nederlandnl
Hoe duurzaam zijn vermogensbeheerders werkelijk?

Hoe duurzaam zijn vermogensbeheerders werkelijk?

29-06-2016 | Visie

Veel vermogensbeheerders zeggen dat ze ESG-factoren integreren in hun proces. Maar is dat ook echt zo? Dat is lastig te zeggen, omdat de marketing vaak sterker is dan de uitvoering. Zo vertellen scores en ratings maar een deel van het verhaal en maakt de verwarring over concepten het allemaal nog lastiger. Hieronder staan vier vragen die kunnen helpen bij het ontdekken van de waarheid.

 • Willem Schramade
  Willem
  Schramade
  Sustainability & Valuation specialist

In het kort:

 • Veel vermogensbeheerders zeggen dat ze duurzaam bezig zijn
 • Soms is dit meer marketing dan realiteit
 • Vier vragen om uit te vinden hoe serieus een vermogensbeheerder bezig is met ESG

1. Waarom integreert de vermogensbeheerder ESG-factoren?

Vanuit welke overtuiging integreert een fonds factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG)? Als je geen direct antwoord krijgt op deze vraag, probeer dan te achterhalen of het gaat om het verbeteren van besluitvorming, betere risicobeoordelingen, een beter inzicht in het vermogen, het nemen van verantwoordelijkheid of gewoonweg het tevredenstellen van klanten. Een slecht antwoord is natuurlijk veelzeggend, maar pas ook op voor sterke antwoorden. Het is namelijk heel eenvoudig om een goed verhaal te verzinnen over indrukwekkende ambities. Het is lastiger om die daadwerkelijk waar te maken. Graaf dus dieper. Wat doen ze nu eigenlijk echt? En hoe doen ze dat?

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Aanmelden

2. Wat is de benadering van de vermogensbeheerder?

De meeste vermogensbeheerders hebben hun antwoord al klaar liggen. Maar nogmaals, het is belangrijk om diepverder te graven. Enkele typische vervolgvragen op fondsniveau zijn:

 • In welke fases van het beleggingsproces is ESG-integratie volgens jullie het belangrijkst?
 • Welke rol speelt materialiteit in jullie beoordeling van ESG-kwesties?
 • Draait ESG in jullie ogen alleen om risico of ook om opwaarts potentieel? Als het laatste het geval is, kunnen jullie dan voorbeelden geven waarbij ESG invloed heeft op het opwaarts potentieel?


Op groepsniveau kun je de volgende vragen stellen:

 • Hoe verschilt jullie benadering voor ESG-integratie binnen en tussen beleggingscategorieën? Wat is de rode draad? Hoe is de benadering aangepast aan de beleggingsbehoeften?
 • Hoe vullen fundamentele en kwantitatief gedreven benaderingen voor ESG-integratie elkaar aan?

3. Welke invloed hebben Wat is het effect van ESG-factoren op de besluitvorming en portefeuilles?

Deze vraag wordt meestal beantwoord door te verwijzen naar de gemiddelde duurzaamheidsscores en sectorexposure van de portefeuille. Maar dat is te makkelijk. Ten eerste geven deze scores geen volledig beeld en ten tweede betekent dit niet dat de besluitvorming in alle fases van het beleggingsproces is beïnvloed. Daarom moet je vragen stellen als:

 • Kunnen jullie een logboek laten zien?
 • Welke invloed heeft de ESG-analyse op het oordeel van de analist over de aantrekkelijkheid van een sector, op aannames over wat betreft waarderingen en op aanbevelingen? Welke waardebepalende factoren passen jullie aan, en hoe?
 • Gaan jullie de dialoog aan met bedrijven waarin jullie beleggen? Zo ja, hoe dan en met hoeveel? Wat zijn jullie criteria? Begint de dialoog voordat jullie in een bedrijf beleggen of daarna?

4.Wat is de ervaring met ESG-integratie?

Onderscheid maken tussen de echt goede spelers en de spelers die zich verschuilen achter hun marketing, doe maak je het best met vragen die dieper ingaan op de ervaring van de vermogensbeheerder. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Hoe lang duurde het voordat de ESG-factoren daadwerkelijk waren geïntegreerd? Wat waren de belangrijkste drijfveren en obstakels? Wat waren de belangrijkste mijlpalen en gebeurtenissen met een positieve invloed op de integratie? Wat trok sceptici over de streep? Welke rol speelde het hoogste topmanagement bij het stimuleren van de ESG-integratie?
 • Welke thema's en belangrijke ESG-kwesties komen het meest voor in jullie beleggingscases? Kunnen jullie voorbeelden geven van ESG-risico's of -kansen die zich veel sneller voordepresenteerden dan verwacht?
 • Wat vinden jullie analisten van de kwaliteit van de ESG-analyse en de informatie die wordt aangeleverd door brokers, kredietbeoordelaars en bedrijven?


En geloof ze vooral niet als ze zeggen dat ze helemaal geen problemen hadden.