netherlandsnl
Aandacht voor ESG-risico’s in de telecomsector cruciaal

Aandacht voor ESG-risico’s in de telecomsector cruciaal

01-11-2013 | Column

Bij een duurzame bedrijfsvoering denk je in eerste instantie aan het voorkomen van kinderarbeid in de textielindustrie of het recyclen van metalen. De telecomsector is niet het eerste wat opkomt. Toch zijn er juist in deze sector veel specifieke kwesties, met name op het gebied van mens (S, Social) en milieu (E, Environmental) die, als ze niet goed beheerd worden, aanzienlijke risico’s voor telecomondernemingen met zich meebrengen. Ik noem de belangrijkste.

  • Edith Siermann
    Edith
    Siermann
    CIO Fixed Income

Privacy en vrijheid van meningsuiting

In het huidige tijdperk van mobiele communicatie en cloud computing neemt de hoeveelheid networkdata enorm toe. Het is dan ook cruciaal dat telecombedrijven zorgvuldig omgaan met klant- en gebruikersgegevens. Dat dit niet altijd gebeurt, is recent gebleken. Bedrijven die de privacy van hun klanten niet kunnen beschermen lopen het risico hen kwijt te raken of kunnen met juridische risico’s worden geconfronteerd. In geval van datadiefstal kan vertrouwelijke informatie op straat komen te liggen of de privacy van personen worden geschonden.

Andere grote issues waar telecomproviders mee te maken hebben zijn het beschermen van klantgegevens tegen onwettige toegang door de overheid en het garanderen van vrijheid van meningsuiting. Het is dan ook belangrijk dat telecomondernemingen processen en richtlijnen hebben om mogelijke financiële en reputationele schade te voorkomen.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

CO2-emissies en elektronisch afval

The ICT-sector neemt ongeveer 2% van de wereldwijde CO2-emissie voor zijn rekening. Door de groei van sociale media, cloud computing en smart electronics neemt de vraag naar ICT-infrastructuur en diensten alleen maar toe. Een snel stijgend deel van de emissie komt door het gebruik van datacenters. Als duurzame belegger wil je daarom weten welke initiatieven een bedrijf neemt om de milieuvoetafdruk van zijn datacenters te verkleinen, bijvoorbeeld door hernieuwbare energie te gebruiken. En stelt het zijn klanten in staat om hun milieuvoetafdruk te verkleinen? Verder is beleid op het gebied van elektronisch afval nodig en het delen van de verantwoordelijkheid met de fabrikanten van de toestellen.

Personeelsbeleid

Voor veel industrieën is het menselijk kapitaal cruciaal. Dit geldt vooral voor informatie-georiënteerde industrieën. Ook voor telecombedrijven is het essentieel het belang van persoonlijke ontwikkeling en het binden van talent te erkennen. Investeren in duurzaamheid wordt een steeds belangrijkere factor in het aantrekken van hoogwaardig personeel.

Supply chain management

Veel risico’s op het gebied van milieu, mens en goed ondernemingsbestuur bevinden zich niet bij het bedrijf zelf, maar in de toeleveringsketen. In het geval van mobiele telefoons, maar ook bij andere elektronische toestellen, kunnen grondstoffen als tin uit conflictgebieden komen. Het is dan ook zaak dat een telecombedrijf de ESG-risico’s in de toeleveringsketen goed beoordeelt en beheerst.

Deze voorbeelden laten zien dat duurzaamheid zich op verschillende manieren manifesteert. Duurzaamheid is niet aan sectoren of producten gebonden, maar is een onderwerp dat in iedere willekeurige sector een rol speelt.

Gerelateerd aan dit artikel: