netherlandsnl

Noodzaak

Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor de mensheid. Miljoenen mensen moeten verhuizen vanwege de stijgende zeespiegel en de economische gevolgen zullen rampzalig zijn, tenzij er iets aan wordt gedaan. We mogen het redden van de aarde niet overlaten aan toekomstige generaties: we moeten nu in actie komen!

86% van de beleggers ziet klimaatverandering als een belangrijk thema in hun portefeuilles in 2023

 • In de afgelopen twee jaar is klimaatverandering een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het beleggingsbeleid van beleggers. Deze ontwikkeling houdt aan.

 • Dat is een enorme stijging ten opzichte van slechts twee jaar geleden, toen klimaatverandering nog maar bij een derde van de beleggers zo hoog op de agenda stond.
 • Uit deze grote verschuiving blijkt dat beleggers nu inzien dat gecoördineerde wereldwijde actie essentieel is om een catastrofale temperatuurstijging te voorkomen.

Klimaatverandering wint snel terrein binnen beleggingsbeleid

2 years ago
Today
Next 2 years
At the centre of our investment policy
9%
26%
44%
A significant factor in our investment policy
24%
47%
42%
Not a significant factor in our investment policy
41%
24%
9%
No part of our investment policy at all
26%
3%
5%


Bron: Decarbonization study 2021

‘Iedereen heeft het over de noodzaak om klimaatverandering tegen te gaan, maar daar handelen we niet naar’

De toekomst van de mensheid, en eigenlijk al het leven op aarde, hangt nu van ons af

Klimaatverandering is in toenemende mate een emotioneel onderwerp, zeker als je de directe gevolgen ervan ondervindt. Alleen al in de afgelopen jaren zagen we oncontroleerbare bosbranden in Australië, zware orkanen in de Verenigde Staten en overstromingen op allerlei verschillende plekken. Duizenden mensen zijn hierdoor om het leven gekomen, zagen hun huis verwoest worden, of zijn van huis en haard verdreven.
 • Het wereldwijde probleem heeft enkele memorabele uitspraken opgeleverd, van mensen die hun leven of werk volledig in het teken zetten van de strijd tegen klimaatverandering. Politici hebben de echte macht in handen om maatregelen door te voeren die de opwarming van de aarde tegengaan, maar anderen kunnen net zo invloedrijk zijn.

  Neem bijvoorbeeld Sir David Attenborough. De 94-jarige bioloog en televisiemaker heeft zijn zeven decennia beslaande loopbaan gewijd aan het belichten van ‘Het leven op aarde’ (zoals zijn baanbrekende werk al suggereert) en de kwetsbaarheid ervan. In zijn ontroerende documentaire ‘A Life on our Planet’ laat hij zien hoe mensen immense schade hebben aangericht aan de planeet. Daarin komt hij ook met een waarschuwing voor de mensheid die we goed in onze oren moeten knopen:

  “Nooit eerder waren we ons zo bewust van wat we onze planeet aandoen, en nooit eerder hadden we zoveel mogelijkheden om er iets aan te doen… De toekomst van de mensheid, of eigenlijk al het leven op aarde, hangt van ons af.”

  Negen van de tien warmste jaren ooit gemeten speelden zich af in het afgelopen decennium. De gevolgen van de klimaatverandering zijn dan ook niet meer te negeren. Voormalig president Barack Obama van de Verenigde Staten verwoordde het als volgt:

  “Wij zijn de eerste generatie die het effect van de klimaatverandering voelt en de laatste generatie die er iets aan kan doen.”

  Dat is een enorme uitdaging, maar ook een kans, zoals de nieuwe president Joe Biden zei toen hij de VS in januari 2021 weer aansloot bij het Akkoord van Parijs. Als zijn plannen worden goedgekeurd door het Congres, gaat er USD 2,2 biljoen naar de strijd tegen de opwarming van de aarde.

  “Klimaatverandering is een existentiële bedreiging voor de mensheid. Zonder maatregelen wordt de planeet één grote bakoven. Dat is geen overdrijving. Het is de realiteit. En wij hebben een morele verplichting.”

 • “Het levert ook nog eens miljoenen banen op. We moeten niet onze schouders ophalen over de impact die dit gaat hebben op hoe we deze transitie gaan aanpakken. Maar ik zie het wel als een enorme kans – een enorme kans om goede banen te creëren.”

