netherlandsnl
Vastrentende klimaatbeleggingen

Vastrentende klimaatbeleggingen

Beleggen in obligaties en streven naar een wereldwijde temperatuurstijging ruim onder de 2 °C

Kernpunten:

  • Loopt voorop in de transitie naar een CO2-arme economie
  • Portefeuille streeft naar 7% decarbonisatie per jaar, gemeten naar een benchmark die is afgestemd op het Klimaatakkoord van Parijs
  • Beschikbaar als gemengd obligatiefonds en als creditfonds, op basis van onze ervaring in duurzaam en vastrentend beleggen

Filosofie

Robeco zet zich in om bij te dragen aan het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Wij erkennen de verantwoordelijkheid die vermogensbeheerders hebben om de risico's van klimaatverandering aan te pakken. We zijn vastbesloten om voor 2050 een netto-uitstoot van nul te realiseren.De Climate Fixed Income-strategie belegt wereldwijd in vastrentende instrumenten met het streven de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 °C boven het pre-industriële niveau. Er worden zelfs inspanningen verricht om de temperatuurstijging nog verder te beperken tot 1,5 °C.

De strategie hanteert een actieve en contraire beleggingsstijl, met expliciete klimaatdoelen die in lijn zijn met het Klimaatakkoord van Parijs.

Proces

De Climate Fixed Income-strategie combineert onze top-downvisie op de rente en/of creditmarkten om de algemene risicopositie te bepalen met fundamenteel bottom-uponderzoek om de beste beleggingskansen te identificeren. Deze kansen sluiten aan bij ons raamwerk dat is afgestemd op het Akkoord van Parijs.

Overwegingen over klimaatverandering zijn volledig geïntegreerd in het beleggingsproces, onder meer in de klimaatgerelateerde uitsluiting van fossiele brandstoffen, de bottom-upanalyse van issuers en de portefeuilleopbouw. Daarnaast blijven we de dialoog aangaan met ondernemingen waarin we beleggen, om de uitstoot in de reële economie terug te dringen en echt een verschil te maken in de wereld. We verlangen van bedrijven dat ze een sterk governancekader op het gebied van klimaat implementeren en dat ze maatregelen nemen om hun CO2-uitstoot te beperken. Bovendien willen we dat ze de rapportage over zaken die verband houden met klimaatverandering verbeteren.

Handleiding voor vastrentende klimaatbeleggingen
Handleiding voor vastrentende klimaatbeleggingen
Download de publicatie

Team

De strategie wordt beheerd door een zeer ervaren afdeling met meer dan 30 macro- en creditspecialisten, die de beste kansen op de wereldwijde obligatiemarkten identificeren. De strategie profiteert van het bewezen track record van het Global Macro Fixed Income-team en het Credit-team van Robeco. Duurzaamheidsexpertise, bijvoorbeeld over de uitstoot van broeikasgassen, is intern afkomstig van ons Sustainable Investing Center of Expertise.

Gerelateerde strategieën