nederlandnl
Aandelenselectie belangrijker dan ooit

Aandelenselectie belangrijker dan ooit

17-11-2015 | Jaarlijkse vooruitblik

De makkelijke koersstijgingen zijn in 2016 voorbij. Daarom is het vizier nog scherper dan anders gericht op kwaliteitsondernemingen met een hoge kasstroom en hoog rendement op geïnvesteerd vermogen. Europa en Japan zijn de favoriet in ontwikkelde markten.

 • Mark Glazener
  Mark
  Glazener
  Fund Manager Robeco NV

In het kort:

 • Stapsgewijze renteverhoging in Verenigde Staten in eerste helft van het jaar
 • Ondanks groeivertraging zet China transitie van zijn economie voort
 • Bedrijfswinsten in Europa en Japan lopen op

“De renteverhoging in de Verenigde Staten en de transitie van de Chinese economie van exportgericht naar de focus op consumptie en diensten zijn de belangrijkste factoren voor aandelenbeleggers in 2016”, stelt Mark Glazener, hoofd van Robeco’s Global Equity Team en beheerder van het beleggingsfonds Robeco.

Deze factoren spelen tegen een achtergrond van een wereldeconomie die langzaam groeit. Die groei is niet uitbundig en is niet gelijk verdeeld. “De Verenigde Staten kent al meerdere jaren van expansie. De eurozone laat overtuigende tekenen van herstel zien. In Japan is groei nog steeds lastig, mede omdat China niet meewerkt. Opkomende markten kampen nog steeds met een vertraging van de economische groei, met China aan kop”, aldus Glazener. “Het monetaire beleid blijft komend jaar soepel, maar aan de marge zal het veranderen. De Verenigde Staten zal als eerste land zijn rente verhogen.”

Een stijging van de kortetermijnrente door de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve (Fed) wordt al één jaar verwacht. De meerderheid van de marktvorsers verwacht echter niet meer dat de Fed de rente dit jaar nog verhoogt. Het zal er volgens Glazener in de eerste helft van 2016 zeker van komen. “Wij denken dat volgend jaar een reeks verhogingen van de kortetermijnrente van elk 25 basispunten in gang wordt gezet. Wanneer de Fed de rente verhoogt betekent dat altijd een reeks van verhoging achter elkaar. Ik verwacht de renteverhogingen wel in de eerste helft van het jaar, omdat de Fed in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezing in november 2016 geen belangrijke monetaire maatregelen meer neemt om de verkiezing niet te beïnvloeden."

Bij een stijgende rente raken rentegevoelige sectoren zoals vastgoed en nutsbedrijven uit de gratie van beleggers. Financiële dienstverleners als banken en verzekeraars worden favoriet. “Bedrijven die tot over hun oren gefinancierd zijn, krijgen het moeilijk bij een hogere rente. Voor hen wordt herfinanciering duurder. Dit is bedrijfsspecifiek en kan voor ondernemingen in elke sector opgaan”, vertelt Glazener. Dit gevaar speelt meer bij Amerikaanse dan bij Europese bedrijven, meent de fondsmanager. “In de VS zijn de bedrijfsschulden al weer gestegen. De schuld op de balans is opgelopen door overnames en aandeleninkoop. De animal spirits zijn helemaal terug. In Europa zijn de bedrijfsschulden stabiel gebleven en laten ondernemingen zich nog niet door deze instincten leiden.”

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Presidentsverkiezing

De uitslag van de presidentsverkiezing in de Verenigde Staten kan voor bepaalde sectoren van belang zijn. Glazener: “In de Verenigde Staten zijn de prijzen van geneesmiddelen vrij. De Republikeinen willen dat zo laten, maar de Democraten willen de medicijnprijzen onder controle van de overheid brengen. Als de Democraten winnen, kan dat de winsten en aandelenkoersen in de farmaceutische sector onder druk zetten.” Olie is een andere sector waarvoor de uitslag van de verkiezingen gevolgen kan hebben. Van oudsher hebben de VS een ban op het exporteren van olie. Maar de schalie-olierevolutie zet deze ban onder druk. De Democraten willen niets veranderen en Amerikaanse olie in de VS houden. De Republikeinen daarentegen willen export van Amerikaanse olie mogelijk maken.

