netherlandsnl
Gender Equality

Gender Equality

Kracht in diversiteit

In het kort

  • Creëert aandeelhouderswaarde en maatschappelijke impact via beleggingen in gendergelijkheid
  • Hanteert een gedisciplineerde benadering die eigen genderscores integreert in de waardering van bedrijven
  • Draagt bij aan SDG 5: gendergelijkheid en aan SDG 8: waardig werk en economische groei

Filosofie

Onze beleggingsfilosofie is gebaseerd op de overtuiging dat de integratie van ESG-factoren in een gedisciplineerd en onderzoeksgedreven proces leidt tot beter onderbouwde beleggingsbeslissingen en een hoger risicogecorrigeerd rendement over de economische cyclus.

Op basis van eigen gegevens en onderzoek stellen we vast welke bedrijven concurrentievoordeel creëren door verantwoord ondernemingsbeleid, meer efficiency en nieuwe oplossingen voor de talloze uitdagingen waar de samenleving de komende decennia mee te maken krijgt.

Met een lange beleggingshorizon analyseren we de bedrijfsmodellen, de marktpositionering en het groeipotentieel van bedrijven en beoordelen we de financiële prestaties en waardering. Op basis van deze fundamentele beoordeling gaan we op zoek naar aantrekkelijke beleggingskansen, die we implementeren in geconcentreerde portefeuilles met high-conviction aandelen.

Proces

De strategie hanteert een systematisch, bottom-up aandelenselectieproces, dat uitgebreid eigen ESG-onderzoek en grondige fundamentele analyses combineert naar indicatoren voor gendergelijkheid. Dit levert een geconcentreerde portefeuille van aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven op met een positieve impact op de maatschappij.

Duurzaam universum
Het initiële universum bestaat uit bedrijven met een sterk duurzaamheidsprofiel die op basis van eigen onderzoek het best presteren op het gebied van gendergelijkheid.

Ideeontwikkeling en beleggingsaanbevelingen
Duurzaamheidsonderzoek naar de meest materiële factoren voor gendergelijkheid maakt integraal onderdeel uit van een gestructureerd, bottom-up onderzoeksproces.

Portefeuilleopbouw
De beslissingen van de portefeuillemanager resulteren in een high-conviction portefeuille vol aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven met goede economische fundamentals die vooroplopen als het gaat om gelijkheid tussen mannen en vrouwen en het verkleinen van de milieuvoetafdruk.

Team

Het beleggingsteam analyseert sectortrends, identificeert beleggingskansen en onderwerpt bedrijven aan een fundamentele analyse. De beleggingsbeslissingen komen tot stand dankzij nauwe samenwerking met het onderzoeksteam voor duurzaam beleggen. Tot slot stellen de portefeuillemanagers de portefeuille samen, waarbij ze de posities constant in de gaten houden.

Het team van duurzaamheidsanalisten beoordeelt hoe de bedrijven presteren op het gebied van gendergelijkheid en blijven hun methodologie voortdurend doorontwikkelen.

Aan deze strategie gerelateerde onderwerpen zijn:

Gerelateerde strategieën