netherlandsnl
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco ONE Neutraal is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in een mix van beleggingscategorieën, zoals aandelenfondsen, obligatiefondsen en cash. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn.Er wordt hoofdzakelijk belegd in Robeco-fondsen. De mix van beleggingscategorieën past bij een risicoprofiel met een vrij hoge risico- en rendementsverwachting.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco ONE Neutraal

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 6,65%. Juli was een uitstekende maand voor Robeco ONE Neutraal. Het fonds realiseerde afgelopen maand een rendement van meer dan 6,5%. Het profiteerde van de omslag naar een wat positiever sentiment. Deze veranderde stemming was te danken aan goede winstcijfers over het tweede kwartaal en de verwachting dat groeivertraging er uiteindelijk voor zorgt dat de inflatie afneemt, wat centrale banken de ruimte biedt om minder agressief te zijn. Bijna alle beleggingscategorieën stegen in waarde in juli. Onze tactische allocatiebeslissingen leverden een positieve bijdrage. Onze voorkeur voor aandelen uit ontwikkelde markten, highyieldobligaties en Amerikaanse staatsobligaties pakte goed uit. Tegen het einde van de maand profiteerden we van de gestegen aandelenmarkten door onze exposure naar Amerikaanse aandelen te verkleinen, maar we hielden wel vast aan onze grotere exposure naar Japanse aandelen. De fondsselectie had een klein negatief effect op de totale performance. Waar het een moeilijke maand was voor de conservatieve en op waarde gerichte aandelenstrategieën, deden groeistrategieën zoals Robeco Global Industrial Innovation en Robeco Global Consumer Trends het juist heel goed.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Eind juni liet het aandelenmomentum een zeer sterke omslag zien. De markten stegen, aangevoerd door groeiaandelen die profiteerden van de dalende 10-jaarsrente in de VS. Deze daling van de 10-jaarsrente kwam vooral door lagere verwachtingen voor renteverhogingen. En die waren dan weer een afspiegeling van de groeiende consensus dat de inflatiedruk binnenkort gaat afnemen nu de groei blijft verslechteren. Dus in zekere zin was slecht nieuws toch goed nieuws voor de markten. De MSCI World Index (onafgedekt naar de euro) steeg 10,7% in juli. De Amerikaanse highyieldspreads lieten ook een forse verkrapping zien, met een winst van 4,4% (afgedekt naar euro) voor de wereldwijde highyieldindex. In het winstseizoen over het tweede kwartaal worden de verwachtingen vooralsnog minder overtroffen dan in het vorige winstseizoen, maar over het algemeen liggen de winsten nog ruim boven de 10%. De cijfers droegen dan ook bij aan de marktomslag. Grondstoffen bleven achter, met een daling van 3,9% in dollars voor de olieprijs. Dit kan erop wijzen dat de vraag eindelijk reageert op de hoge prijzen. Nominale wereldwijde staatsobligaties realiseerden een rendement van 2,1% in euro’s, doordat de rente over de gehele linie daalde.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds heeft een actief valutabeleid, waarbij het valutarisico gedeeltelijk kan worden afgedekt naar de Euro. Hierbij wordt rekening gehouden met het valutabeleid van de fondsen en instrumenten waarin wordt belegd.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit. Het fonds voegt alle inkomsten toe aan de portefeuille, waardoor de totale performance tot uitdrukking komt in de koers.

ESG-integratiebeleid

Het fonds belegt minimaal 80% in andere door Robeco of extern beheerde fondsen die zijn geclassificeerd volgens artikel 8 of 9 van de SFDR en die daarnaast ecologische of sociale kenmerken bevorderen of duurzaam beleggen als doelstelling hebben. Daarmee is duurzaamheid een belangrijke afweging bij de fondsselectie.