‘De hoge volatiliteit op de aandelenmarkten blijft’

Li Keqiang Index

De transitie van de Chinese economie speelt al langer en is een trend die zich komend jaar voortzet. Het blijft voor beleggers echter lastig om een goed beeld van de Chinese economie te krijgen. Glazener geeft de voorkeur aan de Li Keqiang Index boven de cijfers van de overheid. Deze index, vernoemd naar de Chinese premier Li Keqiang, is samengesteld uit de indicatoren railtransportvolume, elektriciteitsconsumptie en leningen uitgezet door banken. Het zou een meer betrouwbaar beeld geven van de Chinese economie dan de officiële cijfers van de Chinese overheid. Glazener: “De LKQ is scherper gedaald dan de officiële cijfers. Toch denk ik niet dat China van zijn transitiebeleid afstapt en de exporteconomie weer omarmt.”

Van de andere grote opkomende landen verwacht Glazener dat Rusland en Brazilië in een recessie blijven. India is een "bright spot". Van de genoemde opkomende landen is dat land het meest dynamisch. "India profiteert van de lage olieprijs want het moet al zijn olie importeren. Er vinden ook buitenlandse investeringen plaats in het land. Maar de noodzakelijke vernieuwingen zoals aanpak van de bureaucratie en verbetering van de infrastructuur gaan mondjesmaat. En Indiase aandelen zijn duur", aldus de fondsmanager.

Favoriete regio's

Europa en Japan zijn voor Glazener als wereldwijd belegger de favoriete gebieden. In deze regio’s ziet hij de bedrijfswinsten inlopen. “De waarderingen van aandelen op basis van koers/winst zijn in Europa en Japan vergelijkbaar met de Verenigde Staten. Maar in Europa en Japan zit de winst van bedrijven nog niet op het niveau van 2007 en dat is het grote verschil met de VS. De verwachte winststijgingen van bedrijven in Europa en Japan maakt deze gebieden tot aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden.” In Europa is de fusie- en overname-activiteit kleiner dan in de Verenigde Staten. “De focus ligt meer op de winst per aandeel en bedrijven zitten nog niet in de fase van grote fusies en overnames.” In de Verenigde Staten geeft Glazener de voorkeur aan bedrijven met een grote blootstelling aan de Amerikaanse thuismarkt boven ondernemingen die sterk afhankelijk zijn van de export.

De hoge volatiliteit op de aandelenmarkten blijft. Glazener: “Ook volgend jaar stijgt en daalt de aandelenmarkt maar schiet per saldo niets op. De makkelijke koersstijgingen zijn wel voorbij. Achteraf moet je concluderen dat aandelen in 2009 spotgoedkoop waren. Het herstel van de wereldeconomie en de geldregen van centrale banken waren fundamenten voor prachtige rendementen. Nu deze laatste factoren aan kracht inbinden, wordt aandelenselectie weer belangrijker dan ooit. De focus ligt daarbij op bedrijven die een hoge kasstroom genereren en deze kasstroom investeren in een hoger rendement op geïnvesteerd vermogen. “Groeiaandelen waren afgelopen jaar favoriet, maar hun waardering is aanzienlijk gestegen waardoor hun aantrekkelijkheid minder wordt.”

Actief versus passief

Een trend die zich in 2016 ook voortzet is de opmars van passief beheerde beleggingsfondsen als ETF’s en indexfondsen. “Het onderscheid tussen een actief en passief beheerd beleggingsfonds wordt alleen maar belangrijker”, erkent Glazener als actief fondsbeheerder. Daarom wil hij voor zijn fonds Robeco de active share vergroten, maar de tracking error laag houden. “Wat betreft moeilijk te voorspellen factoren zoals valutakoersen, rente en inflatie wil ik niet teveel afwijken van de index. In jargon heet het dat je het factorrisico beperkt houdt en daarmee een lage tracking error hebt. Maar het onderscheid van de index komt vooral van de selectie van aandelen, waarbij de focus nog meer komt op de prestatie van ondernemingen op het terrein van environmental, social en governance (ESG).”

Glazener gaat met zijn fonds mee in de concentratietrend en brengt het aantal posities komend jaar terug van 100 naar pakweg 80 tot 85 namen. "Ondernemingen die minder scoren op ESG gaan eruit". De manier waarop een onderneming omgaat met ESG maakt integraal onderdeel van het analyse- en waarderingsmodel van Robeco. "ESG verbetert ons inzicht in het risico-rendementsprofiel van een bedrijf", vertelt Glazener. "ESG-factoren beïnvloeden de concurrentiepositie positief of negatief. Met andere woorden: ze creëren waarde voor de onderneming. Of juist niet."