nederlandnl
Maximaal profiteren van laagvolatiel beleggen

Maximaal profiteren van laagvolatiel beleggen

27-08-2012 | Visie

Weet u waarom het zinvol is om te beleggen met behulp van een enhanced laagvolatiele strategie in plaats van een algemene laagvolatiele strategie? Dit is slechts een van de vragen die door Pim van Vliet, senior portefeuillemanager van Robeco Conservative Equities, worden beantwoord in een nieuw artikel met veelgestelde vragen over laagvolatiel beleggen.

  • Pim  van Vliet
    Pim
    van Vliet
    Senior Portfolio Manager - Pim van Vliet

(Lees het volledige document “Veelgestelde vragen over laagvolatiel beleggen 2012")

Dus waarom heeft het zin om te kiezen voor een enhanced laagvolatiele strategie? Volgens Van Vliet is dit omdat een enhanced strategie, zoals Robeco Conservative Equity, de grote valkuilen van laagvolatiel beleggen kan ontwijken.

"Algemene laagvolatiele strategieën kunnen op een enkele statistische risicomaatstaf zijn gebaseerd die achteraf wordt geanalyseerd (bijvoorbeeld volatiliteit of bèta). Deze strategieën worden blootgesteld aan onnodig neerwaarts risico, een hoge omzet bij illiquide aandelen en concentratierisico's," legt hij uit.

“Algemeen laagvolatiele strategieën worden blootgesteld aan onnodig neerwaarts risico, een hoge omzet bij illiquide aandelen en concentratierisico's"

Dit terwijl de Robeco Conservative Equity-strategie de premie voor lage volatiliteit efficiënter benut door het risico te beperken en te zorgen voor een beter rendement. De risico's worden beperkt door een combinatie van statistische risicovariabelen te gebruiken en door vooraf risicomaatstaven op basis van ons eigen Distress Risk Model te hanteren. Tegelijkertijd worden de rendementen verbeterd door laagvolatiele aandelen te selecteren die ook een aantrekkelijke waardering en positief sentiment hebben.

"Maar niet elk laagvolatiel aandeel is hetzelfde: sommige aandelen doen het gewoon beter dan andere," verklaart Van Vliet. "Wij zorgen voor een beter risico-gecorrigeerd rendement door laagvolatiele aandelen te selecteren die ook een aantrekkelijk rendementspotentieel hebben." Grafiek 1 toont het verschil tussen Robeco Conservative Equity en een algemene laagvolatiele strategie.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Grafiek 1: Weergave risico en rendement Conservative Equity versus algemene laagvolatiele strategie

Source: Robeco

Enkele andere vragen die Van Vliet behandelt bij de veelgestelde vragen zijn "Houdt het effect van een laag risico aan in de toekomst?", "Is er in alle regio's sprake van een afwijking bij laag risico?" en "Worden rendementen uit laagvolatiel beleggen veroorzaakt door het small-capeffect of het effect van waarde?" En voor mensen die een diepgaand inzicht willen in laagvolatiel beleggen biedt het document ook informatie over de wetenschappelijke artikelen die Van Vliet over dit onderwerp heeft geschreven.