nederlandnl
Onderzoek werpt vruchten af voor Global Multi-Factor Credits

Onderzoek werpt vruchten af voor Global Multi-Factor Credits

18-07-2016 | Visie

“Het is altijd spannend om je onderzoek in de praktijk te brengen, maar het is ook zeer bevredigend als het goed uitpakt.” Zo viert Patrick Houweling de eerste verjaardag van het fonds Global Multi-Factor Credits, met als mooiste cadeau een outperformance.

 • Patrick Houweling
  Patrick
  Houweling
  Portefeuillemanager, Senior Quantitative Researcher

In het kort:

 • Outperformance voor Robeco Global Multi-Factor Credits in het eerste jaar
 • Overweging in defensieve sectoren en onderweging in banken
 • Verbeteringen voor ESG-integratie en de factor Value

Het fonds maakt gebruik van de factoren Low Risk, Value, Momentum en Size om winnende obligaties te vinden op de wereldwijde markt voor investmentgradeobligaties. Houweling heeft een achtergrond als kwantitatief onderzoeker en moet nu dus zorgen dat de theorie ook in de praktijk werkt, zodat zijn fonds succesvol is op een markt die gevoelig is voor volatiliteit.

Het was een bewogen jaar, want sinds de lancering van het fonds één jaar geleden is er ontzettend veel gebeurd. Zo zijn er negatieve rentes ingevoerd in de eurozone, verhoogde de Federal Reserve de rente in de VS en stortte de olieprijs in. En als klap op de vuurpijl kozen de Britten vorige maand geheel onverwacht voor een Brexit. Ondanks alles sloot het fonds zijn eerste jaar af met een outperformance van 63 basispunten. Het rendement bedroeg 6,73%, tegenover 6,10% voor de benchmark.

Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Aanmelden

Zeer volatiel jaar

“Het was een zeer volatiel jaar, maar we hebben goed stand gehouden en het jaar afgesloten met een outperformance van 63 basispunten. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee”, zegt Houweling.

“De outperformance is nog hoger geweest, maar die is iets teruggevallen. In sommige maanden hebben we het bijzonder goed gedaan, vooral in december, januari en februari toen banken en bedrijven uit de energiesector massaal werden verkocht. Wij waren onderwogen in beide sectoren, dus daar hebben we flink van geprofiteerd.”

‘Brexit-posities hielden elkaar uiteindelijk in evenwicht’

“Voor de Brexit hadden we enkele goede posities, maar ook wel wat zwakke. Uiteindelijk hielden deze elkaar in evenwicht. De Brexit had dus nauwelijks effect op de performance, ondanks alles wat er gebeurde. We waren onderwogen in Britse banken en overwogen in obligaties die luiden in ponden. Aangezien het fonds is afgedekt, heeft het geen valuta-exposure.”

“De portefeuille is het hele jaar behoorlijk stabiel geweest, met een lagere volatiliteit dan de markt. Dat komt doordat we over het algemeen een overweging hadden in de defensievere sectoren, zoals niet-cyclische consumentengoederen en technologie. En dat pakte goed uit, gezien alle schokken op macrogebied afgelopen jaar.”

“Het aankoopprogramma voor bedrijfsobligaties van de Europese Centrale Bank (ECB) had ook een verstorende werking op de handelsomgeving. Maar daar waren we goed voor gepositioneerd dankzij onze systematische benadering voor het identificeren van liquiditeit.”

Assetallocatie in het fonds op 30 juni 2016. Bron: Robeco

Verschillend gedrag factoren

De belangrijkste reden voor de lancering van het fonds was volgens Houweling de vraag van klanten naar deze manier van factorbeleggen, die al zeer succesvol was op de aandelenmarkten. Het fonds richt zich op de factoren Low Risk, Value, Momentum en Size om de winnende bedrijfsobligaties te vinden, maar die werken niet altijd tegelijk. Soms werkt de ene factor beter dan de andere factoren, afhankelijk van de marktomstandigheden. Daarom is een multifactorbenadering ook zo belangrijk, zegt hij.

“In de eerste zeven maanden van het fonds deed de factor Low Risk het bijzonder goed. Maar de laatste paar maanden kwam daar verandering in, omdat er toen sprake was van een bullmarkt”, zegt Houweling. “En de factor Value was negatief in de eerste helft, maar positief in de tweede helft. Over het hele jaar gezien was Momentum de beste factor, terwijl Low Risk en Value elkaar aanvulden – de eerste deed het goed in de eerste helft, de andere in de tweede helft.”

Beter gebruik van ESG

Houweling heeft het fonds op twee manieren verbeterd. Zo worden ESG-factoren (milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur) nu op een betere manier benut. Daarnaast kan de factor Value nu beter inspelen op de marktomstandigheden.

“We hebben altijd al gebruik gemaakt van de ESG-analyses van onze credit analisten om risico's te identificeren die buiten het bereik van het kwantitatieve model vallen. Maar sinds 1 juli hebben we een nieuwe restrictie in de portefeuilleconstructie: de ESG-score van de portefeuille moet nu minstens zo goed zijn als de ESG-score van de benchmark”, zegt hij.

“Als we moeten kiezen tussen twee obligaties die dezelfde score krijgen van ons multifactormodel, gaan we voor de obligatie met de beste ESG-score. De portefeuille scoorde al goed op ESG-gebied, dus we hoeven niet veel te veranderen. Het model heeft namelijk al een voorkeur voor duurzamere bedrijven.”

Beter inspelen op de markt

Een andere innovatie is het inspelen op alle ontwikkelingen in een constant veranderende markt. En afgelopen jaar waren er nogal wat ontwikkelingen op macrogebied. “We doen constant onderzoek en proberen de factoren steeds te verbeteren”, zegt Houweling. “Onze factor Value weegt de creditspread van een obligatie af tegen het risico. Op die manier zoeken we naar obligaties die onjuist zijn geprijsd ten opzichte van obligaties met een vergelijkbaar risicoprofiel. We hebben een nieuwe risicomaatstaf toegevoegd die beter inspeelt op veranderende marktomstandigheden.”

‘We doen constant onderzoek en proberen de factoren steeds te verbeteren’

“We maakten al gebruik van criteria zoals rating, leverage en winstgevendheid. Maar het probleem van deze criteria is dat bijvoorbeeld ratings traag zijn en dat boekhoudkundige gegevens slechts één keer per kwartaal worden gepubliceerd. Daarom wilden we een variabele die gevoeliger is voor veranderingen op de markt.”

Het fonds is populair onder pensioenfondsen en andere institutionele beleggers en heeft nu EUR 240 miljoen aan beheerd vermogen. Het team bestaat uit zes mensen: Houweling en zijn co-portefeuillemanager Mark Whirdy, plus twee onderzoekers en twee specialisten op het gebied van databases en tools. Een van de onderzoekers is Jeroen van Zundert en hij heeft in 2014 samen met Houweling een wetenschappelijke researchpaper geschreven met de titel ‘Factor investing in the corporate bond market’ with Houweling in 2014.

Bovenstaande resultaten gelden voor de fondsklasse EUR IH van het fonds Robeco Global Multi-Factor Credits (opgericht in juni 2016). De resultaten van andere fondsklassen kunnen hiervan afwijken. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Alle cijfers tot 30 juni 2016.