  Vrijwel iedereen is het erover eens dat decarbonisatie de beste manier is om te voorkomen dat broeikasgassen in de atmosfeer terechtkomen. Dat vraagt om internationale samenwerking en verdragen, zodat we het samen eens worden over het decarboniseren van de industrieën die we voor lief nemen, zoals fossiele brandstoffen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel kwam met een duidelijke oproep waarin ze de dringende noodzaak benadrukte om tot actie over te gaan:

  “We moeten het nu eens worden over een bindend controlemechanisme onder internationaal recht, zodat deze eeuw met recht de eeuw van decarbonisatie genoemd kan worden.”

  Bij Robeco zijn we ervan overtuigd dat wij ook deel uitmaken van de oplossing door te beleggen in ondernemingen die een verschil maken. En dat is ook onze topprioriteit, zoals onze CEO Gilbert Van Hassel duidelijk laat weten:

  “Uit wetenschappelijke rapporten over klimaatverandering en CO2-uitstoot komt duidelijk naar voren dat de maatschappij nu echt in actie moet komen. We kunnen grote problemen zoals de klimaatverandering en de snelle afname van de biodiversiteit niet alleen oplossen.”

  “Maar wat we wel kunnen doen, is het goede voorbeeld geven voor de industrie als geheel, samenwerken en andere financiële instellingen, zoals vermogensbeheerders, stimuleren om ons voorbeeld te volgen. We hebben deze doelstelling vastgesteld met de overtuiging dat beleggen niet alleen draait om het creëren van vermogen, maar ook om het bijdragen aan welzijn.”

Klimaatbeleggen is meer dan de allernieuwste trend

Lucian Peppelenbos (klimaatstrateeg) en Carola van Lamoen (hoofd Sustainable Investing) bekijken klimaatverandering en klimaatbeleggen vanuit alle hoeken. Luister naar de trailer of de volledige podcast van 25 minuten.

De grafiek die boekdelen spreekt

Deze grafiek van de IPCC toont de 90 scenario’s waarin de CO2-emissieroutes de wereldwijde temperatuurstijging in de komende decennia beperken tot minder dan 1,5 °C. Ieder scenario gaat uit van verschillende aannames over beperkende maatregelen, technologische ontwikkelingen, politieke prioriteiten, maatschappelijke voorkeuren en economische groei. In de scenario’s in het roze gebied ligt de stijging rond het jaar 2050 onder de limiet van 1,5 °C, met weinig tot geen overschrijding. Voor de scenario’s in het grijze gebied geldt dat de overschrijding in 2050 hoog is, maar dat ze voor 2100 wel onder de limiet van 1,5 °C uitkomen.

Totale netto CO2-uitstoot wereldwijd

global-total-net-co2-emissions.JPG
Bron: IPCC, oktober 2018, Special Report no. 15
 • De routes naar een stijging van maximaal 1,5 °C hebben allemaal gemeen dat de netto-CO2-uitstoot wordt teruggebracht naar nul, dat het gebruik van steenkool is uitgefaseerd in 2050, en dat hernieuwbare bronnen worden ingezet voor het grootste deel van de energievoorziening.

  In de grafiek zijn vier basisroutes uitgelicht: P1 is het meest ontwrichtend, met een snelle afname van de uitstoot naar netto-nul dankzij een snelle daling van de vraag naar CO2-intensieve producten.

 • P2 voldoet aan het uitstootdoel en draagt daarbij maximaal bij aan de SDG’s. Net als P1 is deze route ambitieus als het gaat om het veranderen van consumptiepatronen.

  P3 is een soort middenweg, met minder veranderingen in maatschappelijke en economische trends en een hoge afhankelijkheid van CO2-reductietechnieken, zoals bio-energie met afvang en opslag van CO2. De meest risicovolle route is P4, omdat die de meeste vertraging kent en resulteert in een overschrijding. Daarom zijn er agressieve compensatiemaatregelen nodig om de uitstoot voldoende te beperken.

Videoreeks: maak kennis met onze specialisten in klimaatbeleggen

Liggen we op koers?

Regeringen zijn eindelijk doordrongen van de urgentie om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Maar daarmee liggen we nog niet op koers om de doelen uit het Akkoord van Parijs te halen, want daar zijn meer dringende maatregelen voor nodig. En dat is waar initiatieven van beleggers kunnen helpen.

 • Het Akkoord van Parijs blijft de moeder aller initiatieven in de strijd tegen klimaatverandering, omdat het de enige wereldwijde overeenkomst is waar alle landen zich achter hebben geschaard. Het belangrijkste doel van het akkoord is om de stijging van de wereldwijde gemiddelde temperatuur in 2100 te beperken tot minder dan 2 °C boven het pre-industriële niveau. Om dat te bereiken moet de wereld uiterlijk in 2050 CO2-neutraal zijn.

 • De overeenkomst is geratificeerd op 22 april 2016, door de VN omgedoopt tot de ‘Dag van de Aarde’, en ondertekend door 196 landen. Sindsdien hebben al veel landen toegezegd CO2-neutraal te zijn in 2050. Sommige landen tonen meer ambitie en willen al in 2040 CO2-neutraal zijn, zoals Oostenrijk en Uruguay. China, het land met de grootste CO2-voetafdruk ter wereld, heeft de deadline voor dit doel gesteld op 2060.

Sein op oranje

 • Maar liggen we nu op koers om de doelen uit het Akkoord van Parijs te halen? “Nee, nog niet”, zegt Lucian Peppelenbos, klimaatstrateeg bij Robeco. “Wat mij betreft staat het sein nu op oranje, terwijl het een jaar geleden nog op rood stond.”

  “Deze verbetering is te danken aan de recente beleidsmaatregelen in Azië, China, Japan en Zuid-Korea. Dat iedereen nu weet wat de VS gaat doen, nu dat land zich weer heeft aangesloten bij het Akkoord van Parijs, heeft hier ook aan bijgedragen.

 • Dankzij al deze ontwikkelingen is het beleid in de landen die verantwoordelijk zijn voor 63% van de wereldwijde uitstoot, nu in lijn met het doel om de netto-uitstoot terug te brengen naar nul.”

  “Als we onze beloftes inderdaad waarmaken voor 2050, ligt de wereld op koers om de opwarming te beperken tot 2,1 °C, waar we eerder nog afstevenden op een stijging van 3 °C. Deze recente golf toezeggingen laat zien dat we nu ambitieuzer zijn dan ooit tevoren.”

Gedeeld leiderschap

 • Om het sein van oranje naar groen te laten springen is veel meer samenwerking nodig, zegt Peppelenbos. “Ik vind ‘gedeeld leiderschap’ een mooie term in dit opzicht, bedacht door de architect van het Akkoord van Parijs, Christiana Figueres”, zegt hij.

  “In de reële economie zijn beleidskaders een belangrijke factor, evenals de consument en technologie. Al deze factoren moeten als een puzzel in elkaar passen. Het is cruciaal dat wij als beleggers kapitaal toewijzen aan de groene, circulaire, CO2-arme economie, maar dan moeten de andere puzzelstukken ook goed gelegd worden. Anders heeft het geen zin.”

 • Sommige van deze stukken krijgen gestalte in uiteenlopende initiatieven die beleggers, waaronder Robeco, gezamenlijk hebben opgezet in een poging het sein op groen te zetten. Hieronder staan de tien belangrijkste initiatieven voor beleggers.
 • EU Sustainable Finance Action Plan
  Een belangrijk beleidsdoel van de Europese Unie, gericht op het stimuleren van duurzaam beleggen in de groep van 27 landen.
  (Brussels, 2018)

  Institutional Investors Group on Climate Change
  Een samenwerking tussen 270 beleggers die actie ondernemen om hun EUR 35 biljoen aan beheerd vermogen te decarboniseren.
  (Londen, 2012)

  Net Zero Asset Managers Initiative
  Een groep wereldwijde vermogensbeheerders, waaronder de IIGCC, die streeft naar een netto-uitstoot van nul voor hun beleggingsportefeuilles in 2050.
  (Londen, 2020)

  Climate Action 100+
  Een groep beleggers die samenwerkt op het gebied van engagement, gericht op de 100+ ondernemingen met de hoogste uitstoot van broeikasgassen.
  (Parijs, 2017)

 • Partnership for Carbon Accounting Financials
  Een wereldwijd partnerschap opgericht door een groep Nederlandse banken om de CO2-verantwoording in de financiële sector te standaardiseren.
  (Amsterdam, 2015)

  Task Force for Climate-Related Financial Disclosures
  Een organisatie opgericht door de Financial Stability Board om de rapportage over klimaatgerelateerde financiële informatie te verbeteren en uit te breiden.
  (Londen, 2015)

  Transition Pathway Initiative
  Een wereldwijd initiatief, onder aanvoering van vermogensbeheerders, dat beoordeelt in hoeverre ondernemingen klaar zijn voor de transitie naar een CO2-arme economie.
  (Londen, 2017)

 • Het Nederlandse Klimaatakkoord
  Een reeks maatregelen van de Nederlandse regering om de CO2-uitstoot van het land voor 2030 met 49% te verlagen ten opzichte van het niveau van 1990.
  (Den Haag, 2019)

  Finance for Biodiversity Pledge
  Een groep van 37 financiële instellingen die regeringen oproept bedreigde biodiversiteit te beschermen.
  (Brussel, 2020)

  Powering Past Coal Alliance
  Een samenwerking tussen 104 landen, steden, ondernemingen en organisaties die de transitie van kolengestookte energie naar schone energie willen versnellen.
  (Ottawa, 2017)

Lees onze nieuwste klimaatpublicaties!

logo-climate-series.pngBent u geïnteresseerd in het verhaal achter de verschillende klimaatrisico’s en -kansen? Mis dan niet onze nieuwe serie artikelen, researchpapers, filmpjes en webinars over dit belangrijke onderwerp.

Dit rapport is niet beschikbaar voor gebruikers uit landen waar het aanbieden van buitenlandse financiële diensten niet is toegestaan, zoals ingezetenen en inwoners van de VS. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers. Alle verzoeken worden gecontroleerd. *Verplichte velden

“Het klimaat verandert, maar toch blijven we op grote schaal fossiele brandstoffen gebruiken”

Masja Zandbergen-Alders, hoofd Sustainability Integration

Trackers voor onze klimaatactie

Liggen we op schema om de doelen uit het Akkoord van Parijs te halen? Het kan lastig zijn om alle ontwikkelingen bij te houden, vooral met het oog op de ontwrichting die Covid-19 heeft veroorzaakt. Daarom hebben twee Duitse organisaties een meer visuele manier bedacht om de voortgang te meten. Dat doen ze met een Climate Action Tracker en een aftellende Carbon Clock.
 • De Climate Action Tracker houdt bij wat regeringen doen om de uitstoot te beperken en zet die inspanningen af tegen het doel van het Akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde in 2100 te beperken tot 2 °C, en om te streven naar een maximale stijging van 1,5 °C.

  De tracker is het resultaat van een samenwerking tussen het instituut voor klimaatwetenschap en -beleid Climate Analytics en de onderzoeksgroep New Climate Institute. Deze tracker kwantificeert en evalueert de inspanningen om de klimaatverandering te beperken en kijkt vervolgens of landen op schema liggen om de doelen te realiseren.

  Daarna voegt de tracker de maatregelen van alle landen samen om de verwachte temperatuurstijging aan het eind van deze eeuw te bepalen. Er wordt een thermometer gebruikt voor een betere visualisatie. In het interactieve gedeelte van de website kunnen gebruikers zien hoe hun eigen land het doet op een aantal maatstaven.

 • tracking-our-climate-action-progress.png

De Carbon Clock laat zien hoeveel CO2 er nog maximaal uitgestoten mag worden om de doelen van het Akkoord van Parijs nog te kunnen halen. Met slechts een paar klikken kun je de schattingen voor de temperatuurdoelen vergelijken en zien hoeveel tijd er nog over is voor elk scenario. Op dit moment resteert er nog maar 6 jaar en 10 maanden voor het 1,5 °C-scenario en nog 24 jaar en 8 maanden voor het 2 °C-scenario.

De klok wordt beheerd door het Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, een wetenschappelijke denktank opgericht door de wetenschappelijke stichting Stiftung Mercator en het Potsdam Institute for Climate Impact Research.

De gegevens voor de klok worden aangeleverd door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en zijn gebaseerd op het feit dat wereldwijd ieder jaar ongeveer 42 gigaton CO2 wordt uitgestoten – oftewel 1.332 ton per seconde. De schattingen voor het resterende CO2-budget zijn gebaseerd op het rapport ‘Global Warming of 1.5°C’ dat het IPCC in het najaar van 2018 naar buiten bracht. De volgende update van de Carbon Clock wordt gebaseerd op het Sixth Assessment Report van het IPCC, dat gepland staat voor 2022.

Bezoek ook eens de andere pagina’s van ons platform over klimaatbeleggen.
 • Uitdaging

  Uitdaging

  De strijd tegen klimaatverandering kent vele uitdagingen.
  Lees meer
 • Verantwoordelijkheid

  Verantwoordelijkheid

  Iedereen moet een tandje bijschakelen. Het is nu tijd om in actie te komen.
  Lees meer
 • Kansen

  Kansen

  Tegenslag levert ook beleggingskansen op.
  Lees meer
 • Uitdaging

  Uitdaging

  De strijd tegen klimaatverandering kent vele uitdagingen.
  Lees meer
Share this page