nederlandnl
Azië kan de uitdagingen van 2016 wel aan

Azië kan de uitdagingen van 2016 wel aan

08-01-2016 | Visie

De stabilisatie van de Chinese economie, een verbetering van de aandacht voor corporate governance in Japan, maar ook in Korea en China en rust op de valutamarkt, waar Aziatische valuta niet verder zullen verzwakken. Dat zijn, kort samengevat, de drie belangrijkste thema’s die Arnout van Rijn, fondsbeheerder van Robeco Asia-Pacific Equities ziet voor 2016.

 • Arnout van Rijn
  Arnout
  van Rijn
  Chief Investment Officer Asia-Pacific

In het kort

 • In het kort
 • Marges belangrijker dan groei in China
 • Geen nieuwe valutacrisis in Azië

Het enige land in de regio waar Van Rijn nog wel een verzwakking van de munt ziet, is Australië. “Die munt is nog niet ondergewaardeerd, wat je wel zou verwachten, gezien de omstandigheden.” En de Chinese yuan dan, die in plotseling 3% daalde? Een kleine verdere depreciatie acht Van Rijn mogelijk. “Wat we in 2015 hebben gezien was een soort proef. Om opgenomen te worden in de SDR’s van het Internationaal monetair Fonds moet er sprake zijn van een flexibele wisselkoers. Maar China is wel geschrokken van de reacties op de plotse depreciatie. Duidelijk is dat ze af willen van de koppeling aan de dollar en toe willen naar een model als dat van de Singapore dollar, vandaar dat er nu een koppeling van de munt aan een handelsgewogen mandje valuta is aangekondigd.”

Van Rijn beschrijft hoe inwoners van Hong Kong tot voor kort hun vermogen geld zo snel mogelijk omzetten in renminbi omdat die munt rock solid was. “Nu zie je eerder het omgekeerde. Er is op dit moment minder druk op de yuan, er is begrip voor een beperkte depreciatie, maar China loopt over een dun lijntje. Een grotere depreciatie kan leiden tot paniek in de markt en tot een kapitaalvlucht.” Dat is echter niet het basisscenario. “Ik voorzie voor deze regio weinig neerwaarts risico. Maar er is ook weinig opwaarts potentieel. Dat laatste geldt trouwens ook voor de VS en Europa.”

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Ruimte voor nuance

Van Rijn is opvallend genuanceerd over de vooruitzichten in China – toch een land dat, al was het maar uit onwetendheid, vaak extreme analyses oproept bij zowel economen als beleggers. De industriële zijde van de economie betitelt hij als “zwak” en er is weinig herstel in zicht, afgezien van de rugwind van een aantal infrastructuurprojecten. De dienstenkant van de economie loopt echter goed, de werkloosheid is laag, de lonen groeien met 8% en de inflatie is een keurige 1,6%. Ondertussen neemt het toerisme verder toe. De voors en tegens houden elkaar keurig in balans.

“Er heerst een ondefinieerbare angst voor schuldenproblematiek bij de overheid en bedrijven, en voor shadow banking. En ja, er is sprake van overcapaciteit in de industriële economie (staal, cement, elektriciteitsvoorziening). De vraag valt tegen en het aanbod neemt niet af. De vraag is of China bereid is te saneren in die sectoren.”

Op dat punt zijn lichtpuntjes te ontwaren. Zo constateert Van Rijn dat hervormingen worden doorgevoerd die leiden tot meer liberalisering en dat, in tegenstelling tot het verleden, er nu ook mondjesmaat bedrijven failliet mogen gaan. Bedrijven krijgen bovendien makkelijker toegang tot de obligatiemarkt, waardoor ze minder afhankelijk worden van banken en makkelijker schulden kunnen herfinancieren.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Niet blindstaren op groeicijfer

Ondertussen ligt de verwachte groei in China weer iets lager, rond de 6%. Is die gestage groeiafname een gevaar? Volgens Van Rijn moeten beleggers zich niet blindstaren op dat cijfer. Het gaat er volgens hem uiteindelijk om hoe bedrijven presteren en of zij hun winstmarges op peil weten te houden. Het gaat economisch dan wat minder voor de wind, de marges en winstgroei van bedrijven blijft stabiel. “Ondanks de zwakke economie krimpen de winsten niet. Zodra de groei stabiliseert verwacht ik weer 8-10% winstgroei en in dat licht zijn de waarderingen erg laag. En zolang de winstgroei 3% is, lopen de waarderingen niet op. Bij een winstgroei van -20% is dat natuurlijk een ander verhaal.”