Beleggingsbeleid

Robeco ONE Neutraal is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in een mix van beleggingscategorieën, zoals aandelenfondsen, obligatiefondsen en cash. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn. Het fonds bevordert kenmerken op het gebied van milieu en maatschappij (environmental and social; E&S) volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de EU, integreert duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's. Er wordt hoofdzakelijk belegd in Robeco-fondsen. De mix van beleggingscategorieën past bij een risicoprofiel met een vrij hoge risico- en rendementsverwachting. Het fonds belegt in door Robeco of extern beheerde fondsen die zijn geclassificeerd volgens artikel 8 of 9 van de SFDR. Het fonds is niet gekoppeld aan een benchmark.

Risicobeleid

Als maatstaf voor het risico van de portefeuille gebruiken wij de beweeglijkheid van de rendementen. Deze beweeglijkheid monitoren wij actief. Lees voor specifieke risico's van dit product het prospectus.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen

ESG-integratie

Stemmen en engagement

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het fonds belegt minimaal 80% in andere door Robeco of extern beheerde fondsen die zijn geclassificeerd volgens artikel 8 of 9 van de SFDR en die daarnaast ecologische of sociale kenmerken bevorderen of duurzaam beleggen als doelstelling hebben. Daarmee is duurzaamheid een belangrijke afweging bij de fondsselectie.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De tactische vooruitzichten worden somberder door een duidelijke stagflatoire trend in de macro-economische omgeving. Afgelopen maand liep de kerninflatie verder op, waardoor de Fed genoodzaakt was om verder te verkrappen voor een economische vertraging. We houden de marktrally van eind juli nauwlettend in de gaten om te zien of we te maken hebben met een werkelijk marktherstel of slechts met een rally in een bearmarkt. De winstcijfers zijn een belangrijke factor voor de aandelenmarkt en de kans neemt toe dat de winstgroei vanaf dit punt gaat verslechteren tot in 2023. De aandelenmarkten stegen in juli, doordat de markt begon te verwachten dat we eerder te maken krijgen met desinflatie. Op dit moment is het nog niet duidelijk of de Fed het hiermee eens is. Daarom denken wij dat de ruimte voor het nemen van risico mogelijk kleiner wordt. We hebben geprofiteerd van het sterke herstel in juli en zijn begonnen het risico in de portefeuille te verkleinen door onze exposure naar aandelen terug te schroeven.

Ernesto Sanichar, Mathieu Van Roon
Ernesto Sanichar, Mathieu Van Roon

Ernesto Sanichar, Mathieu Van Roon

Ernesto Sanichar is portefeuillemanager met een focus op mandaten voor pensioenfondsen. Hij is vooral gespecialiseerd in vastrentende beleggingen en valuta's. Sinds 2005 maakt hij deel uit van de afdeling Investment Solutions van Robeco. Daarvoor was hij vier jaar lang Treasury Manager. Voordat hij in 2001 in dienst kwam bij Robeco, was Ernesto drie jaar werkzaam als Product Controller op de afdeling Cash Equities and Derivatives bij ING Barings. Ernesto begon zijn carrière in de beleggingssector in 1998. Hij studeerde financiële economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Mathieu van Roon is portefeuillemanager in het fundamentele multi-assetteam en is verantwoordelijk voor de Robeco Multi Asset-fondsen, Robeco ONE en Defined contribution-fondsen. Hij kwam in 2011 in dienst bij Robeco binnen de afdeling Structured Investments. Mathieu is afgestudeerd in bedrijfseconomie en cum laude in econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hij is FRM-charterholder (Financial Risk Manager).

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINNL0010220828
BloombergRBONENE NA
Valoren
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1349395200000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Nederland en heeft de status van een vrijgestelde beleggingsinstelling. Dit betekent dat het fonds, onder bepaalde voorwaarden, vrijgesteld is van de heffing van vennootschapsbelasting over de door haar behaalde resultaten.

Fiscale behandeling belegger

Voor een particuliere belegger woonachtig in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Voor Nederlandse belastingplichtige particuliere beleggers horen de participaties thuis in box 3 van de Wet Inkomstenbelasting 2001. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl