netherlandsnl
SDG

SDG

Actief bijdragen aan het realiseren van de SDG’s

Kernpunten:

  • Belegt aan de hand van de SDG’s in bedrijven met een positieve bijdrage aan maatschappij en milieu
  • Heeft een eigen SDG-raamwerk om systematisch de bijdrage van bedrijven aan de SDG's te kwantificeren
  • Combineert fundamentele analyses met methoden voor portefeuille-optimalisatie om het risico te minimaliseren

Filosofie

Onze beleggingsfilosofie is gebaseerd op de overtuiging dat de integratie van ESG-factoren in een gedisciplineerd en onderzoeksgedreven proces leidt tot beter onderbouwde beleggingsbeslissingen en een hoger risicogecorrigeerd rendement over de economische cyclus.

Op basis van eigen gegevens en onderzoek stellen we vast welke bedrijven concurrentievoordeel creëren door verantwoord ondernemingsbeleid, meer efficiency en nieuwe oplossingen voor de talloze uitdagingen waar de samenleving de komende decennia mee te maken krijgt.

Met een lange beleggingshorizon analyseren we de bedrijfsmodellen, de marktpositionering en het groeipotentieel van bedrijven en beoordelen we de financiële prestaties en waardering. Op basis van deze fundamentele beoordeling gaan we op zoek naar aantrekkelijke beleggingskansen, die we implementeren in geconcentreerde portefeuilles met high-conviction aandelen.

Proces

De strategie hanteert een gedisciplineerd beleggingsproces die het mogelijk maakt een geconcentreerde portefeuille op te bouwen die een afspiegeling is van high-conviction beleggingskansen en tegelijkertijd de totale volatiliteit te beperken. Het proces bestaat uit vier stappen: eerst wordt een initieel impactuniversum vastgesteld, dan wordt de duurzaamheid van bedrijven verbeterd, vervolgens worden beleggingskansen geïdentificeerd, en tot slot wordt de portefeuille samengesteld.

Het eigen SDG-raamwerk van RobecoSAM brengt bedrijven in kaart op basis van de verschillende SDG’s. Sectorspecifieke KPI’s dragen bij aan een objectieve, consistente besluitvorming en resulteren in een gekwantificeerde score die de bijdrage van een bedrijf aan de SDG’s meet. Vervolgens vormt fundamenteel onderzoek de basis voor het selecteren van bedrijven met een sterke concurrentiepositie en een solide financiële performance. De portefeuilleopbouw is gebaseerd op een optimalisatieproces dat belangen selecteert en wegingen definieert. In de berekening wordt rekening gehouden met high-conviction ideeën en met spreiding over de SDG’s.

Hoe te beleggen in SDG's
Hoe te beleggen in SDG's
Meer weten over SDG-beleggen? We delen graag onze kennis over deze nieuwe en boeiende manier van beleggen.
Lees meer

Team

De Global SDG Equity-strategie wordt beheerd door een ervaren beleggingsteam, dat bestaat uit een stabiel en ervaren team van portefeuillemanagers en onderzoeksanalisten met elk een eigen sectorspecialisatie. Alle teamleden zijn direct betrokken bij onderzoek op bedrijfsniveau. Ze screenen de bedrijven en werken aan de fundamentele beleggingscases. Ze werken samen met de SI-onderzoeksanalisten die de sectoren en bedrijven beoordelen vanuit het perspectief van duurzaamheid en SDG-impact.

Aan deze strategie gerelateerde onderwerpen zijn:

Gerelateerde strategieën