nederlandnl
Afnemende rendementen

Afnemende rendementen

17-11-2015 | Jaarlijkse vooruitblik

Het jaar is nog niet voorbij, maar het is al wel duidelijk dat de wereldeconomie minder hard groeit dan in 2014.

 • Lukas Daalder
  Lukas
  Daalder
  CIO Investment Solutions
 • Léon Cornelissen
  Léon
  Cornelissen
  Chief Economist
 • Peter van der Welle
  Peter
  van der Welle
  Strateeg

1. Inleiding

Het jaar van toenemende volatiliteit: dat was de belangrijkste boodschap van onze Outlook 2015. We voorspelden volatiliteit en die kregen we ook. Waarschijnlijk blijft die volatiliteit ook nog wel even. Net als in 2014 stelde de economie ook in 2015 teleur, met opnieuw gematigde groei. Het jaar is nog niet voorbij, maar het is al wel duidelijk dat de wereldeconomie minder hard groeit dan in 2014. Dat komt niet alleen door de zwakkere groei in China, maar ook doordat de Amerikaanse economie de veel lagere olieprijs en de sterke dollar moet verwerken. Voor 2016 verwachten we dat de wereldeconomie aantrekt, maar niet heel veel.

Een van de risico's voor het komende jaar (en zelfs de komende jaren) is het afnemende rendement van kwantitatieve verruiming. Het opkopen van nog meer obligaties heeft namelijk steeds minder effect op de financiële markten en de economie. De financiële markten in het algemeen krijgen ook te maken met afnemende rendementen. Zeven jaar na de financiële crisis bevinden we ons nu in de volwassen fase van een bullmarkt. De waarderingen zijn toegenomen, wat het vooruitzicht op bovengemiddelde rendementen verlaagt. Dat geldt vooral voor risicovolle beleggingen. Maar ook staatsobligaties zijn duur in het scenario van beperkte maar toenemende groei, dat we verwachten voor 2016. Dat wil niet zeggen dat we negatieve rendementen verwachten in 2016. In het algemeen zijn we positief over risicovolle beleggingen zoals aandelen en high yield, maar veel minder over staatsobligaties.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

2. Macro-economische vooruitzichten

Voor 2016 verwachten we dat de wereldeconomie aantrekt, maar niet heel veel. We verwachten geen algemene crisis in opkomende markten en ook geen recessie in China, maar duidelijk is wel dat de risico's de laatste tijd zijn toegenomen. De stabilisatie van de olieprijs binnen een ruime bandbreedte verlaagt de deflatiedruk aanmerkelijk, waardoor de wereldwijde inflatie ongeveer 1 procentpunt stijgt vanaf het huidige niveau.

VS – De huidige vertraging van de Amerikaanse economie en de toenemende zorgen over China en andere opkomende markten zijn voor ons reden om een voorzichtige aanpak van de Federal Reserve te verwachten. Het blijft afwachten of we in 2016 een aanzienlijke versnelling gaan zien van de Amerikaanse groei. We voorspellen een bbp-groei van 2,5% (in lijn met 2015) en slechts twee bescheiden renteverhogingen in de loop van het jaar.

China – De Chinese economie worstelt om dit jaar de groeidoelstelling van 7,0% te halen. De Chinese regering tolereert geen al te grote verzwakking van de groei, vanwege de behoefte aan maatschappelijke stabiliteit. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat de Chinese regering de groeidoelstelling voor 2016 aanzienlijk gaat verlagen. Vermoedelijk kiezen ze voor een doelstelling van 6,5%, in lijn met het nieuwe vijfjarenplan. Een gemakkelijke manier om de groei te stimuleren is een concurrerende devaluatie van de munt. Maar zo'n maatregel is de komende maanden zeer onwaarschijnlijk.

Europa – Het lijkt erop dat nu ook de Duitse economie in de problemen komt, omdat bijvoorbeeld de industriële orders in de eurozone sterk zijn gedaald. De groei over 2015 komt daardoor uit op ongeveer 1,5%. De periode van deflatie aan het eind van 2014 en het begin van 2015 was aanvankelijk van korte duur (vier maanden), maar inmiddels is de algemene inflatie weer licht negatief. Daarom verwachten we dat de ECB het huidige kwantitatieve verruimingsprogramma gaat uitbreiden, met misschien zelfs een verdere verlaging van de huidige depositorente van -0,2%.

Japan – De Japanse regering heeft nu Abenomics 2.0 geïntroduceerd met drie nieuwe pijlen. Dit nieuwe programma is echter niet heel geloofwaardig. Zo is de eerste pijl gericht op een nominale bbp-groei van maar liefst 22%, maar een tijdschema ontbreekt. Ook zijn er geen details gegeven over hoe deze doelstelling moet worden gehaald. De andere twee pijlen bestaan uit structurele hervormingen, die ook deel uitmaakten van de derde pijl van Abenomics 1.0 en nauwelijks zijn doorgevoerd.

3. Vooruitzichten financiële markten

Ons thema van afgelopen jaar geldt ook weer voor 2016. De volatiliteit van individuele beleggingscategorieën is inmiddels niet langer benedengemiddeld laag, maar de economische en monetaire verschillen blijven zorgen voor volatiliteit op de financiële markten.

Het is duidelijk dat de huidige waarderingen van aandelen geen sterke rendementen (boven het historische gemiddelde) meer ondersteunen. We moeten hierbij wel wat nuances plaatsen. Ten eerste zijn waarderingen een goede voorspeller voor aandelenrendementen op middellange en lange termijn, maar ze zijn veel minder effectief voor een horizon van één jaar. Ten tweede zijn aandelen door de verkoopgolf van augustus nu minder duur. De huidige waarderingen zijn weliswaar niet langer ondersteunend, maar ze wijzen ook niet op een dreigende crash van de aandelenmarkt. Ten derde, hoe groot is de kans dat zo'n crash wel plaatsvindt? Een wereldwijde recessie is niet ons basisscenario. Geopolitieke risico's spelen een belangrijke rol, maar dat is niet nieuw. Een positieve visie op de waardering van aandelen wordt ook gerechtvaardigd als je naar de verschillende beleggingscategorieën kijkt. De ex-ante risicopremie voor aandelen ligt nog steeds boven de historische gemiddelde compensatie voor het nemen van aandelenrisico. In de huidige omgeving is dit eerder een teken dat obligaties zeer duur zijn dan dat aandelen goedkoop zijn.

Op basis van 12-maandswinstverwachtingen handelen aandelen uit opkomende markten tegen een korting van 31% ten opzichte van aandelen uit ontwikkelde markten. Op het eerste gezicht lijken de waarderingen dus aantrekkelijk. Maar historisch gezien zou de korting meer dan 40% moeten zijn als we een outperformance verwachten over een horizon van één jaar. We zijn er dus nog niet, maar het vooruitzicht op een renteverhoging door de Fed en een opleving van de zeer lage winsten brengen ons komend jaar mogelijk naar de sweet spot. Dat levert mooie koopkansen op voor aandelen uit opkomende markten die een grote kans maken om over een horizon van één jaar een outperformance te realiseren.

De staatsobligatiemarkt was in 2015 een grotere uitdaging voor beleggers. Ten eerste kwam de Europese correctie in april voor veel beleggers als een verrassing. Het leek een logische stap om in te stappen na de start van het kwantitatieve verruimingsprogramma, waarbij de ECB elke maand voor EUR 60 miljard aan obligaties opkoopt. Ten tweede kon de staatsobligatiemarkt later in het jaar zijn status als veilige haven niet waarmaken. De markt was namelijk niet in staat bescherming te bieden tegen de losbarstende volatiliteit in risicovolle beleggingen in augustus. Voor ons is dit een teken dat beleggers zich steeds meer bewust zijn dat de staatsobligatiemarkt zeer duur is en niet langer de aangewezen plek om dekking te zoeken als het herstel zwakke plekken laat zien. Dit bewustzijn wordt nog verhoogd door de verwachting dat de Fed op een zeker moment de rente gaat verhogen, wat zorgt voor opwaartse druk op wereldwijde rentes.

Laat uw gegevens hier achter om het document te downloaden.

Dit document is niet beschikbaar voor gebruikers uit landen waar het aanbieden van buitenlandse financiële diensten niet is toegestaan, zoals in de USA.