netherlandsnl
De aankoop van een annuïteit, nu of later?

De aankoop van een annuïteit, nu of later?

18-03-2015 | Visie

De lage renteniveaus op de kapitaalmarkt stellen werknemers en ondernemers die hun eigen pensioen moeten inkopen voor een dilemma. Loont het om de aankoop van een annuïteit uit te stellen? Volgens Thijs Markwat, Roderick Molenaar (beiden Robeco) en Juan Carlos Rodriguez (Universiteit Tilburg) hangt dit vooral af van hoe het kapitaal in de ‘wachtperiode’ wordt belegd en van hoe de verwachte rentestijging zich verhoudt tot de kans op een verkeerde afloop.

 • Roderick Molenaar
  Roderick
  Molenaar
  Portfolio Strategist
 • Thijs Markwat
  Thijs
  Markwat
  Portfolio strategist

In de nasleep van de financiële crisis heeft het ruime monetaire beleid van de centrale banken wereldwijd geleid tot zeer lage rentetarieven op de kapitaalmarkt. Dit heeft als consequentie dat de aankoop van een annuïteit na kapitaalopbouw in een premieregeling, de zogenaamde conversie, een relatief lage pensioenuitkering oplevert. Als een deelnemer in een pensioenfonds ervan uit gaat dat deze situatie tijdelijk is en een rentestijging verwacht, kan hij overwegen om de aankoop van een annuïteit uit te stellen. Een stijging van de rente betekent namelijk dat de prijs van een annuïteit daalt. Hier staat evenwel tegenover dat na uitstel mogelijk een minder gunstige sterftetafel zal worden gehanteerd en/of de rente zelfs verder daalt. Dit heeft een negatief effect op de hoogte van de annuïteit.

In de Netspar* Design Paper ‘Purchasing an annuity: now or later?’ concluderen bovengenoemde onderzoekers op basis van modelmatige berekeningen dat uitstel van de aankoop van een annuïteit in sommige gevallen zinvol kan zijn. Het uitstellen kan voordeel opleveren voor de deelnemer wanneer in de wachtperiode in zakelijke waarden of kort geld belegd kan worden. Een nadeel van deze strategieën is dat het risico rond de hoogte van de pensioenen toeneemt. Wanneer in een goede matching portefeuille belegd wordt, is uitstellen niet zinvol, aangezien een dergelijke portefeuille de prijs van de annuïteit repliceert.

*: Netspar is een Nederlands netwerk voor onderzoek op het gebied van pensioen en vergrijzing, dat mensen uit de pensioenpraktijk en de wetenschap met elkaar wil verbinden. Netspar draagt bij aan versterking van het pensioenstelsel door middel van toegepast onderzoek, het ontwikkelen van netwerken en kennisoverdracht. Robeco werd in 2011 een partner van Netspar ten einde inhoud te geven aan de ambities op het gebied van integraal vermogensbeheer en oplossingen voor premieregelingen. Het partnerschap betekent dat Robeco-medewerkers kunnen participeren in onderzoeksprojecten en seminars kunnen bijwonen, en toegang hebben tot de research-papers en educatieve programma’s.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden
Gerelateerd aan dit artikel: