld op basis van vergelijkbare methodologie, omdat die niet beschikbaar is bij French.

De portefeuilles zijn samengesteld op basis van marktkapitalisatie, maar ook volgens een gelijke weging. Een eenvoudige, gelijkgewogen mix van de factorportefeuilles Value, Momentum en Low Volatility resulteert in een Sharpe-ratio van 0,49 ten opzichte van 0,32 voor de naar marktkapitalisatie gewogen portefeuille. De Sharpe-ratio kan nog worden verhoogd naar 0,58 door te kiezen voor gelijkgewogen in plaats van naar marktkapitalisatie gewogen portefeuilles. Het toevoegen van factorportefeuilles met blootstelling aan exposure naar Profitability en Investment helpt niet om de Sharpe-ratio verder te verbeteren. De informatieratio gaat echter wel omhoog – de performance ten opzichte van de markt verbetert.

Wat betreft de smartbèta-indices maken we voor Value gebruik van de Russell 1000 Value Index en de MSCI Value Weighted Index. De MSCI Momentum Index wordt gebruikt voor Momentum en voor Low Volatility baseren we ons op de S&P Low Volatility Index. Er lijken geen indices te zijn die specifiek zijn gericht op de nieuwe factoren Profitability en Investment. In plaats daarvan kijken we naar twee vrij populaire indices: de MSCI Quality Index en de MSCI High Dividend Index. Voor de marktportefeuille hanteren we de standaard MSCI <?> World Index.

Resultaat: smartbèta-indices lijken beperkte blootstelling aan factoren te bieden

Tabel 1 geeft weer hoeveel procent de naar marktkapitalisatie gewogen factorportefeuilles hebben bijgedragen aan het rendement van de smartbèta-indices. Voor elke index is gebruikgemaakt van zo veel mogelijk historische gegevens (tot en met december 2015). Het is geen verrassing dat de performance van de Russell 1000 Value Index vooral is toe te schrijven aan de factorportefeuille Value, maar de exposure naar deze portefeuille is slechts 36%. De resterende blootstelling wordt toegekend aan de marktportefeuille (23%), en de factoren Investment (21%) en Low Volatility (20%). Dit wijst erop, dat de Russell 1000 Value Index niet erg geschikt is voor beleggers die op zoek zijn naar een pure en omvangrijke blootstelling aan de factor Value. De MSCI Value Weighted Index, die gebruikmaakt van fundamentele posities, biedt meer zuivere exposure naar Value. Maar ook weer niet heel veel, want 60% van de exposure wordt toegekend aan de marktportefeuille.

Tabel 1. Resultaten met naar kapitalisatie gewogen factorportefeuilles

Source: MSCI, S&P, Russell, Kenneth French & Robeco

Tabel 1 laat ook zien, dat een aanzienlijk deel (73%) van de performance van de MSCI Momentum Index is toe te schrijven aan de factorportefeuille Momentum. Het resterende deel is voor rekening van de marktportefeuille. De S&P Low Volatility Index leunt zwaar op de factorportefeuille Low Volatility (71%). De blootstelling aan Value levert daarnaast ook nog een klein beetje op. Uit deze cijfers blijkt, dat de indices redelijk geschikt zijn voor het genereren van exposure naar de factoren Momentum en Low Volatility, maar ook dat ze niet de maximale blootstelling aan deze factoren bieden.

Geen geschikte index voor de factor Investment

De MSCI Quality Index blijkt voor een groot deel te leunen op de factor Profitability (76%). De index biedt echter geen allocatie naar Investment, de andere nieuwe Fama-French factor die je ook kunt zien als een dimensie van Quality. Voor beleggers die specifiek willen profiteren van exposure naar de factor Investment, is geen van de genoemde smartbèta-indices geschikt. Interessant genoeg biedt de MSCI High Dividend Index een enorme blootstelling (83%) aan de factorportefeuille Low Volatility.

De MSCI High Dividend Index realiseert een outperformance van ruim 1% per jaar ten opzichte van de replicerende portefeuille met factorstrategieën, maar die outperformance is niet statistisch significant. Er is dus onvoldoende bewijs voor de toegevoegde waarde van de factor Investment ten opzichte van de klassieke factoren Low Volatility en Value. Het rendement van de overige smartbèta-indices is ook in lijn met de replicerende factorportefeuilles. Uitzondering hierop is de S&P Low Volatility Index, met een grote (ruim 2% per jaar) en statistisch significante outperformance. Deze outperformance verdwijnt echter volledig als we de gelijkgewogen factorportefeuilles meewegen in de analyse, zoals blijkt uit tabel 2. Daarin vinden we een blootstelling van 84% aan de gelijkgewogen factorportefeuille Low Volatility plus 8% exposure naar de kapitalisatiegewogen Low Volatility factorportefeuille. Het verschil in rendement is nagenoeg nihil.

Tabel 2. Resultaten met waardegewogen en gelijkgewogen factorportefeuilles

Source: MSCI, S&P, Russell, Kenneth French & Robeco

Op basis van tabel 2 kunnen we concluderen, dat een groot deel van de performance van de andere smartbèta-indices niet te danken is aan de gelijkgewogen factorportefeuilles. Het grootste deel van de weging is immers nog steeds afkomstig van de naar marktkapitalisatie gewogen factorportefeuilles. Dat gelijkgewogen factorportefeuilles beter presteren dan de naar marktkapitalisatie gewogen portefeuilles, kan erop wijzen dat smartbèta-indices het potentieel van factorpremies niet volledig benutten.

Conclusie: smartbètastrategieën mogelijk niet optimaal

De belangrijkste bevinding van ons onderzoek is, dat factorbeleggen met populaire smartbèta-indices minder eenvoudig is dan gedacht. Doorgaans richten smartbèta-strategieën zich op één specifieke factor, maar het blijkt dat de blootstelling aan deze factor enorm kan verschillen. Veel van deze strategieën bieden geen maximale factorexposure en hebben nog steeds een aanzienlijke exposure naar een marktindex of een onverwachte blootstelling aan andere factoren.

Mogelijk profiteren smartbèta-indices niet optimaal van factorpremies omdat ze in de meeste gevallen een exposure hebben naar factorstrategieën die gewogen zijn op basis van marktkapitalisatie, terwijl bekend is dat gelijkgewogen factorstrategieën vaak beter presteren. Onze conclusie op basis van deze resultaten is dat smartbèta-indices bruikbaar zijn om te profiteren van generieke factorpremies. Maar het is wel essentieel goed inzicht te hebben in de eigenschappen van deze indices, zodat de gewenste blootstelling aan elke specifieke factor en het beoogde risico-rendementsprofiel ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Lees voor meer informatie over dit onderzoek het werkdocument ‘Factor investing with smart beta indices’
Lees meer