nederlandnl
Het duurzaamheidstraject van Simon Property

Het duurzaamheidstraject van Simon Property

28-06-2016 | Visie

Simon Property Group (‘Simon’) is een Amerikaanse vastgoedonderneming die winkelcentra ontwikkelt en exploiteert. De onderneming heeft haar resultaten op het gebied van duurzaamheid sterk verbeterd sinds we in 2013 de dialoog zijn aangegaan.

 • Matthias Narr
  Matthias
  Narr
  Engagement Specialist

In het kort:

 • Uitstekende voortgang tijdens engagement van drie jaar
 • Duurzaamheid is geïntegreerd in de bedrijfsstrategie
 • Energiedoelstellingen voor lange termijn vergroten controleerbaarheid door beleggers

Een goede strategie om klimaatverandering tegen te gaan is niet alleen goed voor het milieu, maar levert vastgoedondernemingen ook economische voordelen op. Zo kunnen ze met maatregelen voor efficiënter energieverbruik hun directe energiekosten verlagen. Daarnaast kunnen ze meer huur vragen voor milieuvriendelijke gebouwen, omdat de energiekosten voor huurders lager zijn. Milieuvriendelijke gebouwen zijn bovendien makkelijker op de markt te brengen, omdat hun bezettingsgraad gemiddeld hoger is. Tot slot beperkt een strategie tegen klimaatverandering het risico van een mogelijke invoering van strengere milieuwetgeving.

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Aanmelden

CO2-beheer in retailvastgoed

Als beleggers zijn we op zoek naar ondernemingen die klimaatverandering en duurzaamheid integreren in hun bedrijfsmodellen om op lange termijn waarde te creëren. Onze dialoog met Simon was onderdeel van ons engagementthema ‘CO2-beheer in de sector retailvastgoed’. Onze engagementdoelstellingen voor Simon waren:

 • Klimaatveranderingsmanagement en regelgeving
  Een strategie om klimaatverandering tegen te gaan, een proactieve benadering van milieuwetgeving en integratie van duurzaamheid in de gehele bedrijfsstrategie. .
 • Legitimiteit bedrijfsvoering
  Transparant zijn door deel te nemen aan rapportage-initiatieven, zoals de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) en het Carbon Disclosure Project (CDP), en rapporteren over duurzaamheid.
 • Milieubeheersysteem
  Implementatie van een milieubeheersysteem dat is gericht op het beheer van milieuprestaties, bij voorkeur extern gecertificeerd op basis van internationale normen zoals ISO14000.
 • Dialoog met huurders
  Actieve dialoog met huurders om gezamenlijke duurzaamheidsprogramma's in te voeren.
 • Energieverbruik en CO2-uitstoot
  Reduceren van het energieverbruik en de CO2-uitstoot.

Robeco gebruikt gegevens van onderzoeksinstituut GRESB. Dit beleggersinitiatief stelt een benchmark samen om jaarlijks te analyseren hoe vastgoedondernemingen van over de hele wereld presteren op het gebied van duurzaamheid. Op basis van dit onderzoek zijn we in het najaar van 2013 de dialoog aangegaan met Simon. We hebben meerdere conference calls gehad met senior vertegenwoordigers van de afdelingen Sustainability en Investor Relations. Deze calls werden gevolgd door e-mailcorrespondentie waarbij Simon ons ondersteunende documentatie verschafte. We hebben in 2013, 2014 en 2015 de conclusies van GRESB over Simon beoordeeld en deze uitgebreid besproken met de onderneming. Daarbij hebben we Simon aangespoord zich elk jaar te verbeteren. Daarnaast hebben we ook feedback gegeven op twee duurzaamheidsrapporten van de onderneming en concrete verbeterpunten aangegeven.

Indrukwekkende voortgang: van naleving tot business driver

In de loop van de engagement is de algemene GRESB-score van Simon flink gestegen. Dit laat zien dat de algemene duurzaamheidsbenadering sterk is verbeterd – de benadering was eerst gericht op naleving, maar is nu een business driver geworden. De onderneming heeft vooral veel voortgang geboekt in de volgende vier gebieden:

Klimaatveranderingsmanagement en regelgeving

De onderneming heeft haar duurzaamheidsdoelstellingen gekoppeld aan de algemene bedrijfsstrategie. Op basis van een uitgebreide materialiteitsbeoordeling bevat het duurzaamheidsrapport over 2015 een groot aantal doelstellingen. Een voorbeeld hiervan is dat de energie-efficiëntie in de gehele portefeuille in 2020 met 5-10% moet zijn verbeterd (basisjaar 2013). Daarnaast heeft Simon zijn eerste Director of Sustainability aangesteld, die rechtstreeks rapporteert aan het senior management. Dit laat zien dat duurzaamheid en klimaatverandering zijn geïntegreerd in de algemene bedrijfsstrategie.

Legitimiteit bedrijfsvoering

Simon publiceerde eind 2014 zijn eerste openbaar beschikbare duurzaamheidsrapport, gevolgd door een tweede rapport eind 2015. Het rapport van 2015 is gebaseerd op de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) en voldoet aan de GRI G4-eisen voor rapportage. Door het regelmatig publiceren van een duurzaamheidsrapport en het naleven van de GRI-richtlijnen zet Simon een grote stap voorwaarts. We zien dit, samen met de verbeterde openheid op de website, als een grote verbetering van de transparantie van de onderneming als het gaat om duurzaamheid en klimaatverandering.

Dialoog met huurders

Simon heeft in korte tijd aanzienlijke voortgang geboekt wat betreft de interactie met huurders over duurzaamheid, met als officiële duurzaamheidsdoelstelling ‘De dialoog aangaan met de tien grootste huurders over duurzaamheidskwesties die relevant zijn voor ons winkelpubliek om het algemene duurzaamheidsresultaat van onroerende goederen te verbeteren voor 2018’. Tijdens onze gesprekken hebben we het belang van dit onderwerp steeds benadrukt. We zijn dan ook blij dat de onderneming de dialoog met huurders aangaat en dat dit is geïmplementeerd in de standaard bedrijfsbenadering.

Reductie energieverbruik en CO2-uitstoot

In het najaar van 2015 heeft Simon de eerste langetermijndoelstellingen voor de reductie van energieverbruik opgesteld, wat de controleerbaarheid door beleggers vergroot. De afgelopen drie jaar heeft Simon het energieverbruik en de CO2-uitstoot aanzienlijk verlaagd, zowel absoluut als ten opzichte van de peer group. De reductie van 32% in het verbruik van elektriciteit sinds 2003 laat in onze ogen ook zien dat de onderneming veel werk heeft verricht op dit gebied.

Dankzij de aanzienlijke voortgang van Simon op bijna elk relevant onderwerp hebben we de engagement met Simon Property Group succesvol afgesloten. We zullen andere ondernemingen waarmee we in dialoog zijn, stimuleren het voorbeeld van Simon te volgen.