netherlandsnl
Stemmen en engagement

Stemmen en engagement

Aandeelhoudersrechten gebruiken voor maximale aandeelhouderswaarde

Kernpunten

  • Geïntegreerd proces voor voting & engagement
  • Focus op financieel materiële ESG-kwesties
  • Wereldwijde benadering ondersteund door kennis en expertise

Hoe wij kunnen helpen

Beleggers willen steeds vaker inspraak hebben over ondernemingen in hun portefeuilles. Dit geldt vooral voor kwesties op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance (ESG). Robeco biedt institutionele beleggers de mogelijkheid om hun fiduciaire verantwoordelijkheid te nemen om deze ESG-kwesties aan te pakken en actieve aandeelhouders te worden. Een effectief programma voor actief aandeelhouderschap bestaat uit voting & engagement. Daarom stemt Robeco op aandeelhoudersvergaderingen en gaan we de dialoog aan met het management om namens de klant ESG-kwesties aan te pakken.

Active Ownership rapporten
Overzicht

Een gerichte benadering

We stemmen het hele jaar door op aandeelhoudersvergaderingen. We richten ons daarbij op belangrijke zaken als beloningen, fusies en overnames, aanmerkelijke belangen in andere bedrijven, ondernemingen onder engagement en ESG-kwesties. Voor de agendapunten over deze onderwerpen maken we gebruik van een eigen toetsingskader. Daarnaast analyseren we onderzoek naar het stemproces, krijgen we input van onze portefeuillemanagers en beoordelen we duurzaamheidsrapporten, jaarverslagen en nieuwsberichten.

In ons engagementprogramma richten we ons op financieel materiële duurzaamheidsthema’s en het uitbannen van ernstige schendingen op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu, en omkoping en corruptie. Daarvoor stellen we concrete en meetbare doelstellingen vast. Onze engagementprogramma’s lopen normaal gesproken drie jaar. We houden de voortgang in de gaten en rapporteren over het behalen van de engagementdoelstellingen.

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Aanmelden
Meer over Sustainable investing
Beter onderbouwde beleggingsbeslissingen

Kennis en expertise

Robeco’s Active Ownership-team in Rotterdam is verantwoordelijk voor het uitoefenen van voting en engagement, maar werkt ook nauw samen met analisten voor sustainable investing en portefeuillemanagers in Robeco-kantoren over de hele wereld. Hiermee hebben we echt een wereldwijde benadering voor wereldwijde kwesties. De kwaliteit van onze aanpak wordt bevestigd door de UN PRI-beoordeling. We hebben namelijk de hoogst mogelijke score (A+) ontvangen voor actief aandeelhouderschap.

Een dialoog met ondernemingen over de meest materiële duurzaamheidskwesties verbetert hun concurrentiepositie en winstgevendheid. Bovendien levert zo'n dialoog meetbare voordelen op voor beleggers, ondernemingen en de maatschappij als geheel.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over deze strategie.

Contact
Aan deze strategie gerelateerde onderwerpen zijn:

Gerelateerde strategieën