19-07-2022

Global Consumer Trends: Consistentie is belangrijk

Groeiaandelen zijn in de eerste helft van 2022 flink door de mangel gehaald. De krachtige cocktail van snel stijgende rentes, een hardnekkig hoge inflatie en hoge waarderingen bleek een dodelijke combinatie.

    Auteurs

  • Jack Neele

    Portfolio Manager

  • Richard Speetjens

    Portfolio Manager

De laatste tijd is de angst voor een recessie toegenomen, wat een ravage heeft aangericht op de wereldwijde aandelenmarkten. Sectoren die het eerder goed deden, zoals energie en grondstoffen, zwichtten nu ook voor de toenemende neerwaartse druk. De absolute rendementen zijn hierdoor duidelijk verder onder druk komen te staan, maar het lijkt erop dat groeiaandelen het vanuit relatief oogpunt weer wat beter beginnen te doen.

Perfecte storm

Een marktcorrectie zat er waarschijnlijk al wel een beetje aan te komen, al geven we onmiddellijk toe dat de timing, snelheid en omvang zelfs ons hebben verrast. Achteraf gezien waren alle tekenen natuurlijk aanwezig, aangezien we allemaal getuige waren van excessen die wezen op een marktpiek.

Een soort van perfecte storm maakte dit buitensporig risicovolle gedrag mogelijk. Ten eerste kwam de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) als reactie op de uitbraak van de pandemie met een noodingreep, waarbij de rente werd verlaagd tot bijna nul. Ook werd een ongekend kwantitatief verruimingsprogramma op poten gezet. De rente was al bijzonder laag, maar door deze maatregelen kregen beleggers de indruk dat centrale banken over de hele wereld ‘alles zouden doen wat nodig is’ om de economie te beschermen.

Daardoor schoot de aandelenmarkt omhoog en had de S&P 500 de forse daling aan het begin van 2020 in augustus van dat jaar al helemaal goedgemaakt. Aangevoerd door groeiaandelen in het largecapsegment met exposure naar digitale consumptie, met name Apple (+81% in 2020) en Amazon (+76%), kwam de bullmarkt op stoom en verbeterde het beleggerssentiment in sneltreinvaart.

Rentes hebben negatief effect

Bij een marktomslag komen beleggers vaak tot de conclusie dat er veel geld is belegd in niet-productieve of verlieslijdende ondernemingen. Dit keer was de katalysator voor de verschuiving in het sentiment de stijgende inflatie en de daaruit voortvloeiende verwachting van fors hogere rentes.

Groeiaandelen, van bedrijven met bovengemiddelde groeiverwachtingen, kregen de zwaarste klappen. Die worden doorgaans verhandeld tegen een hoge koers-winstverhouding op basis van de huidige winst, waarbij beleggers betalen voor het winstpotentieel voor de langere termijn. Dat betekent dat groeiaandelen veel kwetsbaarder zijn voor een stijging van de lange rente, want die is van invloed op de verdiscontering van de toekomstige winst.

Wij zijn ervan overtuigd dat de waarderingscorrectie grotendeels achter ons ligt, omdat de totale waardering van de portefeuille nu meer in lijn is met het historische gemiddelde van vóór de pandemie. Eind juni lag de verwachte koers/winst van onze portefeuille op 23,7x, bij een verwachte winstgroei voor de komende drie tot vijf jaar van ongeveer 19%. Vóór de pandemie lag het gemiddelde van onze portefeuille (op basis van cijfers tot 31 december 2019) op 24,2x (zie onderstaande grafiek).

Figuur 3 | De waardering van onze portefeuille (gemeten naar koers/winst o.b.v. verwachte winst komend jaar) ten opzichte van de markt

Figuur 3 | De waardering van onze portefeuille (gemeten naar koers/winst o.b.v. verwachte winst komend jaar) ten opzichte van de markt

Moeilijke tijden

In moeilijke tijden, wanneer de portefeuille ruimschoots achterblijft bij de markt, zoals de afgelopen 12 maanden het geval was, is het goed om een stap terug te doen en naar de onderliggende fundamentals van de geselecteerde langetermijntrends te kijken. In dit geval zijn we teruggevallen op de eerste principes van trendbeleggen om te checken of onze aanvankelijke veronderstellingen nog overeind staan.

Ter herinnering: trendbeleggen is erop gericht te profiteren van ingrijpende veranderingen in de samenleving. Denk daarbij aan technologische veranderingen, beleidsveranderingen (regelgeving) en sociaal-culturele en demografische veranderingen. Over het algemeen maken structurele veranderingen het voor gevestigde bedrijven moeilijk om hun marktpositie in handen te houden.

Aan de andere kant zijn challengerbedrijven en veelbelovende bedrijfsecosystemen vaak in staat in te spelen op deze veranderingen, om bestaande markten te betreden of nieuwe markten te creëren. Deze bewegingen komen tot uiting in voortdurend verschuivende winstpools. Vooruitlopen op en profiteren van deze verschuivingen is ons voornaamste doel.

Langetermijntrends nog springlevend

Een ander voordeel van een trendbenadering is dat er doorgaans geen gebruik wordt gemaakt van strenge classificaties voor regio's en sectoren, omdat die vaak weinig toegevoegde waarde hebben voor het beoordelen van het groeipotentieel van bedrijven. Trends bestrijken over het algemeen meerdere regio's en sectoren. Door te streven naar consistente exposure naar een specifieke trend is de portefeuille structureel gericht op hogere groei en de creatie van economische waarde. De toekomstgerichte aard van trendbeleggen vormt een scherp contrast met veelgebruikte, op benchmark gebaseerde raamwerken die zwaar leunen op de huidige omstandigheden.

In het specifieke geval van Global Consumer Trends zijn de drie langetermijntrends (digitale transformatie van consumptie, de opkomst van de middenklasse in opkomende markten, de toegenomen aandacht van consumenten voor gezondheid en welzijn) nog net zo springlevend als vorig jaar. Zo is het in onze ogen zeer onwaarschijnlijk dat de verschuiving naar digitale betalingen tot stilstand komt alleen maar omdat de rente stijgt.

Maar gezien de toegenomen economische en geopolitieke onzekerheid (hoge inflatie, renteverhogingen, een olieprijs van USD 120 per vat, de oorlog in Oekraïne en noem maar op) hebben beleggers hun beleggingshorizon aanzienlijk ingekort. Dat heeft in het eerste halfjaar geleid tot een forse daling van de waarderingen, maar doet totaal geen afbreuk aan de geselecteerde langetermijntrends.

Voet bij stuk

Onze strategie om te beleggen in structurele winnaars – bedrijven met een concurrentievoordeel die in staat zijn om een bovengemiddeld rendement te genereren – zou in de loop van de economische cyclus goed moeten blijven presteren. Deze bedrijven hebben in het verleden niet alleen laten zien dat ze onder moeilijkere omstandigheden hun inkomsten en winst kunnen laten groeien, maar ook dat ze zelfs floreren in tijden van economische tegenwind.

Ook in een minder gunstig economisch scenario moeten snelgroeiende bedrijven met een sterke balans, lage kapitaalintensiteit, bovengemiddelde ontwikkeling van vrije cashflow, goede groeivooruitzichten voor de lange termijn en een redelijke waardering een aantrekkelijk langetermijnrendement kunnen opleveren. Wij blijven ons precies daarop richten, omdat we in het verleden hebben bewezen dat we een excess return kunnen genereren op basis van deze filosofie. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we dat in de toekomst blijven doen.

Lees de volledige Outlook