Van dit front is een nieuwe correctie op de aandelenmarkt dus niet te verwachten. Temeer omdat de industrieën die wel met stevige tegenwind kampen, een veel minder zware weging in de aandelenindices hebben dan vroeger. Staal is nog maar goed voor 3% van het indexgewicht terwijl internetaandelen meer dan 20% van de index uitmaken. En juist in e-commerce en fintech lopen Chinese bedrijven voorop, ook wereldwijd. Meer dan 30% van de kledingverkopen gaat al via internet.

Van Rijn is met zijn fonds overwogen in China. “Er wordt een monetair verruimend beleid gevoerd, er wordt hervormd en er is ruimte voor verdere kredietverlening door banken. De marge-aankopen (aandelenbeleggingen met geleend geld door particuliere beleggers) zijn weer terug zijn op een normaal niveau na de scherpe koersdalingen in de zomer van 2015.” Maar de crux ligt ‘m volgens Van Rijn nog steeds in het vinden van de juiste aandelen. “We hebben wat winst genomen in A-shares (Chinese aandelen met een lokale notering). In Hong Kong zitten we in aandelen in de sectoren retail, vastgoed en industrie.” De Chinese blue chips zijn volgens Van Rijn redelijk gewaardeerd. Binnen small- en microcaps en dan vooral binnen de technologie- en internetaandelen zitten wel veel aandelen met een hoge waardering.

Geen nieuwe valutacrisis

Angst voor gevolgen van een renteverhoging voor Azië en Aziatische valuta, zoals we die eind jaren ’90 zagen, kent Van Rijn niet. “In China hebben we in het derde kwartaal een stevige correctie gezien. De zwakke handen zijn daar nu wel uit de markt. Voor Korea en Taiwan verwacht ik ook geen nadelige gevolgen van een hogere Fed-rente. Hooguit voor India.” Sterker nog, als valuebelegger ziet Van Rijn de voordelen van een hogere rente. “Bij een lage rente doen groeiaandelen het goed. Groeiaandelen zijn als het ware ’long duration assets’ (de kasstromen liggen in de verre toekomst) en daardoor gevoeliger voor een rentestijging dan ‘short duration’ waarde-aandelen. Bij een hogere rente kunnen value-aandelen het relatief gezien beter gaan doen dan groeiaandelen.”

Japan zal niet hard geraakt worden door een rentestijging in de VS, denkt Van Rijn. Banken en verzekeraars zullen profiteren. Het monetair beleid is er op gericht de inflatie en de rente te laten stijgen. Wat er in de VS gebeurt, zal niet veel invloed hebben. Van Rijn ziet vooral kansen in landen waar de lokale beleggers een rol van betekenis spelen: Japan, China en India. Een nieuwe valutacrisis door een oplopende rente in de VS en daardoor een sterkere dollar en hogere in dollar-genoteerde schulden van opkomende markten in Azië voorziet hij ook niet.

“De munten van Maleisië, Thailand en nu ook Indonesië zijn al spotgoedkoop. Die zijn zomaar tot 40% ondergewaardeerd.” Kortom, veel meer neerwaarts potentieel is daar niet meer aanwezig. Het valuta-effect heeft in 2015 zijn wissel getrokken op deze beurzen, gedreven door de exodus van kapitaal. “Als die geldstromen terugkeren, kunnen we een herstel zien. Als we alleen een stabilisering van de situatie zien, is er hooguit een kort herstel en daarna een vlak indexverloop te verwachten.”

Gerelateerd aan dit artikel: